Laurits Schreder

Lars Gjertsen

Simmon Simmensen

Bendik Jenssen

Thomas Pedersen

Bent Skredder

Anders Andersen

Bertel Skredder

Guttorm Knudsen

Jørgen Jørgensen

Johannes Gresberg

Jacob Pøt

Nicolaj Skredder

Anders Gundersen

Ole Soelheim

Ole Dahl

Andreas Scharholm

Skrædder Hans

Jonas Forsberg

Johan Berggreen

Anders Holmen

Christen Larsen Gullekstad

Ola Trulssøn

Skredder Thoresen