«Norske Tollere gjennom 300 År[i]» har dette å fortelle om Møller:

«Møller, Sønnich Hansen. Skipsfører, kjøpmann. Adjungert tollbetjent og visitør i Larvik og Sandefjord 16. juli 1714. Død 1718”.

Et skifte[ii] registrert i Larvik 23 august 1747 har både Sønnich Hansen Møller og hans kone, Dorothea Boesdatter, som arvelatere: hvem som døde først går ikke frem i denne sammenhengen. At Dorothea blir nevnt med bosted – «Stenene i Laurvigen» – mens han ikke knyttes til stedet er vel en indikasjon på at det er henne som nå er gått bort – og det bekrefter kanskje det som sies i Norske Tollere.

Det nevnes flere arvinger: to døtre, to sønner; og en datterdatter. Den siste er Olea Steffensdatter Schiøtt, og hun bor i Laurvigen. Den ene datteren er sagt å være Maren Olsdatter, men med et slikt navn er det litt underlig å tenke seg henne som Sønnichs barn – enten er hun en datter av et tidligere ekteskap på Dorotheas side, eller så er hun også en datterdatter – for den ene sønnen heter Ole Sønnichsen Møller. Maren Olsdatter bor i Stavanger og er gift med Søren Christian Cronberg. Den andre sønnen heter Boe Sønnichsen Møller og bodde, antagelig sammen med moren, i Stenene han også. En ellers ukjent Christian Friederichsen er ført opp som «andre».

Og noe mer er egentlig ikke, så langt, kjent om Sønnich Hansen Møller.


[i] Melby, Osv. I.; Tollere gjennom 300 år, 1563 – 1886; © Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1982; Trykt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXV-XXVIII]; Se http://genealogi.no/kilder/Tollere/index.htm
[ii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000608667