165 Kirsti Isaachsdatter

Kirsti ser ikke ut til å være født i Sandar, men en pike som fikk det navnet og var datter av Isach Nielsen og Gunil Olsdatter Gieen i Stokke – muligvis bosatt Gien[i]: skriften er utydelig – ble døpt[ii] 24 januar 1779, hvilket gir den alderen Kirsti Isaachsdatter er oppgitt å ha i folketellingen fra 1801[iii].

Foreldrene hadde trolovet seg 16 oktober 1772. Som kausjonister hadde de Lars Halvorsen og Giørgen Christophersen. Vielsen[iv] fant sted 2 januar 1773.

Paret bosatte seg på Gieen, der Gunil kom fra, og der ble første barn født. Dette var en pike som ble døpt[v] 13 august 1774 – da fikk hun navnet Karen og fadrene Christopher Andersen og hustrue; Ole Nielsen; Niels Nielsen; og Marte Nielsdatter – alle på Giellestad.

Efter Karen fulgte Ole. Han ble døpt[vi] 27 oktober 1776 med fadrene Anne Maria Hansdatter; Catrine Olsdatter; Christen Nielsen Gieen; Ole Nielsen Giellestad; og Niels Nielsen Giellestad.

Så var det altså Kirsti selv, og efter henne, to gutter. Den første av disse var Niels som ble født forsommeren 1781 og døpt[vii] 14 juni det året. For ham valgte foreldrene som fadre Anne Maria Hansdatter Giellestad; Dorte Iversdatter; Iver Tostensen; Ole Nielsen og Niels Nielsen – alle på Giellestad.

Sistemann i denne lille flokken var Anders, som også kom til verden om sommeren. Han ble døpt[viii] 4 juli 1784 og da fikk han fadrene Anne Maria Hansdatter Giellestad; Katrine Olsdatter Gieen; Iver Tostensen Giellestad; Ole Nielsen Giellestad; og Anders Nielsen Giellestad.

Kirsti ble konfirmert[ix] i Stokke Kirke den 11 oktober 1795; hun er nå bosatt på Giellestad. Hun er ført opp nest siste av de 32 pikene som var en del av kullet, guttene medregnet, på 52 ungdommer for presten denne høsten. Hun var 17 år gammel.

Sommeren 1796 var Kirsti ubetenksom og som resultat av det kom Hellene til verden og ble døpt[x] 30 april 1797: barnefaren var «Soldat ved Hr. Capit. Lindholms Compagnie» Hans Christophersen fra Møgenes. Fadrene var Anne Maria Hansdatter Giellestad; Else Nielsdatter Møgenes; Ole Larsen Giellestad; samt Niels Olsen og Hans Olsen, begge Giellestad.

Det er vel denne piken som er fosterdatter hos Isach Nielsen og Gunnil Olsdatter på Kriigen, dit foreldrene var flyttet på et eller annet tidspunkt, på Veierland i Stocke i 1801[xi]

Og i 1801[xii] er Kirsti sagt å være 22 år, og er i tjeneste hos Jens Grønvold og Ragne Hvidt i hus nummer 30 i Østre Gade, et par som hadde to små døtre – Kirstine på fire og Wilhelmine Maria på to. I huset bodde også Ragnes yngre søster Magrethe Marie Hvidt og Kirstis tjenestepikekollega Marthe Jensdatter, som var 11 år eldre.

Senere samme år gifter en Kirsten Isaksen seg med en Jesper Clemetsen – begge er bosatt på Hougene i Stokke – hvor Jesper – Chlemetsen i denne utgaven – også var bosatt som fostersøn hos Christopher Jensen ved folketellingen[xiii] tidligere på året. Men på dette tidspunkt vår der ingen Kirsten Isaksen der.

De trolovet seg 19 november 1801 og vielsen[xiv] fant sted 29 desember; som kausjonister hadde de Christopher Jensen [?] og Guttorm Jespersen fra Hougene: begge er tilstede på Hougene ved folketellingen.

Lorens Berg[xv] forteller kort om Jesper og Houan:

“Bruk 2 (av gaarden).

     Klemmet Ingebretssøn 1780-81, svigersøn av Jesper, indflytter; gift 1777 m. Anne Jespersdatter herfra. Begge døde 1781, han 36, hun 27 aar. De hadde sønnen Jesper Klemmetsen, f. 1779, blev opfostret hos morbroren Kristoffer og fik overlatt en gaardpart av ham, men døde allerede 1808; gift 1801 m. Kirsti Isaksdatter fra Krika (barn: Krisotffer Jespersen, kom til Storevar; Jesper Jespersen, se Krika; Karen Anne, egtet 1828 Hans Kristensen Var)». 

Er dette den rette Kirsten? Vanskelig å si, men det ville vel ikke være urimelig om hun hadde ønsket seg nærmere datteren og foreldrene og derfor tatt tjeneste i Stokke heller enn i Sandefjord. Og funnet sin vordende der.

Under alle omstendigheter: dette ekteskapet var ikke et resultat av ytterligere vidløftighet fra Kirstis side: hun og Jesper fikk sitt første barn, sønnen Christopher, ærbart i september 1802; han ble døpt[xvi] den 12 den måneden og fikk fadrene Live Nielsdatter og Tonette Andersdatter, begge på Houan, Christopher Jespersen, Guttorm Jespersen; og Abraham Larsen, også disse tre fra Houan.

Neste barn var Karen Anne, hun ble døpt[xvii] 2 mars 1806. Denne gangen var fadrene Anne Maria Larsdatter; Anne Guttormsdatter; Abraham Larsen; og Jørgen Gundersen – alle fra Houan – samt Hans Pedersen Feen.

Siste kjente barn var Jesper som så dagens lys 1 oktober 1808 og ble døpt[xviii] 8 samme måned. Denne gangen var fadrene Marte Nielsdatter; Live Nielsdatter; Christopher Jespersen; Guttorm Jespersen; og Jørgen Gundersen – alle fra Houan.

Da var Jesper allerede død, men begravelsen er ikke funnet: Han kan vel ha mistet livet annetsteds, eller kanskje til sjøs.

Og med det mister man Kirsti av syne.


[i] I 1801 er de bosatt på Kriigen; paret hadde to hjemmeværende sønner på 21 og 18 år, og en fosterdatter på 4. Se http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=7&filnamn=f18010720&gardpostnr=63&personpostnr=1330&merk=1330#ovre
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Fødte og døpte 1779, side 33. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8213&idx_id=8213&uid=ny&idx_side=-36
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610555.jpg
[iv] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1771-1803, s. 127
[v] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1771-1803, s. 14
[vi] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1771-1803, s. 23
[vii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1771-1803, s. 44
[viii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1771-1803, s. 57
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Konfirmerte 1795-1797, side 120. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8213&idx_id=8213&uid=ny&idx_side=-124
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610643.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Fødte og døpte 1797, side 203. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8213&idx_id=8213&uid=ny&idx_side=-181
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610700.jpg
[xi] Folketelling 1801 for 0720P Stokke prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058293001398
[xii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002551
[xiii] Folketelling 1801 for 0720P Stokke prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058293001209
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stokke, Ministerialbok nr. 3 (1771-1803), Trolovede 1800-1802, side 149. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8213&idx_id=8213&uid=ny&idx_side=-153
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426610672.jpg
[xv] Berg, Lorens; Stokke, en bygdebok, historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold. Med bygdekart, jordplanche og billeder. Fuldført av arkivar N. Hals og Øivind Berg med særavsnit av professor Jakob Schetelig, konservator, Bjørn Hougen, landbruksskolebestyrer B. Ramstad, antikvar Anders Bugge og kirkesanger Kr. Andersen. Utgit av Stokke kommune, Oslo,  det Mallingske Bogtrykkeri 1928; under 26. Haugan. http://www.vestfold-slekt.net/stokke/bygdebok/
[xvi] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1771-1803, s. 226
[xvii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1804-1815, s. 126-127
[xviii] SAKO, Stokke kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1804-1815, s. 162-163