Norske Tollere gjennom 300 år[i]» omtaler Peter Jensen Abildgaard slik:

«Abildgaard, Peter Jensen, født 29. des. 1740. Løytnant, ex. jur. Kontrollør i Sandefjord 28. nov. 1774, tollinspektør i Moss 21. okt. 1792, tiltrådt 1. jan. 1793. Avskjed 18. feb. 1812. Død 11. jan. 1837 i Jørandrud ved Kongsberg».

Siden Abildgaard hadde en fortid som offiser er han omtalt i Olai Ovenstad[ii]:

        «Abildgaard, Peter Jensen. F. 29/12 1740, døpt 3/1 1741 i Løiten kirke. – Sønn av sogneprest til Løiten på Hedem. Jens Abildgaard og hustru Anne Marie f. Finckenhagen. – Korp. ved 1. Opl. nasj. inf.regt. 14/6 1758. – Furer 12/4 1759. – Sersj. 28/12 s.å. – Lå da i Holsten. Seklnt. ved 1. Oplandske nasj. inf.regt.s S. Hedemarkske landv.komp. 18/8 1762 til 5/7 1764, da landv. blev sløifet. – Satt på vartp. fra 1/1 1765. Seklnt. ved 1. Opl. nasj. inf.regt.s Løitenske linje-komp. 1/1 1766. – Utsatt på vartp. igjen, 60 rdl. årl. 1/7 1767. – Seklnt. igjen ved samme regt.s Ringebuske komp. 1/5 1769. – Efter ansøkning meddelt avskjed 16/1 1771 med 60 rdl. årl. pens. – Jur. eks. i Kj.havn 29/3 1773. Tollkontrollør i Laurvig og Sandefjords tollsteder 28/11 1774. – Toll- og konsumsjonsinspektør for Moss og Krogstad 24/10 1792. – Tiltrådte embedet 1/1 1793. – Valgt av Moss bys borgerskap til forlikskommisær 13/8 1795. Frasa sig dette ombud 23/8 1804. Avsked som tollinspektør 1812 efter ansøkn. og med 600 rdl. årl. pens. – Død 11/1 1837 på sin gård Jøranrud i Fiskum på Ø. Eker. – Gift 1) 29/11 1769 med Abigael Regina Brun, f. 1738, døpt i Tønsberg 13/5 s.å., død 25/11 1805 på Moss, datter av skredder Lorentz Brun og Else Andersdtr. Dop. 2) med Karen Hansen, f. 1785, død 1867»

Peder ble altså født rundt årsskiftet 1740/41 og døpt[iii] i Løten Kirke 3 januar 1741. Da hadde han fadrene Maj: Nicolaj Hersleb; Hr Jørgen Meldal og Quinde [NN]; samt Capit: Mislets og Johanne Maria Bergmann.

Det er ikke kjent når foreldrene hadde gift seg, eller hvor – men på Geni kan man finne[iv] en rekke eldre søsken.

Første barn av Jens og Anne Marie var en pike, Dorthe Maria, som visstnok ble døpt 6 april 1728, men antagelig ikke i Løiten, det kallet fikk faren først 24 august 1731, altså da hun var tre år gammel. En samling[v] notater om Løten kirke inneholder opplysning om at han, da han var ferdig utdannet teolog, fikk stilling som lærer i Christiania, og ble i den frem til han ble sogneprest – så det er vel naturlig å anta at Dorthe Maria ble født der.

Og ganske riktig, i kirkeboken for Domkirken finner man en innførsel datert[vi] nettopp 6 april 1728, der Dorte Marias dåp er notert. Som fadre hadde hun Mons Finchenhagen; Romanus Møller; Mons Jacob Nielsens Mad:; og Petter Møllers H.

Broren Martin kom til verden et knapt år senere og ble døpt[vii] i Domkirken i Oslo 17 mars 1729. Denne gangen var fadrene Anton Jacob von Coucheron; Jacob Rasch Brinchman; Hr [NN] Jensen; Anne Fransdatter; og Magnus [NN].

Et tredje barn, Bente Marie, så dagens lys efter nok et lite år og ble døpt[viii] 26 februar 1730, også hun i Domkirken. Som fadre fikk hun Søfren Essenrup; Romanus Møller; Peder Hansen; Bergite Finchenhagen; og Mad: Bødikers.

Året efter flyttet altså familien til Løten, en reise på rundt 14 mil som det nok tok et par dager å gjennomføre med såpass små barn som de hadde.

Vel installert på Løten fikk Jens og Anne Marie sin tredje datter, Bolette. Hun ble døpt 22 juli 1732 med fadrene – sier «Geni[ix]», men dette er ikke verifisert for det mangler kirkebok frem til 11 juli 1734.

Den fjerde datteren, derimot, er dokumentert: hun ble døpt 6 april 1735 i Løten kirke. Ved denne anledningen var fadrene Hr Morten Leigh; Monsr. Hieronymus Jensen; Hans Bernhoft; Madme Antonette, Hr Clausens; og Berte Marie Abildgaard.

Femte datter ble hjemmedøpt. Da dåpen[x] ble bekreftet i kirken 5 august 1736  fikk hun navnet Bente Maria og fadrene og Joen Evensen Nordrug; Jens Ingebretsen Nordrup; hans Jacob Erdman; Madme Sal Hr Bernhofts; og Johanne Maria Bergman.

Bente Maria døde bare 13 dager gammel og ble begravet[xi] 15 august 1736.

Det skulle ikke gå mer enn et år frem til neste datter. Hun fikk samme navn som den eldste, og det er nok et tegn på at den første Anne Marie var død – men noen begravelse er ikke funnet. Anne Marie – den yngre – ble døpt[xii] 17 august 1737. Fadrene var Ole Larsen Grindreng; Ole Henrichsen Dalen; Ole Ingvaldsen Benningstad; Marthe Halvorsdatter Nordreng; og Gunvor Nilsdatter.

Så ble det en pause på to år frem til at gutt nummer to, Jens, ble født. Da han ble døpt[xiii] 3 september 1739 var fadrene Regiments Qvarteer Mæster; Claus Olsen; Hr Brun; Mr Jørgen Rend; og Karen Ericsdatter Hverven.

Og så var det altså Peter – vår mann, som ble det yngste i søskenflokken.

Bare fem år gammel mistet Jens – og de andre barna og moren – faren sin da Sogneprest Jens Abildgaard døde bare 49 år gammel. Han ble begravet[xiv] 22 juni 1745.

Man kan få et inntrykk av omgivelsene og forholdene der Peter kom til verden, og familien bodde siden 1731. Det finner man i en inspeksjon[xv] av bygningene som ble foretatt sommeren 1732:

        «Først ble de hus besiktiget, som almuen pliktet å vedlike, og det var «Borgerstuen» med «herregemak» og stallen med stall-låve.

        «Borgerstuen» med «herregemak» hadde 2 stuer i første etasje og sal og 2 kamers i annen etasje. Enda bygningen, som lå i retningen øst-vest, i rett vinkel i syd for den nåværende hovedbygning, var ganske ny, var det atskillige mangler ved den. På den søndre langsiden var undermuren meget dårlig. Almuen be pålagt å sette opp en solid stenmur og kjøre vekk jorda.

        På den nordre langsiden var det sval med trapper. Det heter at både svalen og trappene var noe slitt. Den kunne stå noen år hvis det ble nye bjelker. Utenfor den vestre stua var det et lite karnapp, som skulle kles invendig. På den søndre side av karnappet over den østre stua skulle det hugges hull og innsettes vindu. Det ser forresten ut til at karnappet over den østre stua slett ikke var innredet, da almuen ble pålagt å kle det og sette inn 4 vinduer der.

        Om stallen med stallåve og høygolv heter det at den sto på et meget sumpig sted. Når det var vått, sto vannet høyt opp på veggene. Abildgård pekte ut ei ny tomt og foreslo at stallen skulle flyttes dit. Han skulle flytte høygolvet på egen bekostning, hvis almuen flyttet resten. Dette ble bestemt. Til stallen og stallåven skulle det skaffes av nytt, 8 tylvter tømmer.

        Den samlede åbot ble til sammen 130 rd. og 16 sk., hvorav på «Borgerstuen med  Herregemakket» 81 rd. 1 ort og 8 sk.

        De andre hus på Prestegarden var:

 1 En bygning “nord I garden» (forpakterboligen).

 2 Ei drengstue med bryggerhus og maltkammer.

 3 Ei gammel stue, som kaltes Rullestua, «øst i garden»

 4 Et fjøst med 24 båsrom, et lite svinehus og et lite sauehus.

 5 En låve med 2 golv og treskelåve.

 6 2 stabbur.

 7 2 badstuer.

 8 Et kvernhus uten kvern».

Hvor Peter gjorde av seg efter at faren døde er ikke kjent, men efter skole kom han altså inn i det militære og fulgte den karrieren som er beskrevet av Ovenstad.

Da han var knappe 29 år og fremdeles underoffiser giftet Peter seg med Abigael Regina Brun. De ble viet[xvi] i Vor Frue Kirke i Tønsberg 29 november 1769 «efter at de tilforn Offentlig forlovede var i min Nærværelse». Forloverne var H. G. Drange og Niels Friis.

Da var de to unge allerede blitt foreldre, for datteren Else Dorthea ble døpt[xvii] 18 oktober 1769. Da var fadrene hennes Else, Ole Rasmussens; Margrete Johanne Müller; Tolder J. D. Besch; Consumptions Skriver Drange; og Jacob Stoltenberg.

Drøyt et år senere tok han så farvel med forsvaret og tok seg, efter hvert, til København og universitetsstudier. Om Abigael og Else Dorthea var mer er ukjent.

I 1774 kom han altså til Larvik, men har tydeligvis ikke satt synderlig spor efter seg, for det er ikke funnet et eneste eksempel på at han er nevnt i noen sammenheng.

Og fra 1 januar 1793 var han i Moss og tollinspektør. Den rollen er beskrevet i Moss Bys Historie[xviii]:

«Peter Abildgaard var nå tollinspektør og Ole Hiortaas tollkasserer. De var etatens embedsmenn. Men de gikk ikke i bena på hverandre. For at de skulle kunne utøve gjensidig kontroll, og for a hindre korrupsjon, hersket det en streng arbeidsdeling dem imellom. Mens tollkassereren ikke hadde andre oppgaver enn oppebørsel, bokføring og utskriving av tollsedler, hadde tollinspektøren på den annen side den fulle ledelse av selve kontrollen. Under seg hadde de en rekke funksjonærer på ulike nivåer i hierarkiet. Det fantes to ansvarlige betjenter og tre andre betjenter, som videre hadde ytterligere fire underbetjenter. Så mange var de bare i Moss!»

Det er visst eneste gangen han er nevnt.

I 1801[xix] finner man Peter Abildgaard som «Told og cons. inspecteur forhen lieut. ved infanteriet» i gård nummer 20 i Storgaten i Moss – sammen med Abigael Regine, men uten noen barn. Derimot har de tre tjenestefolk: Husholdersken Helle Andrea Berg; samt pikene Inger Olsdatter; og Anne Maria Andersdatter.

Abigael, konen, døde 61 år gammel av «Brystsyge» 25 november 1805 og ble begravet[xx] i Moss 4 desember.

Om Peter Abildgaards annet ekteskap, og hans ferd fra Moss til Jøranrud, er det ikke funnet materiale.

Men det er klart: han døde i på Jøranrud i Fiskum 11 januar 1837 og ble begravet[xxi] der 24 samme måned.           


[i] Melby, Osv. I.; Tollere gjennom 300 år, 1563 – 1886; © Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1982; Trykt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXV-XXVIII]; Se http://genealogi.no/kilder/Tollere/index.htm
[ii] Ovenstad, Olai, Militærbiografier: den norsk hærs officerer 1628-1814 (Bind I: A-H) p 15/508, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[iii] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1772, s. 46-47
[v] Westgaard, O.; Løiten kirke: optegnelser; , 1915; p 39; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120700038
[vi] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1705-1730, s. 81
[vii] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1705-1730, s. 88
[viii] SAO, Oslo domkirke Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1705-1730, s. 97
[x] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1772, s. 26-27
[xi] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1772, s. 176-177
[xii] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1772, s. 32-33
[xiii] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1772, s. 40-41
[xiv] SAH, Løten prestekontor, K/Ka/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1772, s. 186-187
[xv] Morthoff, J.B.; Løtenboka : garder og slekter. 1; Løten historielag, 1949; p 269, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013031124002
[xvi] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1760-1796, s. 7
[xvii] SAKO, Tønsberg kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1760-1796, s. 63
[xviii] Ringdal, Nils Johan; Moss bys historie 1700-1880, Bind 2, Moss kommune 1989, ISBN 82-991219-1-4, p 248, nedlastbar som zip-fil fra http://www.ordkommisjonen.no/byleksikon/Bind%202%20Moss%20bys%20historie.zip
[xix] Folketelling 1801 for 0104P Moss prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058192000205
[xx] SAO, Moss prestekontor Kirkebøker, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1784-1808, s. 228-229
[xxi] SAKO, Fiskum kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. 2, 1794-1850, s. 91