Mogens Clemetsen Rosenberg og omtales av Lorens Berg[v] blant de andre prestene i Sandeherred:

«        7. Mogens Klemetssøn Rosenberg 1673-1708, dans, født i Lolland c. 1625. Efter sin netop omtalte uheldige introduktion blev han sogneprest her 1673 og hadde kaldet i 35 aar. Han var da blit indpaa 84 aar, men var enda rask og rørig, læste uten briller og skjøttet embedet (fra 1703 hadde han dog hat svigersønnen Frans Flor til kapellan). Femtende søndag efter tref. forettet Rosenberg som vanlig i kirken, prækte, døpte og messet, men da han hadde sunget ordene «det nye testamentes kalk i mit blod», falt han død om. Han var gift med Barbra Knoph, datter av Hedrumspresten Kristofer Trulssøn Knoph og søster av skriveren som bodde paa Holmen ved Goksjø. Som enke bodde hun ført i Sandefjord, men fra 1712 paa Vindal hvor hun døde 1736, 82 aar. De hadde fire barn som blir omtalt under Vindal.

            I 1690-aarene prøvde Hans Morland, senere prest i Tunsberg, at sikre sig kaldet efter Rosenberg ved at narre nogen bygdebønder til at sætte sit segl under en bønskrivelse til greven om at vælge Morland til Rosenbergs eftermand. Bøndene fik skrub paa tinge».

Ens sympati med Rosenberg er kanskje påvirket av at han selv hadde forsøkt det samme overfor sin forgjenger, Ahasverus Andersen Post.

Mogens Clemmetsen Rosenberg var, for øvrig, kapellan (1670-1673), derefter sogneprest, i Sandeherred fra 1673 til 1708[vi].

Han var gift med Barbara, datter av Sogneprest Christopher Trugelsen[vii] (d 29 april 1678) i Hedrum og hans annen kone, Else Nielsdatter. Mogens og Barbara fikk sikkert flere barn, men ett av dem var Anne Kistine[viii]. Barbara var antagelig[ix] datter av Hedrum-presten Hr Mag. Kristopher Knoph Trugelsen (1651-1678) og Ingeborg Torstensdatter.

Geni, den genaologiske websiden, forteller om Ingeborg Mogensdatter Rosenberg; Christopher Mogenssøn Rosenberg og Else Mogensdatter Rosenberg. Som vanlig er det ikke angitt noen kilder.

Mogens Rosenberg betalte 14 daler i skatt[x] i 1698.

Og så døde han altså i 1708.


[i] Svendsen, Bastian / Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 321/343; http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[ii] Berg, Lorens: Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p 127, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[iii] Fladby, Rolf | Schutter, H. K. | Sogner, Sølvi; Norske kongebrev : med innlegg : regester. 2 1 : Kongebrev under Christian V : 1670-1680 1670; Oslo:Universitetsforlaget, 1968; p 24; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011041105065
[iv] Krohn-Holm, Jan W.; Tjølling bygdebok.1 Kulturhistorien; Tjølling kommune, 1974, p 232, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015121008030
[v] Lorens Berg, «Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold»; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 127-128; http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[vi] Register over prester i Brunla prosti, Register over prester i Brunla prosti, En del av prosjektet “Norsk Prestehistorie” fra © Norsk Slektshistorisk Forening, 20.10.2001.Elektronisk tilgjengelig ved http://www.genealogi.no/content/register-over-prester-i-brunla-prosti
[vii] LARVIK SKIFTEPROTOKOLL, Sk.pr. 2, Fol. 36b,  Avskrift av Egil Theie  Oppdatert: 01.12.2005, s 31; elektronisk tilgjengelig vevd http://www.theie.net/slekt/kilder/larvikskifter.pdf
[viii] [viii] Olai Ovenstad, Militärbiografier Den norske härs officerer 1628-1814 (Bind 2 I-ö, samt tillegg A-ö), pp 431; elektronisk tilgjengelig ved  http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[ix] Hauglid, Albertine; Innflytterslekter til Vega og deres røtter; [Forfatteren], 1981; p 298, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015102308142
[x] RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R33/L1976: Fogderegnskap Larvik grevskap, 1698-1701, s. 30, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081302271031