Casper Friedric ble født i Stjørdal, en dags gange øst for Trondhjem, og døpt[i] i Lunche kirke – den ble erstattet av en ny i 1899 – eller Værnes Kirke – 2 Pinsedag i 1752, det var 22 mai dette året[ii]. Da var fadrene Frue Sal Capitain Schrøders; Jomfrue Kirstina Sejersted; Hr Lieutenant Severin Halch; og Hr Hans Nielsen Røst.

Foreldrene var Friederich Wilhelm Caspersen von Bruenech og hans første kone, Beate Birgitte Sørensdatter Hagerup. Hvornår de giftet seg er ikke slått fast – 1720 er et mulig år – og han giftet seg på ny efter at Beate var død, da med Karen Sophie Lund: til sammen ble det 24 barn.

I «Norske tollere gjennom 300 år[iii]» finner man Caspar som toller i Larvik:

Bruenech, Caspar Fredrik von, født 9. mai 1752. Kaptein. Toller i Larvik og Sandefjord 10. juli 1789, tollinspektør sammesteds 6. mars 1793. Avskjed 18. okt. 1823. Død 9. mai 1832 i Larvik”.

Veien til Larvik ligger i tåke, men det er kanskje fordi han nokså tidlig kom til Danmark, slik det antydes i en oversikt over slekten Bruenech[iv]:

     «Caspar Friederich von Bruenech, født 9 Mai 1752, døbt 22 Mai. Secondløitnant i danske Livregiment 25 September 1776. Han maa dog først have staaet ved nordenfjeldske Dragon-Regiment som Furèr (se Skiftet av 1768). Afsked af Miitairtjenesten som Kapitain 18 Mai 1787. Toldinspektør i Laurvig. Død 9 Mai 1832. Hans malede Portrait findes hos Grosserer Fredrik Bruenech og hos G. W. Bruenech (Copier af en Miniatur). Han var 2 Gange gift.

       Gift 1ste Gang i Garnisons Kirken i Kjøbenhavn 19 Juli 1790 med Karen Ørslev, født Lunøe, som døde i 1809.

       Gift 2den Gang i Laurvig 8 Juli 1810 med Else Bolette Brinch, født 12 December 1775, døbt 21. s. M. i Christiansands Domkrike, død 21 Juni 1851 «i sit 76 Aar». Datter af Lieutenant Ludvig Brinch og Hustru Birgitte Catharina Berg».

I samme verk[v] blir det opplyst at von Bruenech allerede hadde en sønn på tre år da han giftet seg med Karen:

       «Fredrik Bruenech, født 1787. Student fra Kjøbenhavns Universitet og deltog som saadan i Kjøbenhavns Forsvar under Bombardementet i 1808. Lieutenant og Overtoldbetjent i Sandefjord, død 5 Januar 1854.

       Gift 28 juli 1825 med Christiane Margarethe de Besche, født 25 Oktober 1789, død 1 April 1854. Datter av Regiments- og Bergchirurg Johan Abraham de Besche paa Kongsberg Hustru, f. v. Krüger».

I 1801[vi] bodde Casper Friderich Brueneck, «Capitaine og told inspecetur», i gård nummer 4 I Storgaten i Larvik sammen med konen Maren Lunøe. Han er 49 år gammel og gift for første gang – hun er 59 og gift for annen gang. Det er ingen egne barn i huset, men de har tatt inn en jentunge, Anna Pernille Dorthea Grønvold, som er ti år gammel og «I kost». Sjømannen Peter Motzefeldt Brueneck er 22 år og leieboer, og så er der fire tjenestefolk: Huusholderske Georgine Laurence Mørck (43); Tienestekarl Geert Christiansen, en 25 år gammel soldat; Stuepiken Mette Marie Smith (25); samt Anna Maria Jørgensdatter.

Konen, Maren, døde 5 oktober 1809 og ble begravet[vii] i Larvik 12 den måneden, på Larviks Kirkegård.

Caspar Bruenech forble enkemann i bare et års tid:

«Anno 1810 den 8de Julii copuleret[viii] Velbaarne Hr Capitain Casper Frederik Bruenech og Jomfrue Else Bolette Brinck. At intet Lovstridigt er dette Ægteskab til Hinder derfor indestaar vi Undertegnede som Vidner og Forlovere.

                                          Falch           Bruenech»

I 1825[ix] finner man C. F. Brueneck i Larvik, i gård nummer 11 i Storgade Roden. Der finner man også hans annen kone, Else Bolette. De to er, henholdsvis, 74 og 48 år gamle. Sammen med dem bor sønnen han fikk i København, Friderich Brueneck, som nå er 37 år gammel og selv toller. Alette Christine Kraft Brueneck, det er ikke nevnt noen om hvem hun er eller hvorfor hun er der – kanskje en litt fjern slektning, og en slags selskapsdame: familiestillingen er «Jomfr». Samme rolle har 21 år gamle Marie Krefting. De har en tienestedreng, Andreas Torstensen (22); og to piker: Andrea Halvorsdatter (25) og Anne Marie Svendsdatter (23).

Og med det svinner Casper Friderch Bruenech av syne: han var jo efterhvert en eldre herre.

Stjørdalingen døde syv år senere, i Larvik. Kapitain og Over Toldbetjent døde, 80 år gammel, 9 mai 1832 – av alderdom. Han ble begravet[x] 15 mai.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Nord-Trøndelag, 709/L0056: Ministerialbok nr. 709A04, 1740-1756, s. 183
[iii] Melby, Osv. I.; Tollere gjennom 300 år, 1563 – 1886; © Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1982; Trykt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXV-XXVIII]; Se http://genealogi.no/kilder/Tollere/index.htm
[iv] Bruenech, G. W.; Slægten Bruenech : Schlesien og Preussen: von Brünneck ; Danmark og Norge: von Brüneck-Bruenech : Personalhisorie og genealogi 1260-1926; Oslo:Grøndahl, 1927; pp 141-142; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032048002
[v] Bruenech, G. W.; Slægten Bruenech : Schlesien og Preussen: von Brünneck ; Danmark og Norge: von Brüneck-Bruenech : Personalhisorie og genealogi 1260-1926; Oslo:Grøndahl, 1927; p 142; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032048002
[vi] Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058283000122
[vii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0002: Klokkerbok nr. I 2, 1807-1830, s. 588-589
[viii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1776-1818, s. 195-196
[ix] Folketelling 1825 for 0707P Larvik prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051178000127
[x] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0003b: Klokkerbok nr. I 3B, 1830-1870, s. 565