Jens Christian Grönvold ble födt 23 februar[i] 1767 i Brunlanes og  ble döpt[ii] i Tanum kirke 27 samme maaned, som sönn av Capit. – senere oberstlöytnant – Bernt Christian Grønvold[iii],[iv], men uten at moren er nevnt. Skiftet efter Anne Kræfting i 1781 ser ut til identifisere moren som Kirstine Elligers[v], men paa det tidspunkt var Kirstine allerede död, mens faren var blitt forfremmet til major. Morens navn bekreftes i Olai Ovenstads Militärbiografier som identifiserer henne som Kirstine Angell Elligers, f 8 september 1747 i Larvik, og datter av kjöpmann Jens Elligers fra Drammen. Jens hadde flere sösken, ser det ut til; Maren Elisabeth, Kirstiene Catharine, Anne Dorthea, Hans Mow, og Nicolay er tatt med i det nevnte skiftet.

Jens ble födt inn i en gammel militärfamilie: farfaren, Friderich Christian Grönvold til Näs var sönn av kaptein Martin Grönvold – ”Stamtavlen kan föres tilbake til Kong Sverre”[vi]

5 september 1788 ble Jens utnevnt til fenrik ved 1ste Vesterlandske nasjonale infanteriregiment men allerede 1 mai aaret efter ble han overfört til Telemarkske nasjonale infanteriregiment som ble opprettet den dagen. Han hadde Seond-löytnants karakter fra 12 novmber 1990, men ble forsatt i en fenriks stilling ved Söndenfjeldske infanteriregiment fra 2 september 1791.

To maaneder senere ble han virkelig sekondlöytnant ved regimentets gevorbne kompanier. Han sökte avskjed fire aar senere, og gikk av 16 november 1795 med premierlöytnants karakter[vii]. Dette var muligvis knyttet til et forestaaende ekteskap, for han giftet[viii],[ix] seg 27 desember 1795 med Ragne Wilhelmsdatter Hvidt fra Sandefjord; kausjonistene var Wilhelm Olsen og Abraham Böchman – begge fra Sandefjord.

I 1797, närmere bestemt den 27 juli og i Sandefjord, fikk Jens og Ragne datteren Chirstine Angel, som be döpt[x] den 25 august samme aar. Denne datteren fikk fadrene Mad Anne Cathrine Olsen, Jfr Margrethe Holch, Wilhelm Hvidt, Abraham Böchmann og Bendt Lindberg, alle fra Sandefjord, og alle, utenom Mad Olsen, bosatt i Østre Gade, der Jens og Ragne bodde i hus nummer 30 i 1801[xi].

Den andre datteren, Wilhelmine Kathrine ble födt 19 mars og döpt[xii] 30 april 1799, og fikk som sösteren fadre fra ”borgerskapet” i datatidens Sandefjord.

I 1801[xiii] er Jens 33 aar og ”Fahrer som skipper og er afskeediget fra land etaten som carcasteriseret[xiv] Premier Lieutnant uden Pension”, men selv uten pensjon maa han ha hatt forholdvis gode dager: ved siden av familien underholder han en ugift svigereinne og holder seg med to tjenestepiker.

Da det ble skiftet[xv] efter svigerfaren, Wilhelm Hvidt[xvi], i 1805, er Jens bare nevnt som ”svigersönn” mens han selv – og her kommer man muligvis tilbake til dette med tjenestepikene – er nevnt som ”arvelater” i et skifte[xvii] fra 1807, der det heter at ”siden dette er et skifte for å få betalt kreditorer, er det ingen oversikt over eventuelle arvinger”.

Gikk Jens konkurs? Abraham Böchman mistet alt han eiet omtrent pa denne tiden, og det kan vel tenkes – men dette er spekulativt – at Jens hadde penger staaende i en eller anne geskjeft med Abraham.

Lieutenant Grønvold ankom Christiania 28 august 1809 og tok inn hos Schou.

Hvorom allting er saa er Jens antagelig gaatt tilbake til det militäre paa et eller annet tidspunkt, for han fikk avskjed som kaptein 9 oktober 1810 – paa denne tiden blir han beskrevet som divisjonsjef ved kystvernet hvor han maa ha forrettet tjeneste noen tid; han fikk 16 riksdaler maanedlig frem til 1 november 1809, da dette ble redusert til 11 riksdaler og 24 skilling – en premierlöytnants gasje paa fredsfot[xviii].

Boken ”Vore Fälles Ahner” ved C.M.Munthe[xix] antyder, paa side 137, at Jens senere ble verftsskriver i Fredriksvern og döde i 1829, mens Norske Tollere[xx] sier at han ble Overtollbetjent i Aarøsund 9. mai 1825 og döde ”på Hjertnes i Arøe i Jarlsberg 29. sept. 1830”

I kirkebökene for Sandar ser det ikke ut til at der er noen begravede som passer Jens i navn og alder, og andre kilder[xxi] oppgir at han gikk bort 29 August 1830 ‎paa Froen, Frogn, i Akershus. Ovenstad oppgir at han döde 23 november 1833 paa Greifnes i Froen.

Ragne, derimot, forble i Sandefjord til hun döde 13 Mai 1857 og ble begravet[xxii] 22 samme maaned,  ”88 2/3” aar gammel og öyensynlig bosatt paa Hjertnes.


[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Brunlanes, Ministerialbok nr. 1 (1766-1801), Kronologisk liste 1767, side 23-24. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3067&idx_id=3067&uid=ny&idx_side=-14
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20060410020289.jpg
[iii] Olai Ovenstad: Militärbiografier – den norske härs officerer 1628 – 1814, Bind 1 (A-H), p 375; p 372/508 i den elektroniske utgaven, tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[iv] Det ser ut til at han er knyttet til slekten Grönvold som beskrevet i SNL, se http://snl.no/Gr%C3%B8nvold
[vi] Olai Ovenstad: Militärbiografier – den norske härs officerer 1628 – 1814, Bind 1 (A-H), p 374 – 375; p 371/508 i den elektroniske utgaven, tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[vii] Olai Ovenstad: Militärbiografier – den norske härs officerer 1628 – 1814, Bind 1 (A-H), p 375; p 372 i den elektroniske utgaven, tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html. Alle opplysninger om Jens Grönvolds militäre karriere er hente herifra.
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Trolovede 1796, Ekteviede 1796, side 66. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-69
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610029.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1797, side 73. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-76
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610036.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1799, side 89. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-92
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610052.jpg
[xiv] Det er ikke lykkes aa finne hva dette ordet egentlig betyr, men antagelig er det en forvanskning av ”caracteriseret”, dvs. Han hadde faatt avskjed som om han var premierlöytnant, ikke som sekondlöytnant som var hans egentlige rang.
[xvi] Se 174 Wilhelm  Hvidt
[xviii] Olai Ovenstad: Militärbiografier – den norske härs officerer 1628 – 1814, Bind 1 (A-H), p 375; p 372 i den elektroniske utgaven, tilgjengelig gjennom http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[xxii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Døde og begravede kvinner 1857, side 419. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-363
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20051018040810.jpg