149 Ole  Thorsen Gogstad

Ole Thorsen var «Handelsmand skibs reeder og skipper» i Sandefjord i 1801, gift med Anne Cathrine Thue med hvem han hadde fire barn – to gutter og to piker – i alderen seks til tretten år. Han bodde i hus nummer 29 i Østre Gade, som må ha vært forholdsvis romslig, for han hadde én leieboer og tre tjenestefolk boende hos seg[i].

Lorens Berg[ii] omtaler ham under et av brukene på Øvre Gokstad:

«Den ældste søn Ola Torssøn Gokstad, født 1755, blev en kjent borger i Sandefjord. Ved farens død fór han til sjøs fra Holland, men kom snart hjem igjen og begyndte at fare som skipper fra Sandefjord hvor han bosatte sig. Den første skute han selv hadde part i, var briggen Anne Caroline paa 70 lester. Senere sluttet han at fare og drev som skibsreder og handelsmand. Han hadde 1786 egtet Anne Katrine Thue (denne slegt hvorav en gren bodde i Sandefjord stammet fra Nøtterø-presten Lars Thue, levde ca. 1675). efter førte hustrus død 1811 egtet han Gjertrud Winter».

Knut Hougen[iii] nevner Ole Thorsen flere ganger, først som «sønnedatters dattersøn» av Hans Amundsen, som var trelasthandler i Sandefjord tidlig på 1700-tallet og som døde på Gokstad i 1719.

 

Om Tor Gogstad selv forteller Berg[iv], samme sted:

         Tor Olssøn 1755-77, svigersøn av Kristoffer Janssøn, gift m. datteren Eleonora Dortea. Tor var søn efter Ola Olssøn Moe og arvet jord i hjemgaarden, men vilde heller bygsle bruk paa Gokstad. Han var skipper og skulde gaa ut med sin egen nybygde skute, da han døde 1777, 44 aar. Skuten solgtes ved auktion for 700 daler. Ved skiftet kom arvesummen i 290 daler. Fem barn: Ola, Lars, Kristian (kom til Sunde). Anne Helvig (døde ung) og Mari».

«Vår mann» var født 12 og døpt[v] 17 desember 1755, sønn av Tor Olsen fra øvre Gogstad og dennes hustru Eleonora Christophersdatter. Han fikk fadrene Jfr Ane-Lovise Beaujour fra Ø Gogstad, Wilhelmine Christophersdatter fra Sandefjord, Corporal Ingebret Mønerud, Peter Hansen Moe, og Anders Andersen fra Gogstad.

Tor Olsen Gogstad og Elenora Christophersdatter hadde trolovet seg 28 februar samme år; som kausjonister hadde de Søren Willumsen Langeby og Sergeant Ingebret Gundersen Mønnerød. Vielsen[vi] fant sted 24 juli.

Ole var det første av i alt åtte barn i dette ekteskapet. Andre barn var en pike, Anne Helvig, som så dagens lys 3 mai 1758 og ble døpt[vii] fire dager senere. Fadrene hennes ble Abigail, Peter Moes; Kari Rasmusdatter Ø Gogstad; Søren Andersen Ø Gogstad; Christian Jahnsen Ø Gogstad; og Povel Larsen Ø Gogstad.

Tredjemann kom til verden 18 januar 1760 og ble døpt[viii] 27 samme måned. Da fikk han navnet Wilhelm og fadrene Berthe, Lars Namløsis; Throine Davidsdatter V: Raastad; David Larsen V: Raastad; Lars Aachesen V: Marum; og Gulik Larsen Bergan.

Efter Wilhelm ble det en gutt til – Lars. Han meldt sin ankomst 17 og ble døpt[ix] 19 mars 1761. Fadrene hans ble Wilhelmine, Hans Olsens fra Sandefjord; Helle Tørrisdatter Ø Gogstad; Anders Andersen Ø: Gogstad; Joon Christensen Ø Gogstad; og Michaël Christophersen Ø Gogstad.

Maren Kirstine ble født 21 november 1763 og døpt[x] 27 samme måned. Denne gangen var fadrene Mari, Cornelii Moes; Barbara Christophersdatter fra Sandefjord; Cornelius Henrichsen Moe; Poul Larsen Ø Gogstad; og Michaël Christophersen Hjertnes.

Maren Kirstine fikk ikke leve opp – hun døde bare syv uker gammel, 10 januar 1764, og ble begravet[xi] fem dager senere.

Da neste barn også var en pike var det vel naturlig å gi henne samme navn som henne de mistet. Denne Maren Kirstine ble født 25 august 1765 og døpt[xii] 1 september. Da fikk hun fadrene Matte Magrete, Anders Ø Gogstads; Barbra Christophersdatter, Sandefjord; Hans Olsen Pugestad-Eje; Povel Larsen Ø Gogstad; og Anders Sørensen Ø Gogstad.

De to siste barna var begge gutter. Christian Edler kom til verden 10 mars 1769 og ble døpt[xiii] 18 samme måned. Han fikk fadrene Barbara Christophersdatter fra Sandefjord; Mari Corneliidatter Moe; Peter Hansen Moe; Anders Andersen Ø Gogstad; og Anders Sørensen Ø Gogstad.

Ole Torsen Ø Gogstad ble konfirmert[xiv] 19 søndag efter trefoldighet i 1771. Han er ført opp som nummer ni av 38 gutter – medregnet pikene var de 67 ungdommer i dette kullet.

Halvannet år senere meldte yngstebroren sin ankomst, det var 3 april 1773. Da han ble døpt[xv] 8 april var fadrene Abigail, Peter Hansen Moes; Anne Magrete Andersdatter Ø Gogstad; Ole Corneliisen Baatten; Hans Petersen Moe; og Even Sørensen Ø Gogstad.

Hva Ole Thorsen gjorde i disse årene er naturligvis ikke kjent, men det er vel naturlig å tenke seg at han kom seg til sjøs, eller ble sendt til England eller et annet sted for å lære «handel» og sprog.

Men da han var 22 år gammel døde faren. Det skjedde 9 september 1777. Da han ble begravet[xvi] 14 samme måned ble han nevnt som D: M: – hva nå det reprsenterer.

Ni år senere, 17 februar 1786, giftet[xvii] han – «Ungk Mr Ole Thoersen» – seg med Jomfr. Ana Cathrine Thue, som kausjonister hadde de Monsr Christopher Thue fra Sandefjord, og Mogen Heen fra samme sted.

Her kan det passe å vise enda et avsnitt fra Knut Hougens[xviii] Sandefjords-historie, der han beskriver en «ny» generasjon borgere i byen, mange utenbys fra. Ole Thorsen var jo ikke fra så langt vekk – ute på Gokstad – et kvarters spasertur fra Sandar kirke, men skipslistene for denne perioden viser at han brukte skippere nesten utelukkende fra Nøtterøy og Tjøme.

       «Ole Thorsen Gogstad, som slo sig ned i Sandefjord 1787 eller så omtrent. Han var fra Øvre Gogstad, og var sønn av Thor Olsen fra Mo og Eleonore Christophersdatter Gogstad, hvis mor igjen var Hans Amundsens sønnedatter. Han var født 1755 og var tilsjøss i hollandsk tjeneste, da faren døde 1777. hvis man tør stole på et målebrev fra 1785, skulde han ved den tid ha bodd på Veierland; målebrevet sier nemlig at en brigg «Karen Dorthea» tilhører Christian Thorsen Alby (formentlig Ole Thorsens bror) og føres av «Ole Thorsen Gogstad, Veierland». Sikkert er det i hvert fall at han 1788 kjøpte en brigg «De 2de Brødre», 25 ½ kom.l. og at han da eide et hus i Sandefjord. Vi kan følge denne briggen til 1795; men i 1800 tilhørte den ikke lenger Ole Thorsen. Derimot har han i tiden 1790-1807 været eier av følgende skuter: brigg «Ane Cathrine», 30 kom. l., bygget 1796; skib «failien», 140 ½ kom.l, bygget i Sandefjord 1803, var da stedets største skib; han førte det først selv, siden var Mathias Berg skipper; brigg «Modellen», 34 kom.l, bygget 1806. I 1807 stod altså Ole thorsen som eier av 4 fartøuer på til sammen 271 ½ kom.l. Ved siden av dette drev han kjøbmandsforretning i sin (nu nedrevne) gård på Torvet, Lindgaard-slektets tidligere hus. Og endelig er det han som har forandret Nedre Lunden (det nuværende barnehjem) fra en vannsyk utmark med småbusker til en veldyrket gård. At han var en dyktig og driftig mann, kan det ingen tvil være om; mindre sikkert er det om han var nogen sympatisk personlighet for øvrig. Det er mistenkelig at han stadig krangler med sine sønner og svigersønn, stevner dem og blir stevnet».

Ole og Anne Cathrine slo seg ned på Gokstad til å begynne med, og der nedkom[xix] Anne Cathrine med en dødfødt datter som ble brakt til kirken 5 juni 1786.

To år senere var paret i Sandefjord, der sønnen Thor ble født 3 og døpt[xx] 8 juli 1788 og fikk fadrene Mad: Elisabeth Bruun fra Sandefjord, Jomfru Sophia Magdalena Thue, også fra byen, Monsr Lieutenant Mæjlander senior, Sr Christopher Thue, Sandefjord og Mr Lorentz Michael Schelven fra samme sted.

Thor ble fulgt av den første datteren, Fridericke Sophia Amalia Schreiborg, født 11 og døpt[xxi] 16 September 1789 med fadrene Mad Karen Kristina Jørgensdatter[xxii] (?), Peter Wright fra Sandefjord, (?) Hiorth fra samme sted, Wisiteur Berg, Sr Wilhelm Olsen og Sr Paul Werner, begge fra byen.

2 år efter Friderika ble hennes lillesøster søsteren Christiana Maria født. Hennes dåp ikke er funnet i ministerialboken for Sandar for den rette perioden.

Johannes, den yngste sønnen ved folketellingen i 1801 var fire år yngre; født 13 og døpt[xxiii] 18 April 1795 og utstyrt med navnet «Johannes Schreiber» med fadrene Madame Himberg, født Steen, Jomfru Margrete Maria Hvidt, Sr Christopher Thue, Sr Jens Lie og Sr Lars Haffalden.

Da det var krig så han flere muligheter, blir det berettet[xxiv]:

«Ole Thorsen Gogstad, Sandefjord, innbød i juni 1808 til dannelse av et interessentskap for å bygge kapere på 8-12 kanoner «der kunde vorde tjenlige og brukbare dels for å konvoiere ja og at transportere kornvarer fra Danmark»

Samme år, i 1808, fikk Ole Thorsen Gogstad bygget, i Sandefjord, skonnerten Næsevis på 19 ½ Kom.l, med 10 kanoner og 36 mannskap som Skipperen Gjermund Syversen Holm fra Holmestrand førte med kaperbrev av samme år. Han ble oppbragt av den britiske marine 21 desember samme år, 12 mil nordvest av Skagen, og med bare 24 manns mannskap[xxv].

Ole Thorsens kone, Ane Cathrine døde i 1811, og ble begravet 3 mai det året.

Utpå høsten, 30 september, samme år, var det annen gangs auksjon over en rekke skip tatt som priser, og Ole Thorsen Gogtad kjøpte da Bark General Wrangel og Frgattskibet Hesper for, henholdsvis 27’060 og 40’000 dl. d. courant[xxvi].

Grunnen til turen er ikke kjent, men 28 mars ankom Ole Thorsen Gogstad Christiania, hvor han tok in hos Carstens. Han reiste derifra 7 april.

Ole Thorsen Gogstad må ha gjort det rimelig godt: i 1815 eiet[xxvii] han det lokalt byggede skipet «Ane Caroline» og også «Tvende Brd».

Efter dette ser det ut til at Ole Thorsen flyttet, i 1815, til gården Follaug i Gjerpen, der han bodde til sin død 28 August 1826, gift påny med Gjertrud Nielsen (ingen felles barn)[xxviii].


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002534
[ii] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, pp 420-421, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] Hougen, Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845, Oslo: i kommisjon: Cammermeyer, 1928, p 152, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[iv] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, pp 420-421, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1756, side 63. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-66
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650472.jpg
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 161
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 70
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 74
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 78
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 85
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 241
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 90
[xiii][xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 100
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1770-1774, side 140. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-143
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650549.jpg
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 110
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 258
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1787, side 178. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-182
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650588.jpg
[xviii] Hougen, Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845, Oslo: i kommisjon: Cammermeyer, 1928, p 75, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 200
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1788, side 146. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-149
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650555.jpg
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1789, side 4. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-7
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650706.jpg
Det “ekstra” efternavnet – Schreiborg – er skrevet inn og underlinjert i dokumentet, og det synes naturlig å knytte det til barnet og ikke til en av de andre i teksten, men andre gjetninger kan være like fruktbare.
[xxii] Skriften her er vanskelig å tyde, men der fines en gift kvinne med et slikt navn i folketellingen av 1801, bosatt i Sandefjord, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=13&filnamn=f18010724&medbilete=&sokpostnr=41#a0,
se også 34 Karen Kirstine  Jørgensdtr.
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1795, side 51. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-54
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610014.jpg
[xxiv] Tønnessen, Johan Nicolay, Kaperfart og skipsfart : 1807-1814, Oslo:Cappelen, 1955, p 230, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012900073
[xxv] Kaald, Paul Andreas, På kapertokt og i prison : 1808-1810, Trondhjem:Trondhjems sjøfartsmuseum, 1950, Note 26 på side 216, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010070506130
[xxvi] Vigeland, Nils P., og Shetelig, Haakon, Norge på havet. 1, Oslo:Nasjonalforlaget, 1953, p 393, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008050604093