137 Jens Halvorsen

Vestfold-slekt har ingen Jens Halvorsen døpt i Sandar; en på Nøtterø men fra 1710; ingen i Stokke; en fra Tjølling men hundre år for sent. Der er ingen Jens Halvorsen viet i Sandar, Andebu, Sem, Stokke, Tjølling eller Tønsberg.

Familysearch finner – med søketermene «Jens», «Halvorsen» (ikke «exact»), fødsel fra 1775 til 1778, og hjemsted ”Norway” («exact») – tilsammen 17 personer: av disse er omkring halvparten unike. To er fra Vestfold: Jens Fris Halvorsen, f 1775, og Jens Halvorsen, f 1777: begge fra Borre.

En Jens Halvorsen, matros og 34 år, er blandt prisonfangene 1807 – 1814[i]: denne karen er fra Drøbak.

Kan det være ham man finner i Sandefjord i 1801[ii]? Ved folketellingen bodde Jens Halvorsen, 25 år gammel og matros, som leieboer hos Skipper Hans Ditmansen Himberg som, sammen med hans kone Anne Margrethe Steen, holdt til i hus nummer 26 i Østre Gade.

Under alle omstendigheter: innenfor rammen av de kilder som er tilgjenelige er det usannsynlig at Jens blir bedre identifisert.