«5) Det Schrøeterske Legat. Under dette navn skjenkede Andreas Frederik Schrøeter, Sogneprest i Sandefjord, ved Gavebrev af 26 Febr. 1813 (Extr. i Kirkedeptm.) til Stedets Fattigkasse Renten af 100 Rdlr. S. B.

            Kapitalen udgjør nu efter den foregaaende Omskrivning 50 Spd. [i]»


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; P 432;  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051