Toller 15 Marcus Arntsen

“Norske Tollere gjennom 300 år[i]» «har dette å si om Marcus:

«Arntsen, Marcus. Tollbetjent, visitør og kontrollør i Larvik og Sandefjord 1. mai 1697, bekreftet 19. des. 1699. Efterfølger utnevnt 28. okt. 1709”.

Det er usikkert hva Marcus’ opphav var, men han hadde en søster, Aase Arendzdtr; dette går frem av skiftet[ii] efter ekteparet, registrert 21 april 1697, efter at hennes mann, Stephan Schram, døde. Hun var gått bort elleve måneder tidligere.

I det samme skiftet finner man, nær sagt naturligvis, ekteparets barn, fire piker og to gutter i i alderen 10 til 16 år. De eldste var Anne Marie og Wldrich Antonj, som begge var 16 år gamle og, gjetningsvis, tvillinger.  Hvor hun holdt til er ikke nevnt, men Wldrich hadde forlatt barndomshjemmet og befant seg nå i «Stadtholder guldeleus Hof». Den litt yngre broren Arendt var 15 og så fulgte Maria Magdalena (13); Helwig (12); og Johanne Margaretha (10).

Kontrollør Marcus Arntzsen var en del av borgerskapet i Larvik, med forgreninger til Sandefjord. Han er nevnt – som «andre» og svoger av avdøde – i skiftet[iii] efter Annichen Bøchman i Sandefjord. Dette skiftet ble registrert 16 september 1730; da var hennes mann Peder Christensen død, men betraktes som arving likevel.

Da skiftet ble registrert var ikke Marcus mer – det er notert at han var «død; vært g.m. Catrine Bøchman»

Annichen og Peder hadde, øyensynlig, ikke noen barn – i det minste er ingen nevnt i skiftet. Derimot finner man en hel hurv halv-søstre og -brødre: Johan; Catrine; samt halv-nevøen Arnt Marcussen som bodde i Larvik – han var «studiosus» på denne tiden. Halvsøsteren Anne Sophie Bøchman bodde i Sandefjord, mens halvbroren Abraham var «kjøp- og handelsmann» i Laurwigen. Med samt Poul Conrad Bøchman, en siste halvbror som var «prokurator ved Deris Kongl: Majts: Høyeste Rætt Kiøbenhafn».


[i] Melby, Osv. I.; Tollere gjennom 300 år, 1563 – 1886; © Norsk Slektshistorisk Forening 1977-1982; Trykt som tillegg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bind XXV-XXVIII]; Se http://genealogi.no/kilder/Tollere/index.htm
[ii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000604773
[iii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000606302