162 Wilhelmine Cathrine Grønvold

Wilhelmine var to år yngre enn sin søster Kirstine[i]: hun kom til verden 19 mars 1799 og ble døpt 30 april, datter av Løytnant Jens Grønvold[ii] og Ragne Hvidt[iii], og fikk fadrene Madame Cathrine [?] Hvidt; Jomfru Margrete Maria Hvidt; Lieutenant Mathiesen; Kjøb. Willum Olsen; og Ole Melsom.

I 1801[iv] bodde Wilhelmine Cathrine i hus nummer 30 i Østre Gade sammen med foreldrene og storesøsteren; i huset bodde også morens yngre søster, Magrethe Marie Hvidt, og to tjenestepiker, Marthe Jensdatter og Kirsti Isaachsdatter.

Så langt er det ikke funnet ytterligere opplysninger om Wilhelmine: ingen konfirmasjon, ingen begravelse, ingen bryllup men for kirkebokinnførslene frem til 1814 er det lett å overse et notat: presten kan har vært en utmerket mann på mange vis, men skjønnskriften er uleselig – for det meste.


[i] Se 161 Kirstine Angell Grønvold
[ii] Se 159 Jens Grønvold
[iii] Se 160 Ragne Hvidt