136 Johanne Maria Ellefsdatter

Det er noksaa sikert at Johanne Maria ikke var fra Sandherred: ingen piker med rett navn og alder er funnet blandt de døpte; ingen blandt de konfirmerte, heller.

I 1801[i] var Johanne Maria Ellefsdatter tjenestepike hos Hans Ditmansen Himberg[ii] og konen Anne Margrethe Steen[iii] i hus nummer 26 i Østre Gade. Johanne var 52 aar, men siden husholdet bestod bare av Hans og Anne Margrethe, samt to leieboere: matrosen Jens Halvorsen paa 25 aar, og Anne Sørensdatter Melsom[iv], som var 20 og «Lever af sine midler» var hun vel ikke altfor overbelastet, og leieboerne var sikkert en kilde til litt ekstrainntekter.

Hvordan gikk med Johanne er ikke kjent. Hans Ditmansen døde senere i 1801, mens Anne Margrethe Steen levet til rundt 1810; Anne Melsom giftet seg – i et visst hastverk – sommeren 1801.


[ii] Se 134 Hans Ditmansen Himberg
[iii] Se 135 Anne Margrethe Steen
[iv] Se 138 Anne Sörensdatter Melsom