100 Maren Elisabeth Grønvold

Maren Elisabeth var 28 aar i 1801[i] og gift med en av Sandefjords förende menn, skipsrederen og handelsmannen Abraham Bøckman. Hun hadde fire barn – to gutter og to piker – og en leieboer aa ta vare paa: men der var seks tjenestefolk i husholdningen i hus nummer 20 i Østre Gade saa hun fikk jo noe hjelp.

Maren Elisabeth var av god familie[ii], datter av Oberstløytnant Bernt Christian Grønvold og dennes annen hustru Kirstine Angell Elliger fra Larvik[iii], og dermed i slekt med Jens Christian Grønvold[iv] som bodde like borte i gaten for henne. Av sösken finner man seks: Kirstine Catharine; Anne Dothea; Hans Mow; Nicolay; og Iens.

Maren ble födt i Brunlanes, det er noe usikkert akkurat naar, men hun ble döpt[v] 10 januar 1773. Da var foreldrene – faren var paa denne tiden kun ”Capitain” – paa Ulleberg i Tanum sogn. Fadrene ble Madame Henne; Jomfru Else Bugge; Lieutenant Dannefeldt; Monsr Lars Böchman; og Studiosus Monsr Worse.

Det er ikke lykkes aa finne förstehaands kilder som viser Maren’s konfrmasjon, ei heller blandt de som ble konfirmert i Larvik eller Langestrand paa den tiden hun var rundt 14-15-16 aar gammel.

I et skifte[vi] som ble aapnet 27 februar 1781 og avsluttet 28 juni samme aar nevnes hun som en av mange arvinger efter Anne Kræfting, morens faster, men det oppgies ingen alder. Samme skifte forteller ogsaa at moren, Kirstine Ellingers, paa dette tidspukt er död. Og at faren naa er blitt forfremmet til major og kalles von Grønvold.

Maren Elisabeth giftet[vii] seg i Sandar kirke med Abraham Böchman den 21 september 1793, kausjonistene var Wilhelm Hvidt og Wilhelm Olsen. Det er ikke funnet noen forutgaaende trolovelse, og begge to var noksaa unge, sa det kan vel tenkes at de hadde tyvstartet for det antagelig förste barnet, Bernt Christian, ble födt i Sandefjord allerede 10 november 1793.

Han ble döpt[viii] den 18 november og blant fadrene finner man Mad Anne Kierstine Larsen og Jfr Anne Cathrine Hvidt; Oberst Lieutenant v: Grønvold; Capitaine v: Mejlender; Lieutenant v: Grønvold; Ole Christian Mørck og Wilhelm Olsen Goen.

Denne sönnen ble ikke gammel; han döde og ble begravet[ix] 12 juli 1796, samme dag som en meget yngre bror, Abraham, ogsaa ble begravet. Denne Abraham var födt 22 februar 1796, og ble döpt 1 mars. Han fikk fadrene Mad Aase Angel og Jfr Kirsten Samsing; Lieutenant Grønvold, Jens Samsing, Wilhelm Olsen og Fredrick Harris.

Mellom disse to guttene fikk Maren og Abraham en datter, Anne Pernille, som ble födt 10 og döpt[x] 13 november 1794, da hun fikk fadrene [?] Mejlender, Jfr Maren Christiansdatter Bruun; Lieut Nicolay v: Grønvold, Christian Conrad Fabricius, [?] Anders. Ström, Wilhelm Hvidt og Fridrick Böhme.

Nok en datter fulgte i 1797, Marthe Cathrine ble födt 30 august og döpt 12 oktober 1797, med [?]Majlender, [?]Grønvold og Jfr Margrethe Maria Hvidt; Lieutenant Nicolai v: Grønvold, Böÿe Petersen, Erick Grön og Christopher Hvidt. Marthe Cathrine levet ikke opp men döde i 1801 og ble begravet[xi] 11 april.

Marthe Cathrine levet ikke opp: hun döde 3 ½ aar gammel og ble begravet[xii] 11 april 1801.

Dernest fulgte sönnen Bernt Christian den 10 oktober 1798, han ble döpt[xiii] den 16 november med fadrene Mad A: C: Olsen, Jomfru Lovisa Fabricius; N. Bugge, Lieut [?], Sören Angel og Ole Thorsen Gogstad.

Det yngste av de barna som var födt för folketellingen var Abraham som ble födt 26 april 1800 og döpt[xiv] den 13 juni. Fadrene ble Madame Hvidt; Jomfru Katrine Sophie Schröeter; Lieutenant Jens Grönvold; Herr Kristoffer Hvidt; Lensmand Klavenes; Johan Larsen Böchman; og Herr Kiöbmand Ole Nielsen.

Efter folketellingen fulgte Kirstine, Clementine Elisabeth, og Peder Helle som alle er nevnt i forbindelse med skiftet[xv] efter Abraham Böckman i 1808.

Datteren Kristine[xvi] ble födt 10 november 1802 og döpt[xvii] 28 desember samme aar. Hun fik fadrene [NN] [NN] [NN]; Jomfru Johanne Katrine [NN]; Herr Ole Thorsen Gogstad; Koffardie Kaptein Mathias Berg, Sandefjord; og            Fenrik Thomas v. Blix.

Clementine Elisabeth ble födt 24 januar 1804 og ble döpt[xviii] 9 februar samme aar. Hun fikk fadrene Fru [?] [NN] Grönvold [NN]; Jomfru Sidsel Kielman; Major Majländer; Herr B Rasmussen; Skovrider Asmuss; og Procurator Hoppe.

Den yngste, Peter Helle, kom til verden 15 juni 1806 og ble döpt[xix] 13 juli samme aar. Fadrene ved denne daapen ble Sophie [NN] Fabricius [?] paa Fredriksvern [?]; Jomru Else Larsdatter Böchmann; Herr Kaptein Fabricius [?] fra Fredriksvern [?]; Herr Johan Brunov [?]; Herr Johan Henrik Bugge fra Laurvig; og Kof Kaptein [NN].

Abraham Böchman döde allerede 36 aar gammel og ble begravet[xx] 12 mars 1808.   

Sönnen Bernt Christian kom til Christiania og endte som ”Wexel-Mægler”[xxi] og det er vel forklaringen paa at det var Maren Elisabeth var da hun döde 15 juli 1827[xxii].


[ii]Grønvold. Norsk slekt, eldste kjente stamfar er fenrik Morten Hågensen G. på Stord (f ca 1658), gift med adelige Else Elisabeth Orning. Den nålevende slekt stammer fra hans to sønnesønner, oberstløytnant Friderich Martinus G. (1721-1809) og oberstløytnant Bernt Christian G. (1729-1797). Andre grener opptok navnet Orning.” Fra http://www.vigerust.net/lexikon/lexikon_slekter_g.html
[iv] Se 159 Jens Christian Grønvold
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Brunlanes, Ministerialbok nr. 1 (1766-1801), Kronologisk liste 1772, Fødte og døpte 1772-1773, side 87-88. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3067&idx_id=3067&uid=ny&idx_side=-46
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060410020321.jpg
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1793, Ekteviede 1793, side 38. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-40
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650739.jpg
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1793, side 35. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-37
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650736.jpg
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1796, Døde og begravede 1796, side 64. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-67
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610027.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1794, side 44. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-47
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610007.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1801, side 191. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-174
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610134.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1801, side 191. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-174
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1798, Døde og begravede 1798, side 83. 
Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-86
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610046.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1800, side 97.  Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-100
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610060.jpg
[xvi] Se 1802-10 Kristine Abrahamsdatter Böckman
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1803, side 111. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-114
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1804, side 118. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-121
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1806, side 131. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-134  
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1808, side 199. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-183
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610143.jpg
[xxii] http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_2/index.html, p 74 i den elektroniske utgaven, p 71 i papirutgaven.