Toller 2 Simen Pedersen

Et verk[i] med opplysninger om norske tollere gjennom 300 år har denne korte passusen om Simen Pedersen:

«Pedersen, Simen. Tollskriver i Sandefjord/Larvik i 1635-37. Nevnt i samme stilling 1. feb. 1668 og 22. mai 1669.

Utover det at han eksisterte, er ikke noe kjent om Simen Pedersen, om han bodde i Sandefjord eller, mer sannsynlig, i Larvik.

Et mulig glimt av ham, i det minste indirekte, er at der var en skipper som het Peder Simensen[ii], fra Sandefjord, som ført Christen Simensens Johanne Catharine – drektighet på 80 lester, så ikke ubetydelig – i 1677, og senere samme år Fløite Kirstine Elisabeth som, med sine 187 lester, var mer den dobbelt så stor.


[i] «Tollere gjennom 300 år, 1563 – 1886», trykt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXV-XXVIII, http://genealogi.no/kilder/Tollere/m-q.htm#P
[ii] Hougen, Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845, Oslo: i kommisjon: Cammermeyer, 1928, p 54, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124