156 Anne Cathrine Christophersdatter

Anne Cathrine Christophersdatter var, i 1801[i], en av tre tjenestefolk i huset hos Ole Thorsen Gogstad og Anne Cathrine Thue. Foruten disse bodde i huset deres fire barn – Thor, 13; Friderika Sophia Amalia, 12; Christiana Maria, 10; og Johannes, 6 år.

Anne Cathrine Christophersdatter var 22 år gammel, litt yngre enn den andre pika, Marthe Kirstine Hansdatter som var 24, og et tiår yngre enn Iwer Jacobsen som var 33. I tillegg hadde huset en leieboer: Coffardi-styrmannen Ole Thomesen Pouss som var tredve år gammel.

Én Anne Cathrina ble født på Ø Hasle 5 oktober 1779 og døpt[ii] fem dager senere, den 10. Denne piken var datter av Christopher Andersen og Abigael Christophersdatter og fikk fadrene Berthe, Toer Jensens; Anna Toersdatter; Anders Andersen; Anders Gundersen; og Hans Pedersen – alle fra Ø Hasle.

Kan man anta at dette er den samme Anne Cathrine som er hos Ole Thorsen Gogstad i 1801? Ja det kan man – spesielt i mangel av andre kandidater!

Anne Cathrines foreldre hadde giftet seg fem år før hun selv kom til verden. Christopher og Abigael ble trolovet 11 mai 1774. Som kausjonister hadde de Ole Nielsen S. Sverstad og Anders Andersen Ø Hasle. Vielsen[iii] fant sted 9 juli 1775.

Om disse to forteller Lorens Berg[iv] under ett av brukene på Ø Hasle:

       «Kristoffer Anderssøn 1774-1803, gift med Abigael Kristoffersdatter herfra. Svigersønnen fik bruket efter dem 1803. Kristoffer levde til 1820, da 72 aar; Abigael til 1833. Barn: 1. Hans Krisofferssøn, bodde paa Fetja i Stokk. 2. Tor paa Gjellesaasen i Arendal. 3. Anders, paa Marum. 4. Anne Katrine, g.m. Hans Tørssøn, overtok bruket her. 5. Anne Maria, g.m. Anders Hanssøn Haukerød».

Abigaels egne foreldre, Christopher Ellevsen og dennes annen kone Berthe Andersdatter, mistet fem barn i sykdom i slutten av 1762, men Abigael og hennes søster Ellen overlevet, mens broren Ellef Christophersen ble født efter denne episoden.

Kristoffer Andersen og Abigael skulle selv få flere barn – åtte av dem, tre gutter og fem piker – i løpet av de 20 årene efter bryllupet.

Først var Hans. Han ble født 20 desember 1774 og ble døpt[v] julaften. Fadrene hans ble Ane, Christopher Sørensen S. Sverstads; Berthe Thorsdatter Ø Hasle; Ands Andersen Ø. Hasle; Ped: Hansen Ø Hasle; og Marcus Svensen Ø Hasle.

Så fulgte Toer som kom til verden 4 august 1777. Ved dåpen[vi] 8 august var fadrene Berthe, Toer Jensens; Maren Jacobsdatter; Anders Andersen; Toer Jensen; og Marcus Svendsen – alle på Ø Hasle.

Så var det Anne Cathrines tur, hun var den første piken, og efter henne enda en gutt, Anders. Han meldte sin ankomst 20 mai 1782 og ble døpt[vii] 26 samme måned. Fadrene hans var Anna, Anders Gundersens; Maren Ditmansdatter; Anders Gundersen; Anders Andersen; og Jacob Toersen – alle på Ø Hosle.

Efter Anders ble det bare piker, fire ganger på rad. Karen så dagens lys 15 og ble døpt[viii] 20 mars 1785. Ved dåpen var fadrene Berthe, Toer Jensens; Maren Ditmansdatter; Anders Gundersen; Ellef Christophersen; og Jacob Toersen – alle på Hosle.

Berthe ble født to år senere, 5 september 1787. Dåpen[ix] fant sted 9 samme måned og med fadrene Berthe, Thor Jensens; Maren Christensdatter; Berthel Andersen; Anders Gundersen; og Jacob Thorsen – alle på Hasle.

Dette pikebarnet fikk ikke leve. Berthe døde, knappe fire uker gammel, 2 oktober 1787 og ble begravet[x] 7 samme måned.

Nokså nøyaktig ett år efter dette, 18 september 1788, kom en ny pike til verden. Hun fikk navn efter sin avdøde storesøster Berthe da hun ble døpt[xi] 21 september. Denne gangen var fadrene Berte, Thor Jensens; Berte Jensdatter; Anders Gundersen; Jens Christensen; og Niels Jensen – alle på Hasle.

Og, helt til slutt, Anne Maria – hun var litt av en attpåklatt da hun så dagens lys 13 juni 1794. Ved dåpen[xii] 22 juni fikk hun fadrene Marie Christensdatter Hasle; P. Maria Christophersdatter Harraldsrød; Berthel Andersen Hasle; Ole Evensen Hasle; og Casper Andersen Sverstad.

Anne Cathrine ble konfirmert[xiii] 19 søndag efter trefoldighet – 26 oktober[xiv] – i 1794, temmelig nøyaktig femten år gammel. Hun er ført opp som nummer 14 av de 24 pikene som, sammen med 26 gutter, utgjorde kullet på 50 ungdommer for presten denne høsten.

Og så kom hun altså i tjeneste, sikkert flere steder – men hos Ole Thorsen Gogstad i 1801.

30 juli 1803 trolovet[xv] Anne Cathrine Christophersdatter Hasle seg med Hans Thorsen Sørbye; av kausjonistene ser én ut til å være Niels Thorsen Sørbye – gjetningsvis en bror av brudgommen; en mann med det navnet sitter på Sørbye i 1801[xvi], men Hans Thorsen var annetsteds. Vielsen fant sted 16 september.

Samme år som de giftet seg overtok altså Hans på Hasle, og det unge paret flyttet dit. Om deres tid som brukere forteller Lorens Berg[iv]:

       «Hans Torssøn 1803-54. Det var søn efter Tor Nilssøn Sørby; egtet 1803 Anne Katrine Hasle. Hun døde allerede 1814. Tre barn: 1. Tor Hanssøn, g. 1833 m. Anne Helene Olsdatter Haughem (bodde paa Hasle-eje). 2. Kristoffer, g. 1832 m. Elen Katrine Persdatter Hagnesverket. 3. Mattis – Hans Torssøns anden hustru var Tyre Larsdatter Nedre Hasle. Hans døde 1854, 72 aar, men enken Tyre leve længe fremover. Deres datter Gunhild Maria og hendes mand fik jordveien».

Anne Cathrines og Hans’ første barn – det skulle bli bare gutter – ble døpt 1 desember 1804.. Da ble navnet Thor og fadrene Mari Kristensdatter; Gunild Andersdatter; Kristoffer Andersen; Hans Bertelsen; og Gullik Bertelsen – alle fra Hasle.

Kristopher så dagens lys 27 oktober 1806 og ble døpt[xvii] 2 november. Denne gangen var fadrene Line Halvorsdatter Gogstad; Anne Marie Mikkelsdatter Unneberg; Thor Thorsen Gogstad; Hendrik Thorsen Gogstad; og Anders Kristoffersen Hasle.

Tre år senere var det Mathis’ tur. Han ble født 27 juli og døpt[xviii] 6 august 1809. Som fadre fikk han Gunild Andersdatter; Anne Andersdatter; Kristoffer Andersen; Thor Kristoffersen; og Hans Bertelsen.

Mathis fikk ikke leve opp: han døde bare et par uker gammel og ble begravet[xix] 18 august 1809[xx].

Et år senere nedkom Anne Cathrine med et barn til. Han kom til verden 9 august 1810 og ble døpt[xxi] Mathis, som sin avdøde storebror, 26 samme måned. Denne gangen var fadrene Line Halvorsdatter Gogstad; Marie Kristoffersdatter Hasle; Kristoffer Andersen Hasle; Hans Bertelsen Hasle; og Hendrik Thorsen Gogstad.

Sistemann i denne flokken var Hendrik. Han ble født 22 november 1812 og døpt[xxii] en uke senere, 29 november. For ham valgte foreldrene Line Halvorsdatter Gogstad; Anne Krisoffersdatter Hasle; Thor Thorsen Gogstad; Bertel Andersen Hasle; og Anders Kristesen Hasle.

Hendrik skulle heller ikke få vokse opp. Han døde, som sin bror, to uker gammel og ble begravet[xxiii] 10 desember 1812.

Anne Cathrine Kristoffersdatter Hasle døde da hun var knappe 35 år gammel, og ble begravet[xxiv] 20 mars 1814.


[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1779, side 129. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-132
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650538.jpg
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 171
[iv] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p 406, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 113
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 121
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 186
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 196
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 283
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 275
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 146
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 42
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 238
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1803, side 222. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-207
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610167.jpg
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 132
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 145
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 202
[xx] En rask opptelling i kirkeboken viser at dette var et vanskelig år med 54 barnedåper – men 69 begravelser: en demografisk krise. Det som lå bak er de samme hårde tidene som Terje Vigen møtte i diktet om ham.
[xxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 150
[xxii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 161
[xxiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 205
[xxiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 206