Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender

Helsingøer, den 27de Juni 1755

Heri Sundet ere følgende Skippere ankomne:den 24de ditto, «… Christopher Weyer af Sandefjord, fra Laurwig til Kjøbenhavn med Jern …».