Carl ble – hvis de militære rullene[i] – datert 10 juni 1706 – kan stoles på – født i slutten av 1670-årene i Sandefjord. Fra den tiden finnes det ikke kirkebøker for egnen.

Han var sikkert av de mer velstående i den lille byen: han var «I Kiøbenhafn med sin egen Skude i Kongens tieniste». Han er ikke gift, til tross for at han er 37 år gammel.

I manntallet av 1701[ii] finner man en Karl Torssen, som da sies å være 23 år gammel. Diskrepansen i alder kunne vært en hindring for å anta at disse to er samme person – men i begge tilfelle har Karl en eldre bror som heter Lars, og dermed er det vel nokså sannsynlig at de faktisk er de samme.

Karl var, åpenbart, sønn av en som het Tor – og i 1701 finner man at hans mor het Kirstij Larsdaatter og var enke; en hårdt prøvet kvinne hvis fire sønner alle seilte utenlands – en av dem hadde vært bort i syv år.

Karl var den nest yngste av de fire, de to eldste var Lars som «Seyler fra Sandefjord» og 31 år gammel; Svend, tre år yngre som «farer ligeledis»; den yngste var Christopher som på denne tiden har «Fared i 7 aar uden lands».

Det neste glimtet man får av ham er som fadder in en dåp[iii] 13 juni 1709. Barnet var Lars Braads datter Line – hun var tvilling – og gudmoren var ellen Svend Braads. De andre fadrene var Anne Pedersdatter [?]; [NN]; og Peter Christensen. Carl er ført opp sist – et tegn, nokså sannsynlig, på at han var den yngste.

Og det er alt som er kjent om Carl Braad.


[i] SAKO, Drammen innrulleringsdistrikt, F/Fa/L0001: Rulle, 1704-1711, s. 88
[ii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap; https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612279