Claus Jochumsen Sahlfeldts far, Controlleur Iochum Salhfelt, døde i 1716, en tid det ikke finnes kirkebøker fra Larvik, men dødsfallet er dokumentert gjennom registreringen av skiftet[i] efter ham, og det skjedde 25 september 1716. Avslutningen er datert 13 desember 1720, så det var vel ikke bare plankekjøring å behandle det.

Uansett blir Claus oppgitt å være 24 år gammel, slik at han må være født i 1692 eller 1796, sånn omtrent – avhengig av når alderen ble notert.

Farens kone, og gjetningsvis Claus mor, var Maria Magdalena Clausdatter Grubbe – hun er notert som avdød, uten at det er kjent når. Men Claus’ yngste søsken, lillesøsteren Magrete, var 11 år yngre enn ham, så moren må ha gå bort efter 1703 eller 1707.

De andre søsknene var, utenom Magrete, fire søstre og èn bror: Malene, uten angitt alder, er sannsynligvis gift med Iochum Andreas Blum; Elen (20 med Lars Lyche; Anthonetta (uten alder) er ugift, og det er – naturligvis – broren Peder også, han er ikke mer enn 16 år gammel.

Både far og sønn nevnes i «Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814[ii]», om enn i motsatt rekkefølge:

«Sahlfelt, Claus, kontrolør ved Larvik og Sandefjords toldsteder i sin
               avg. far Johchum Sahlfelts sted 24 aug. 1716. Konf. 4 mai
               juli 1747. Se Mangaard, J, se Sahlfelt, J.
     –        Jochum, kontrolør ved Larvik og Sandefjords toldsteder i                       Marcus Arntsens sted 28 okt. 1709». p 108

 

Henvisningen Mangaard er til Jens Mangaard[iii] som overtok efter Claus 14 november 1752.

Jochum, altså Claus’ far var svigersønn av tolleren Stephan Schram, og forsøkte visstnok å presse denne ut av stillingen, men endte med å overta den mot en «diskresjon» på 100 daler[iv].

Familien Sahlfelt bodde i Kirkestredet 12[v], og tvers over gaten bodde svogeren Johan [Jochum?] Andreas Blume og Claus søster Malene; huset deres ble rammet av ildebrann i 1728 men familien klarte å redde seg ut og hadde tilstrekkelig finansiering til å bygge pånytt.

Rundt 1750 hadde Jockum Salfelt – det er vel en skrivefeil for Claus Jochumsen Salfelt – bygsel på et bruk under Rekkevik i Tjølling[vi], slik faren hadde hatt Grøtting[vii] da Claus var guttunge. Denne bygselen[viii] gikk over til familien Blume da Jockum døde.

I mangel av kirkebøker, er det igjen skifteregisteret som her hovedkilde til Claus familie og endelikt. Han døde 17 oktober 1752; skiftet[ix] efter ham er registrert 2 desember det året. Da var han og familien bosatt i Storgaten.

Noen kone er ikke nevnt, men hun var gått bort to år tidligere han: det var gitt bevilling til å sitte i uskifte bo efter henne 29 mai 1750. Claus og konen hadde flere barn og en svigersønn: Datteren Maren var nå gift med Sjøløytnant Erich Trojel og bodde i Porsgrunn; Maria Magdalena var 21 år gammel og ugift, det var også Magdalena, som var 25. Claus søster og bror – Marichen og Peter – er begge nevnt blant arvingene, mens Henrich Wright er ført opp som «Kurator».


[i] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000605893
[ii] Grandjean, Poul Bredo, Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814, Oslo:[s.n.], 1932, p 108, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051
[iii] Grandjean, Poul Bredo, Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814, Oslo:[s.n.], 1932, p 85, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051
[iv] Archer, James Ronald, “Larviks glemte barokkkunstnere» i Årbok. 1998 Vol. 152, Oslo:Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 1998, p 121, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2017112381168_001
[v] Archer, James Ronald, “Larviks glemte barokkkunstnere» i Årbok. 1998 Vol. 152, Oslo:Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, 1998, p 112, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2017112381168_001
[vi] Krohn-Holm, Jan W.; Tjølling bygdebok. 2: Gårder og slekter; Tjølling:Tjølling kommune, 1970, p 102, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016010408082
[vii] Krohn-Holm, Jan W.; Tjølling bygdebok. 2: Gårder og slekter; Tjølling:Tjølling kommune, 1970, p 23, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016010408082
[viii] Berg, Lorens; Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania : Cappelen, 1915; p 230, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060
[ix] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000609161