157 Iwer Jacobsen

De aller fleste personer erindret i historien er slike som har en bragd – eller forbrytelse – knyttet til sitt navn, eller har värt rike, mektige, eller viktige av andre grunner.

Iwer Jacobsen, «tjenestefolk», var ikke i noen av disse kategoriene i 1801[i], men var kommet i Ole Thorsen Gokstad’s brød og hus der han bodde i bygning 29 i Østre Gade.

Og det er det som er kjent om Iwer.