00000000 example@mail.com

Det eneste som er kjent om Johanes Christians er at han i 1762[i] bodde som leieboer i hus nummer 64 i Sandefjord, der Christian Gjertsen Reiner[ii] og familien holdt til.


[i] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj.
[ii] Se 1762-196 Christian Gjertsen