101 Bernt Christian Bøckman

Bernt Christian ble født 10 oktober og døpt[i] 16 november 1798: han var sønn av Abraham Bøchmann og konen Maren Elisabeth, og fikk fadrene Madame A. C. Olsen; Jomfru Lovisa Fabricius; Sr Niels Bugge; Sr Lieut Mathiesen; Søren Angel; og Ole Thorsen Gogstad.

Bernt Christians foreldre var Abraham Bøchman og Elisabeth Grønvold. hadde giftet seg 21 September 1793[ii]; som kausjonister hadde de Hr Wilhelm Hvidt og Hr W Olsen.

Første barn kom til verden 10 oktober 1793 – lovlig snart efter bryllupet efter tidens idealer. Dette var en gutt og da han ble døpt[iii] 18 samme måned fikk han navnet Bernt Christian. Fadrene ble Madame Anne Kierstine Larsen; Jfr: Anne Cathrine Hvidt; Oberst Lieutenant v: Grønvold; Hr Capitaine v: Mejlænder; Hr Lieutenant Friderick v: Grønvold; Hr Ole Christian Mørch; og Hr Wilhelm Olsen Goen.

Året efter ble det en pike, Anne Pernille. Hun ble født 6 og døpt[iv] 11 november 1794. For henne var fadrene Frue Mejlender; Jfr Maren Christiansdatter Brun; Hr. Lieut. Nicolai v. Grønvold; Hr Christian Conrad Fabricius; Hr Secretaire Anders Strøm; Hr Wilhelm Hvidt; og Hr Friderich Bøhme.

Så ble det, påny, en gutt. Abraham meldte sin ankomst 22 februar 1796 og ble døpt[v] 1 mars samme år med fadrene Madame Aase Angel; Jfr Kirsten Samsing; Hr Lieutenant Friderich Grønvold; Hr Jens Samsing; Hr Wilhelm Olsen og Hr Friderich Harris.

Eldstegutten Bernt Christian – den første gutten med det navnet – døde sommeren 1796, bare to år og fire måneder gammel. Han ble begravet[vi] 12 juli det året.

Samme sommer døde også Abraham, fem måneder og syv dager gammel. Han ble begravet[vii] samtidig med broren, 12 juli 1796.

Året efter, 30 august 1797, kom Marthe Cathrine til verden. Da hun ble døpt[viii] valgte foreldrene som fadre, Frue Majlender, fød Grønvold; Jfr Margrethe Marie Hvidt; Hr Lieutenant Nicolai v: Grønvold; Hr Bøye Petersen; Hr Erich Grøn; og Hr Christopher Hvidt.

Så var det altså den annen Bernt Christians tur i 1798. Han skulle selv få en lillebror: Abraham – den andre gutten i denne familien, med det navnet – ble født 26 april 1800. Da han ble døpt[ix] 23 juni samme år var fadrene Madame Hvidt; Jomfru Katrine Sophie Schrøeter; Lieutenant Jens Grønvold; Herr Kristoffer Hvidt; Lensmand Klavenes; Johannes Larsen Bøchman; og Herr Kiøbmand Ole Melsom.

I 1801[x] bodde Bernt Christian i hus nummer 20 i Østre Gade i Sandefjord. Der fant man faren, den nå 30 år gamle handelsmannen og skipsrederen sammen med moren Maren Elisabeth Grønvold. Og, naturligvis søsknene: Anne Pernille; Marthe Cathrine (4); og Abraham (1).

I tillegg var det fire tjenestepiker og to menn. Disse var Maren Hansdatter (36); Elen Andrea Mathisdatter (31); Anne Christophersdatter (26); Gunnild Maria Larsdatter (21); Andreas Olsen Land (21); og Ole Hansen Moe.

Og, dessuten, en leieboer, Abraham Bøckman Bøhme som var 17 år og allerede «Coffardie styrmand»: han må ha vært en slektning.

Bernt Christians storesøster Marthe Cathrine døde som småpike, 3 ½ år gammel, og ble begravet[xi] 11 april 1801.

Knapt to uker senere så en ny pike dagens lys. Hun fikk hun navnet Maren Cathrine. Da hun ble døpt[xii] 4 juni var fadrene Prestekonen Magrete Marie Schrøeter; Jomfru Magrete Maria Hvidt; Herr Kammerherre og Oberste Lieutenant vo. Grüner; Herr Major vo. Lützow; Herr Regiments Qvarteermester Garben; og Herr Kaptain vo. Fischer [?].

Så var det Kristine som så dagens lys 10 november 1802 og ble døpt[xiii] 28 desember samme år. Denne gangen var fadrene Fru Justitsraadinde Fabrizius; Jomfru Johanne Katrine [NN]; Herr Ole Thorsen Gogstad; Koffardie Kaptein Mathias Berg, Sandefjord; og Fendrik Thomas v. Blix.

Den siste gutten, Peter Helle, ble født 15 juni 1806 og døpt[xiv] 13 juli. Fadrene var Sophie [NN] [NN] paa Fredriksvern [?]; Jomfru Else Larsdatter Barchmann; Herr kaptein Fredriksen fra Fredriksvern; Herr Johan [NN]; Herr Johan Henrik Nielsen fra Laurvig; og Kof. Kaptein [NN].

Bernt Christians far gikk konkurs, og døde tidlig i 1808, bare 36 år gammel. Han ble begravet[xv] 12 mars det året.

Knut Hougen[xvi] forteller litt om omstendighetene:

«Det påståes at gremmelse over hans økonomiske sammenbrudd var medvirkende årsak til å legge ham i graven; 3 av hans fartøier blev beslaglagt ved krigens begynnelse, og de 4de stod han og så på blev tatt av engelskmennene utenfor Fredriksvern. Så lyder familietradisjonen. Skibslistene fra 1806 og 1807 har dog 2 skib med Bøckman som reder; men det er ikke derfor nødvendig å forkaste tradisjonen; man vet han hadde part i ett skib til, som han ikke var hovedreder for, og han kan godt ha hatt flere parter. Hvordan nu forholder sig med det, tapene var i allfall stor nok til å slå ham overende. Ved skiftet efter ham viste boet en underbalanse på 5420 rdl. Familien måtte dele de 7 barn mellem sig, og enken fikk sig et litet hus, «Thue-gården», det næstøverste i den daværende «Kirkegade[xvii]», ved sin bror Hans Mow Grønvolds hjelp; hun solgte det dog snart igjen»

Da Abraham døde var Maren Elisabeth i syvende måned med det siste barnet deres, en pike. Abrahamine Mariane Elisabeth kom til verden 21 mai 1808 og ble døpt[xviii] 11 juni samme år. Da var fadrene Madame Niels Bugge fra Laurvig; Jomfru Elisabeth Rosenkilde [?]; Herr Fogh fra Sandefjord; og Herr Baltzar Hagemann.

Det er ikke lykkes å finne Bernt Christians konfirmasjon i Sandar, og heller ikke i Larvik der det var naturlig å lete, så det er vel naturlig å tro at han kom til en slektning et annet sted, men hvor er ikke slått fast.

Neste gang han dukker opp er i forbindelse med at at han gifter seg i Oslo i 1828. Bruden var Maren Jakobea Bredesdatter Lund. De bosatte seg, ser det ut til i flere dåpshandlinger, i Gård nummer 176 i Rådstuegaden.

Om det ikke er funnet første-hånds kilder for bryllupet, er det rimelig sikkert at første barn var Abraham, som kom til verden 24 januar 1829. Han ble døpt[xix] i Domkirken 16 august samme år. Da var fadrene Mad: Else Olsen; Frøken Marthia Baune [?]; Jomfrue Borria Hvidt; [NN] Meilender; Kjøbmand Thor Olsen; Colbjørn Olsen; og [NN] Peter Bøchmann.

Thora Elise ble født 17 november 1830. Da hun ble døpt[xx] i Domkirken i Oslo 28 august året efter var fadrene Barnets egen Moder, samt Mad: Marthe, Sal: Christian Olsen; Jomfru Marthe C: Bøckmann; Armeeintendant Maijlænder; Kjøbmand Thor Olsen; og Skibsfører Peter Henrich Bøckmann.

Camilla Maria Rantzau ble født 21 august 1832 og døpt[xxi] i Domkirken i Oslo 27 mai 1833. Camillas fadre ble  Fru Meilænder; Mad: Thor Olsen; Marthe Catharine Bøchmann; Brigadelæge Witte; Kjøbmand Colbjørn Olsen; og Propritær Peder Bøchmann.

Hans Jonathan så dagens lys 4 september 1834 og ble døpt[xxii] – av alle steder, på kvinneklinikken på rikshospitalet – 14 samme måned. Fadrene var Fru Kirstine Falch; Jomfru M: Evensen; Kongs. Fuldmægtig Jacob Falch; Erik Aamodt; og Student Johan Stephansen.

Ottilie Josepha ble født på Kvinneklinikken på Rikshospitalet 2 oktober 1836 og ble døpt[xxiii] samme sted 15 den måneden. Fadrene hennes ble Madame Olsen; Frøken Meilænder; Armeeintendant Meilænder; Kjøbmand Thor Olsen; og Student Cornelius Wessell.

To år senere ble det igjen en gutt, han så dagens lys 5 mars 1838. Da han ble døpt[xxiv] i Domkirken 24 juni 1838 ble navnet Alfred Emil og fadrene Madme Maren Aamodt; Jomfr. Constance Selmer; Kjøbm: J P Larsen; Kjøbm. H. P. Smidt; og Stud Theol Krogh.

Axel kom til verden 13 oktober 1840 og ble døpt[xxv] 22 november samme år. Som fadre fikk han Madme Birgitte Hvidt;         Madme Karen Bauer; Kjøbmand Thor Olsen; Kjøbm. Peter Larsen; og Ludvig Selmer.

Camilla Marie Rantzau døde 11 januar 1841, bare ni år gammel. Hun ble begravet[xxvi] 15 samme måned. Dødsårsaken er oppgitt som «forkjølelse» – det må vel forstås som en mer alvorlig luftveisinfeksjon enn det det lyder som.

Sønnen Camillo Rantzow så dagens lys utpå høsten i 1842 og ble døpt[xxvii] 6 november det året. Bernt Christian omtales fortsatt som kjøpmann. Denne gangen var fadrene Madme Thor Olsen; Madme P. Larsen; Jomfr. Marthe Bøckman; Kjøbmand Erik Aamodt; og Kjøbmand Andreas Schultz.

Blanca Cathrina ble født 23 oktober 1846 og ble døpt[xxviii] i Domkirken 11 juli året efter. Da var fadrene Fru Assessorinde Langberg; Madme Anne Bauer; Frøken Thea Ramm; Kapitain Velzin; Fuldmægtig Johan Schulz; og Kjøbmand Just [NN] [NN].

En siste datter, Theresa Ursulla, er oppgitt med fødselsdag 16 juni 1848. Denne opplysningen er sikkert pålitelig – men det er foreløpig ikke lykkes å lokalisere kirkebokinnførsel for hennes dåp.

Bernt Christian ble enkemann da konen Maren Jakobea døde 7 June 1851. Hvor eller når er ikke slått fast, for det er ikke funnet noen begravelse – men datoen oppgis av andre[xxix].

På den annen side, et par år senere er datteren Otilia Josepha i Ringsaker, der hun blir konfirmert[xxx]  16 oktober 1753, og det er vel mulig at Bernt Christian en tid hadde flyttet sin virksomhet dit.

Det er ikke funnet andre spor efter Bernt Christian på Ringsaker – men de kan jo finnes, og neste gang han kommer til syne er han tilbake i Christiania.

I 1865[xxxi] er Bernt Christian enkemann: han er av yrke «Wexel-Mægler[xxxii]» og bor for seg selv i en leilighet i Kirkegaten – gård nummer 10a.

I 1875[xxxiii] bor han fremdeles i samme gate, men nå er adressen ”5 a” – det må vel være lov å tro at leiligheten er den samme, mens referansen er endret.

I samme folketelling[xxxiv] finner man sønnen Camillo Bøckmann i Bergen. Han er 33 år gammel og stiftskapellan. Han er gift med den 20 år eldre Susanne og bor som leieboer hos «Rebslager og Skibsreder» August Mohr, en 59 år gammel enkemann, på Møllenpris i Bergen. Sammen med Camillo finner man to av Bernt Christians døtre: Blanka og Therese, begge ugifte.

Bernt Christian døde i 1879, 4 juni og ble begravet[xxxv] seks dager senere.

I avisen ble det notert:

«Vexelmægler Bernt Christian begraves fra Kapellet paa Vor Frelsers Gravlund, Tirsdag den 10de Juni Kl. 1 ½[xxxvi]»


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, Døde og begravede 1798, side 83. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610046.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650739.jpg
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 35
[iv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 44
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 59
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 64
[vii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 64
[viii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 74
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 97
[x] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000001615878
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 191
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 101
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 111
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 131
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 199
[xvi] Knut Hougen, Sandefjords historie. 1 : Ladestedet : omtr. 1400 til 1845, Oslo : i kommisjon: Cammermeyer, 1928, p 223, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[xvii] Altså i nærheten av det som nå heter Melsom-gården.
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 141
[xix] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1824-1830, s. 496-497
[xx] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1830-1836, s. 131-132
[xxi] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1830-1836, s. 295-296
[xxii] SAO, Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, F/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1832-1840, s. 58-59
[xxiii] SAO, Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, F/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1832-1840, s. 134-135
[xxiv] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1837-1845, s. 83-84
[xxv] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1837-1845, s. 235-236
[xxvi] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0024: Ministerialbok nr. 24, 1833-1846, s. 643-644
[xxvii] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1837-1845, s. 367-368
[xxviii] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0013: Ministerialbok nr. 13, 1844-1864, s. 106
[xxx] Ministerialbok for Ringsaker prestegjeld 1850-1860 (0412P), https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001415281
[xxxiv] Folketelling 1875 for 1281L Bergen landdistrikt, Domkirkens landsokn og Sandvikens landsokn, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295036841
[xxxv] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0026: Ministerialbok nr. 26, 1867-1884, s. 186