109 Gunnild Maria Carlsdatter

Gunnild[i] var, 1801, 21 år, og én av seks tjenestefolk – fire kvinner og to mann – i husholdet til Abraham Bøckman og hustruen Maren Elisabeth Grønvold i hus nummer 20 i Østre Gade: et stort hushold og et ungt par: Abraham var 30 og Maren Elisabeth et år yngre. Fire barn, to piker og to gutter, samt en ung slektning som losjerte der; det var sikkert et travelt liv «downstairs».

Abraham og Maren Elisabeth hadde flere barn: Anne Pernille (7); Marthe Cathrine (4); Bernt Christian (3); og Abraham (1).

Den to mennene som var i tjeneste var 20 år gamle Ole Hansen Moe. og Andreas Olsen Land, ett år eldre.

Tjenestepikene var – foruten Gunnild – Maren Hansdatter (36); Elen Maria Mathisdatter (31); og Anne Christophersdatter (26).

Gunnild var født 15 september 1779 og ble døpt[ii] fire dager senere den 19 september som datter av Carl Hansen S. Sverstad og Ana Sørensdatter og fikk som fadre Else, Ole Nielsens fra S Sverstad, Oline Hansdatter Lystad, Anders Halvorsen N Sverstad, Christopher Sørensen fra samme sted, og Ole Hansen Lystad: bra folk og gårder alt sammen.

Carl Hansen – da soldat – og Ana Sørensdatter hadde trolovet seg 20 mars 1777. Kausjonistene var Christopher Sørensen N. Sverstad og Ole Hansen Sverstad. Vielsen[iii] fant sted 13 juni samme år.

Hun var visst fra Sverstad, og Lorens Berg[iv] har litt å fortelle om dette paret:

«      Karl Hanssøn 1785 – 1824, vistnok fra Lystad, g. m. Anne Sørensdatter Sverstad.

        Karl blev trolovet med Anne før gamle Sørens død, og han gik løfte paa bruket. De kunde ikke holde bryllup, for Karl maatte tjene kongen først. Mens han var væk, blev gamle Søren dødssyg, hentet lensmanden og bad ham greier med bygslen for Karl. Det gik ikke. Forvalteren hadde nok faat ordre tila t la generalen faa jordveien, og Karl maatte nøie sig med et løfte om at faa briget, naar Bryggeman om noen aar ga det fra sig. Saa sleit han med gaarddriften en otte ni aar for omtrent ingenting. Men da Bryggeman skulde flyttet til Danmark, forlangte han 500 daler i overdragelse av Karl. Ved pruting fik han summen ned i 440. Han laante og skrapte, men maatte gi gjældsbevis paa 80 daler. Efterpaa søkte han greven om bistand til at slippe fra denne reste, men greven svarte evvisende at som myndig mand gik han staa ved kontrakten.

Hustruen døde i 1809. De hadde to døtre: 1. Gunhild Maria, g. m. Jens Kristenssøn fra Mosserød, død her paa Sverstad 1817. 2. Inger, egtet Nils Kielberg.

        Karl Hanssøn giftet seg igjen med Anna Maria Nilsdatter Vaggestad. De flyttet 1831 il Stange hvor Karl døde samme aar, ca. 80 aar».

Gunhild Marias søster, Inger, kom til verden 24 juni 1781. Da hun ble døpt[v] 30 samme måned var fadrene Provstinde Johanne Elisabeth Schelven; Jomfru Elisabeth Johanne Lind, Sandefjord; Hr Lieutenant Maylænder Jun. i Buegaarden; Hr Regimentz Qvarteermester Søren Ring, Buegaarden; og Sr Ejlert Bruun, Sandefjord.

I 1795, knapt seksten år gammel, ble hun konfirmert[vi]: her kalles hun Gunil Maria Carlsdatter Sverstad. Hun er ført opp som den syvende av 33 piker; medregnet guttene var kulle på 56 ungdommer.

Så kom hun vel efterhvert i tjeneste, og endte opp hos Abraham Bøckman og familien.

Hun giftet[vii] seg, ser det ut til, 16 november 1804, med en Jens Kristensen Mosserød – det kan vel være at dette var den samme som Jens Kristesen som i 1801[viii] var soldat og dreng på Øvre Hasle – det er ikke lange veien mellom de to gårdene.

Det er ikke funnet flere enn ett barn av dette ekteskapet, datteren Anne Marie. Hun ble født 16 desember 1810, og døpt[ix] annen juledag det året. Fadrene var Inger Karlsdatter Skilberg; Anne Andersdatter Hasle; Hans Kristesen Skravestad; Jakob Thoren Skravestad; og Niels Andersen Kielberg.

Det var nok et karrig liv på Sverstad-Eje, og første januar 1817 mistet Gunnild Maria mannen. Han ble begravet[x] 12 samme måned. Han var 45 år gammel.

Hvor hun og datteren gjorde av seg efter dette er ikke kjent. Det kan se ut til at de ble værende på Sverstad – det var der Anne Maria bodde da hun giftet[xi] seg med Hans Olavus Thorstensen Berg 24 januar 1840.

Hans Olavus var matros og bosatt i Sandefjord, hvilket reiser spørsmål om hva Gunnilds skjebne var. I løpet av halvannet tiår døde to kvinner ved navn Gunnild Maria Carlsdatter – den ene i Sandefjord, den andre på «Manden».

Den første av disse gikk bort i Sandefjord 13 april 1841, og var da fattiglem og sagt å være gift. Men denne damen var bare 44 år. Hun ble begravet[xii] 15 samme måned.

Torsdag[xiii] 12 mars 1857 døde Huusmandsenke Gunnhild Marie Carlsdatter Manden, og ble begravet[xiv] den 20 samme måned, vårjevndøgn[xv]. Som oppholdssted er nedtegnet «Manden», men det er ikke klart hva eller hvor det er.

Om man skal velge mellom disse to er vel den siste mest sannsynlig, ikke minst fordi alderen passer bedre. Men om det er den første, ville det ikke være hverken første eller siste gangen en kirkebokinnførsel inneholdt en liten feil!


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002485
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1779, side 129. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-132
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650538.jpg
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 172
[iv] Lorens Berg, Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918, pp 400-401, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 182
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1795-1796, side 239. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-224
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610184.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1804, side 224. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-209
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610169.jpg
[viii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296000143
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 151
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 99
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 610-611
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 724-725
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 418