Om det nå en gang er klart at Ludvig ble født i København, og at det skjedde i midten av 1730-årene, så er egentlig ingen ting mer kjent om han, enn at han altså kom til Larvik og Sandefjord omkring 1770: slik blir han omtalt oversikten over norske tollere i 300 år[i]:

Muus, Ludvig, født i København. Kopist, 18 år i Generaltoldkammeret. Konsumpsjons­inspektør i Larvik og Sandefjord 1770. Inspektør i Larvik 1779 til død 1786”.

“Inspecteur Muus Liig” – han døde av slag 26 april 1786 – ble begravet[ii] 2 mai. Han ble 51 år gammel. Den eneste arvingen[iii] var søsteren Anne Dorthe i København; en Hansen er nevnt som svoger – det er vel hennes mann.


[i] Melby, Osv. I.; Tollere gjennom 300 år, 1563 – 1886; © Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1982; Trykt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXV-XXVIII]; Se http://genealogi.no/kilder/Tollere/index.htm
[ii] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 194
[iii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000612983