Bolette var datter av Paul Juel Gaarder[i] og Anna Margaretha Schröder og ble födt i Fredrikshald der faren var stasjonert som major.

Bolethes daap[ii] ble bekreftet i kirken i Fredrikshald 2 februar 1791; hun var födt en gang i Januar og hjemmedöpt. Fadrene var Generalinde von Mansbach [?]; Madame Wiel; Claus Wiel; Major von Holtz; og Hr Candidat Wiel [?] – alle navnene er usikre.

Paa eftersommeren 1802 – senest – var familien flyttet til Fredriksvärn: en lille söster ble födt der 26 august 1802, hjemmedöpt og daapen[iii] stadfestet i kirken12 oktober samme aar.

Bolette selv ble konfirmert[iv] i Fredriksvärn Midfastesöndagen – 7 mars – 1807: fra innförselen finner man ogsaa at faren i mellomtiden var blitt forfremmet til full oberst.

Hun giftet seg ikke saa lenge efter at hun var kommet til Sandefjord, med skipperen Peder Söeberg. Vielsen[v] fant sted 12 september 1811, og som kausjonister hadde de ”Schröder” og en person hvis navn ,muligvis, var Waleur. Begge har skrevet paa med egen haand, og begge var kausjonister ved Bolettes sösters vielse samme dag: Kristine Birgittes utkaarede var premierlöytnant og Velbaaren Herre, Ridder av Dannebrog, Otto Fredrik Rasch. Kausjonistene var de samme: Schröder og Waleur.

Bolette og Peder Söegaard bosatte seg i Sandefjord og aaret efter fikk de sitt förste barn, Povel Jens Juul, som ble födt 22 juli og döpt[vi] 30 desember 1812. Fadrene ble Fru Oberstinde Gaarder; Jomfru Amalia [NN] [NN]; Herr Oberst v Gaarder; Herr Hvidt; og Wilhelm Olsen.Om denne gutten levet opp eller ei er usikkert.

Neste barn var Peder som kom til verden 14 oktober 1814 og ble döpt[vii],[viii] 21 mai 1815 med fadrene Mad Söeberg; Fröken Karen Gaarder; kapt H [NN]; Herr Hvidt; og Anth: Grön.

Samme aar döde Bolettes far, Oberst von Gaarder, 72 ½ aar gammel, 6 og ble begravet[ix] 16 desember i 1814.

Sönnen Anthon Magnus ble födt 8 juni 1816, han ble döpt[x] 30 juni samme aar og hans fadre ble Fru Waleur; Fröken Augusta Gaarder; Hr Winholt; Candidat [NN]; Mag Höst og Lieut Gaarder.

Den förste piken, Othilia Frederika Rasch, kom til verden 20 november 1819 og ble hjemmedöpt av sognepresten selv og fikk daapen stadfestet i kirken[xi],[xii] et knapt aar senere, 3 september 1820, og da med fadrene Fru Birgitte Rasch Freberg; Abigael Gaarder; Hr Forvalter [?] Unger fra Christiania; [NN] Unger fra Christiania; Pastor [NN] fra Larvik; og Oberstlieut Schröeter [?].

De neste fem barna, derimot, var alle gutter. Christian August ble födt 27 juni 1821 og döpt[xiii] 30 desember samme aar, med fadrene Mad Hvidt; Jomfru A Hagemann; Ole Melsom; Jonas Andersen; Hans Normann Schröeter; og Aage Klavenäs.

Aaret efter var the Sophus Friedrichs tur: han kom til verden 28 november 1822 og ble döpt[xiv] 28 juni 1823 med fadrene Mad Hagemann; Jomfru Lovise Winter; Capt Christ, Waale; Cap. Otto Mayländer; Wilhelm Hvidt; og Winzens Gaarder.

Nils Gorgus saa dagens lys 16 februar 1824 og ble döpt[xv] 23 juli samme aar hans fadre ble Fru Castberg, Fredrikstad; Fröken Kaia Gaarder; Consul Hvidt; Lieutn Elias Unger, Christiania; og Studiosus Theol [NN] [NN] fra Christiania.

Et dröyt aar senere födte Bolette Ole Schröder 18 mai 1825 med paafölgende daap[xvi] 14 august samme aar, denne gange var fadrene Fru Rikke Schröder; Jomfru W: Hvidt; Pastor W: Schröter; Ole Melsom og [NN] [NN] paa Prestegaarden.

Senere samme aar, 1825[xvii], er Peder registrert som ”Petter” Söberg i Sandefjord, med hustru og aatte barn i alderen fra et halvt til 13 aar.

Saa fulgte en gutt med et storartet navn: Carl Börre Abilgar som ble födt 2 oktober 1826 og döpt[xviii] 2 juni 1827, da ble fadrene Fru Bruenech; Jomfru Waleur; Lieutn Schröeder; Capt:Lieutn Mayer; og Wilhelm Hagemann.

Og endelig, 27 oktober 1830, en pike som ved daapen[xix] 23 juli 1831 fikk navnet Bolette Margrete og fadrene Fru Birgithe Rasch; Fröken Augusta Gaarder; Lieutn Gaarder; Kjöbmand W Gaarder; Paul Söeberg, Sandefjord; og Peder Söeberg. Da var moren Bolette död, hun var firti aar gammel da hun gikk bort kort efter forlösningen, 31 oktober 1830. I forbindelse med begravelsen[xx] 6 november er det notert: ”död i Barselseng efter 10 Börn”


[i] Se 1811-16 Paul Juel Gaarder
[ii] Kildeinformasjon: Østfold fylke, Halden, Ministerialbok nr. I 1 (1758-1791), Fødte og døpte 1791, side 472-473. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7415&idx_id=7415&uid=ny&idx_side=-240
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stavern, Ministerialbok nr. 2 (1783-1809), Fødte og døpte 1802, side 46. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8256&idx_id=8256&uid=ny&idx_side=-47
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Stavern, Ministerialbok nr. 5 (1800-1816), Konfirmerte 1806-1807, side 8-9. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8259&idx_id=8259&uid=ny&idx_side=-123
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Ekteviede 1811, side 210.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1813, side 161. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-165
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1815, side 7.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Fødte og døpte 1815, side 7. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8227&idx_id=8227&uid=ny&idx_side=-8
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1814-1815, side 96. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-101
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 17.
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1820, side 56.
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 4 (1814-1832), Fødte og døpte 1820, side 48. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8227&idx_id=8227&uid=ny&idx_side=-49
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 72. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-76  
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1823, side 149. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-152
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1824, side 159. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-162  
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1825, side 171. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-173
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1827, side 188. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-190
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1831, side 337. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-338
[xx] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Døde og begravede 1830, side 131. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8226&idx_id=8226&uid=ny&idx_side=-136