Peder Odefield er, egentlig, helt ukjent. Han er nevnt i Fogdens Manntall[i] fra 1664. Der er han oppgitt å være skomaker, og 45 år gammel.

Det er kanskje å strekke det langt – men det er vel ikke utenkelig at det er hans sønn eller sønner som er nevnt i 1701-mantallet[ii]: skomakeren Anders Pedersen – 32 år gammel – og den mulige broren Niels, som er 16 år og salmaker.

Og noe mer er det ikke å fortelle.

[i] Kildeinformasjon: Buskerud fylke, Eiker og Lier fogderi, Numedal og Sandsvær fogderi, Brunla fogderi, Fogdemanntall 5 (RA/EA-4070/J/Ja/Jac/L0005), 1664-1664, oppb: Riksarkivet. Merknader: Fogdenes og sorenskrivernes manntall. Manntallene for Ringerike og Hallingdal, Buskerud, Hurum og Røyken fogderier samt Tønsberg len, mangler. 
[ii] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612298