Peter Flor og Henriette Kemler

«2) Peter Flor, Sogneprest til Sandeherred, og hans Stifdatter Jomfru Henriette Clausdatter Kemler legerede ved Testam, af 29 Decbr. 1765, konf. 7 Septbr. 1767 (I. 556-557) ved den Længstlevendes Død til Løn for en Skoleholder i Sandefjord under geistlig Jusrisdictions Opsyn Renten af 200 Rdlr.

            Efterat endel af Beløbet var restitueret ved ovennævnte Beslutning, udgjør Legatets Kapital nu 100 Spd. [i]»


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; P 431; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051