1759

1779 Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. D. 6; Kiøbenhavn; utgitt opprinnelig i 1759, på grunnlag av en tidligere latinsk publikasjon:

«Sandefiord, en ypperlig Havn for Søefarende, og tillige en skjøn Ladeplads, hvor meget udskibes; hvorfor her ogsaa altid boer en Told-Visitør. Vandet er her ei breder end en middelmaading Flod. Paa begge Sider af Vandet ere Klipper, i hvilke findes en Mængde af det saa kaldre Katsølv. Her boe nogle Skippere og Lotser, saavelsom og Nogle Handlende[i],[ii]


[i] Baron Ludvig Holbergs Geographie eller Jordbeskrivelse. D. 6; Kiøbenhavn; utgitt opprinnelig i 1759 på grunnlag av en tidligere latinsk publikasjon : Trykt hos J.R. Thiele og paa hans Forlag, 1779; p 93; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021124002 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021124011
[ii] Chorographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge, samt Færøe, Iisland og Grønland, Kiøbenhavn : Trykt i Johan Rudolph Thieles Bogtrykkerie og paa hans Forlag, 1779, P 93 http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010011503008http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013022624040http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014042524012