Anders Anderssen var 11 år i 1701[i], og altså født omkring 1790 – på den tiden faren, Anders Amundssen[ii], ble klokker i Sandeherred. 

Anders bodde hjemme, og hadde en eldre bror, Amund som var 13.

Hvor det ble av brødrene er ukjent.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262
[ii] 1701-26 Anders Amundssen