124 Ole Christian Mørck

12 januar 1783, mens den amerikanske uavhengighetskrigen går mot slutten uten at noen i Sandefjord vet om det, gifter[i] den 38 år gamle ungkaren Ole Christian Mørck seg med den to år yngre enken Johanne Cathrine Kielmann. Kausjonistene var Seigr Clemet Michelsen fra Sandefjord og Sr Eijlert Bruun sammesteds.

I 1801 var han 56 år, og skipper. Han bodde i hus nummer 24 i Østre Gade sammen med Johanne Cathrine, to tjenestepiker – han må ha hatt det forholdsvis romslig – og den 11 år gamle datterdatteren Kirsten Wright Larsen fra Johanne Cathrines første ekteskap[ii].

Ole Christan Mørck var sønn av Sr Johanes Mørch i Sandefjord og Mad Johane Olsdatter, og ble døpt 18 juni 1746. Fadrene var Mad Johane Olsdatter, Hans Lucasen, Jfr Johane Kielman, General Adjutant Løytnant Bruun fra N. Gogstad, Studios Rasmus Kielman fr Sandefjord og Monsr Jens Ludvig Hjort, også fra Sandefjord[iii].

Foreldrene var Johannes Johannessen Mørch og Johanne Olsdatter: de giftet[iv] seg, med kongebrev, 15 november 1735. Første barn var en gutt som fikk navn efter farfaren og ble hetende Alexander da han ble døpt[v] 15 januar 1737. Dernest, en pike. Anne kom til verden 22 mars 1738 og ble døpt[vi] 26 samme måned. Nok en pike fulgte året efter – dette var Dorthe Sophie, som så dagens lys 6 og ble døpt[vii] 10 august 1739. To år senere ble det en gutt – Ole. Han ble født 2 og døpt[viii] 6 mai 1741.

Ole levet ikke opp men døde allerede 29 mai 1741 og ble begravet[ix] 1 juni, baren en måned gammel.

Neste barn var også en gutt. Johannes kom til verden 16 mars 1742 og ble hjemmedøpt. Johannes døde dagen efter og ble begravet[x] «Festo Virid:», det er det samme som Skjærtorsdag, 22 samme måned[xi].

Ikke overraskende fikk neste guttebarn samme navn, altså Johannes. Gutten så dagens lys 28 august 1743 og ble døpt[xii] 3 september samme år. Dernest ble det en pike igjen: Johanne Tideman. Hun kom til verden 12 mars 1745 og ble døpt[xiii] 16 den måneden.

Året efter at Ole Christian meldte sin ankomst gikk det ikke så bra, i 1747 nedkom Johanne Olsdatter en dødfødt datter[xiv] som ble bragt til kirken 9 oktober. Barnet ble begravet[xv] 12 oktober.

Det gikk nesten halvannet år frem til neste barn, og da ble det en pike, Anne Sophie. Hun kom til verden 4 januar 1749 og ble døpt[xvi] 9 samme måned.

Efter Anne Sophie ble det en pike til: Johanne ble navnet. Hun så dagens lys 26 juni 1751 og ble hjemmedøpt[xvii] samme dag – og døde nokså umiddelbart efterpå.

Sistemann i flokken ble en gutt som fikk det utmerkede navnet Morten Luther – han ble født tidlig om morgenene 13 august 1753 og hjemmedøpt om eftermiddagen tre dager senere, 16 august. En uke senere, 23 august, ble dåpen[xviii] bekreftet i kirken.

Noen år senere – og uten at det ble noen flere barn, de var begge litt eldre nå, døde Moren -Johanne Olsdatter – 43 ½ år gammel i 1757. Det vil si, Johanne «døde uforløst d 18 ej: Kl: 6 om Morgenen» – med andre ord, hun døde i barsel. Begravelsen[xix] fant sted 22 juli.

Ole Christian ble konfirmert i 1760[xx] – i samme kull finner man en Johannes Johannesen Mørch – en bror? En fetter? blandt de åtte guttene fra Sandefjord. Man finner også Jfr Johanne Tidemann (?) Johannesdatter Mørch blandt de seks pikene fra Sandefjord som ble konfirmert samtidig.

I 1762 synes det som Sr Johanes Mørch er enkemann: man finner ham i ekstraskatten fra det året, boende i hus nummer 27 i Sandefjord, uten noen hustru tilstede, men med to «piker» som antageligvis holdt hus for ham[xxi]. Ole Christian er det ikke spor efter i dette materialet, men når man vet at han senere ble skipper, og var konfirmert mindre enn to år tidligere er det ikke unaturlig å tenke seg at han er gått til sjøs på dette tidspunkt.

At faren er enkemann i 1762 stadfestes ved skiftet datert 16 mars 1761 og avsluttet 4 november 1763[xxii]. I skiftet kan man også lære om Ole Christians søsken: Dorthea Sophia, Anne, Morten Luther, Iohannes, Iohanna og Anne Sophia, og om forbindelser med andre familier som Hesselberg, Heegard, Hiorth og Bøckmann: idel pene mennesker.

Ole Christian er altså nevnt i skiftet efter faren, men så forsvinner han av syne i en del år. Han dro vel på sjøen – han ble skipper senere i livet.

Han må ha gjort det rimelig godt. Knut Hougen[xxiii] forteller, i sammenheng med skattegrunnlaget i Sandefjord, at man i 1772 opphevet en skatt og eftergav restanser, men

 «I stedenfor koppskatten innførtes en «frivillig avgift» i 6 år fra 1ste jan. 1773. Alle familiefedre og alle ledige personer, «som dertil eragtes formuende», blev innkalt, her i grevskapet av ingen mindre mann enn greven selv, for å opgi hvad hver av dem formådde å betale. Så helt frivillig var skatten altså ikke for folk som hadde litt aktelse for sig selv. Altså troppet hele Larvik op, og det ser virkelig ut til at har været en større utrykning fra Sandefjord også, og at godtfolk på få undtagelser nær har været personlig tilstede. Men det var jo også noget at se på: der satt grev Christian Conrad selv med prosten på den ene side og byfogden på den annen, og foreholdt undersåttene «hans kongel. Majestets store mildhet og undersåttenes allerunderdanigste plikt». Av Sandefjords manntalls 67 personer, forsikret dog de 35 at var helt ute av stand til å betale noget, og det var nok for de flestes vedkommende altfor sant. Av de andre gav Wilhelm Hvidt og Ole Christian Mørch hver 4 rdl., og de andre nedover inntil nogen få skilling».

Med andre ord: Ole Christian Mørch var av de mest velstående i den lille byen.

12 januar 1783 gifter den 38 år gamle ungkaren Ole Christian Mørck seg med den to år yngre enken Johanne Cathrine Kielmann[xxiv]. Kausjonistene var Seigr Clemet Michelsen fra Sandefjord og Sr Eijlert Bruun sammesteds[xxv].

Johanne Cathrine hadde vært gift tidligere, med Rasmus Kjielman som hun ektet[xxvi] i Sandefjord – det er skrevet eksplisitt – 21 april 1768: kausjonistene var Msrs Michel Wright fra Laurvig og Jacob Pedersen Lindgaard fra N Gogstad.

Rasmus Kielman var sogneprest (1759-73)[xxvii] på Nøtterø: som ung student tilbragte han noe tid i Sandefjord[xxviii].

Rasmus og Johanne fikk to barn sammen: den første var Anna Christina Eeg – oppkalt efter Rasmus første kone – som fikk dåpen[xxix] bekreftet 3 februar 1769. Dernest fulgte Johanne Christine som ble døpt[xxx] 17 november 1771. Bare halvannet år senere døde Sognepresten, 49 år og 4 måneder gammel, og ble begravet[xxxi] 1 mars 1773.

Jomfr Aña Kirstine Kielman ble konfirmert[xxxii] i Sandar 16 søndag efter trefoldighet i 1783; søsteren Johanne[xxxiii] 16 søndag efter trefoldighet i 1786.

I 1788, den 1 februar, giftet[xxxiv] Jomfr Anna Kirstine Eeg Kielmann seg med Niels Larsen; de hadde som kausjonister Ole Christian Mørck fra Sandefjord og Niels Hiorth fra Larvik. Johanne giftet seg tre år senere med Lars Wright da vielsen[xxxv] fant sted 21 oktober: som kausjonister hadde de Sr Lindberg og Sr Eilert Bruun. Lars og Johanne bodde i 1801[xxxvi] på gården Gaasserud i Annexet Styrwold i Laurdahl: de hadde seks barn boende hos seg: alle yngre en Kirsten hos mormoren og bare en av dem – Rasmus – gutt. Anne Kirstine kom til Sem[xxxvii], der hun døde på Vallø 27 november og ble begravet 5 desember 1850 – 81 år gammel.

Omkring på denne tiden senere dukker Ole Christian opp som lagverge i forbindelse med arveoppgjøret[xxxviii] efter Hans Jørgen Heegaard, proviantforvalter ved Fritzøe.

Mens han i 1801 i 1801 var skipper, skiftet Ole Christan Mørch noen år senere yrke: han ble lærer. Tilbake til Knut Hougen[xxxix]:

«      Mathias Raastads efterfølger blev den tidligere omtalte skipper Ole Christian Mørch, f. 1746 +1818, sønn av Johannes Mørch d. e. Vi har nevnt før at hans natur og interesser neppe kan ha gått i regning av det praktiske forretningsliv, siden han i den «gylne tid» og med en rik hustru allikevel lever på lån og gir pant i både hus, innbo, klær og hustruens smykker. Hans svigermor, Kirsten Ulrichsdatter f. Wright, enken efter Hans Christensen, hadde efter evne draget omsorg for at svigersønnen og hennes datter skulle ha sitt livsutkomme, men ikke få anledning til å spise op sin formue. Hun hadde derfor sikret dem bolig for deres livstid i sin gård (på tomten torvet 7), og forsynt dem rikelig med løsøre, som dog ikke kunde selges; dertil en krambod med varelager til 70 rdl. – med den klausul at det altid skulde forefinnes en varebeholdning til samme verdi, – og endelig en løkke.

        Men var ikke Mørch noget jern som skipper og forretningsmann, så var han til gjengjeld en mann med både kunnskaper og dannelse, en elskverdig og sympatisk personlighet. Og barnekjære må både han og hans hustru ha været; verger og formyndere for foreldreløse barn følte sig trygge, når Mørchs vilde ta barnene i huset, – det gjorde de flere ganger – og hele Sandefjord kalte det barnløse ekteparet «far Mørch» og «mor Mørch». Det ser ut til at Mørch har holdt litt privatskole i sitt hus, før han i 1806 blev antatt som stedets skolemester. Valget var heldig, for så vidt som Mørch hadde plass nok i huset til skolen, og en herlig tomt bakenfor, hvor «alle Børnene, de uartige undtagne, kunde gjøre sig bevægelse» i friminuttene, som skoleplanen sier. Men som lærer betraktet var det ikke stort bevendt med den gamle skipper. Biskop Bech fant ved sin visitas i 1809 at læreren «var en honnet, men staar tilbage i god Methode». Skolekommisjonens og «de eligerede menns» dom om ham 1815 er mere uskånsom; de finner at det «blev lidet udrettet til Børnenes Lærdom og Dannelse». Da nu hans ansettelse dessuten alltid hadde været «ad interrim» (midlertidig), fratrådte han 1815».

Ole Christian ble enkemann samme år, da Johanne Cathrine døde 12 november 1815 og ble begravet[xl] 18 samme måned. Hun ble 68 år gammel.

Ole Christian Mørch ble en forholdsvis gammel mann. Han døde 72 år gammel 27 februar 1818 og ble begravet[xli] 7 mars. Ole Christians bortgang ble notert i Den Norske Rigstidende[xlii] for 4 april 1818.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1782-1784, side 176. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650586.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650443.jpg
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1733-1736, side 151. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-154
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1737, side 11. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-13
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650419.jpg
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 14. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-16
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650422.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1739, side 16. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-18
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650424.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1741, side 21. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-23
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650429.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1741, side 209. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-213
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650619.jpg                 
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 210
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1743, side 26. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-28
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1745, side 31. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-33
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 38. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-40
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1748, side 218. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-222
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650628.jpg
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1749, side 43. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-45
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650451.jpg
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 50. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-53
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1752, side 53. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-56
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1757, side 231. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-235
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1757-1763, side 138. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-141
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650547.jpg
[xxi] Kristian Hunskår: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1228&merk=1228#ovre
[xxiii] Hougen Knut, Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; pp 152-153; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[xxiv] Se 125 Johanne Cathrine Christensen
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1782-1784, side 176. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650586.jpg
[xxvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1766-1768, side 168. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-171
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650577.jpg
[xxvii] LORENS BERG, NØTTERØ, EN BYGDEBOK, 69. Nøtterø prestegaard. I KOMMISION HOS CARL FALCK, TØNSBERG, 1922; digitalisert utgave tilgjengelig gjennom   http://www.vestfold-slekt.net/notteroy/bygdebok/prestegaarden.html
[xxviii] Se 124 Ole Christian Mørck
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1769, side 134. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-137
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630093.jpg
[xxx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Fødte og døpte 1772, side 147. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-150
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630106.jpg
[xxxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Nøtterøy, Ministerialbok nr. I 2 (1738-1790), Døde og begravede 1773, side 315. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8218&idx_id=8218&uid=ny&idx_side=-324
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426630281.jpg
[xxxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1780-1784, side 142. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-145
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650551.jpg
[xxxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Konfirmerte 1785-1788, side 143. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-146
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650552.jpg
[xxxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1788, side 179. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-183
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650589.jpg
[xxxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1791, Ekteviede 1791, side 21. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-23
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650722.jpg
[xxxvi] Folketelling 1801 for 0728P Lardal prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058300001255
[xxxvii] Ketil Firing Hanssen: Gravlagde i Sem prestegjeld 1843-1855; Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=gr07211843&personpostnr=598&merk=598
[xxxix] Hougen Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet : omtr. 1400 til 1845; Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928; p 1815; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[xl] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1815, side 97. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-102
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610295.jpg
[xli] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1819, side 102. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-107
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610300.jpg