6te april. Fik fat paa Malta, og kl. 4 vare vi tilankers paa havnen. Briggen «Sarpen» var til vor store glæde kommen. At være tvungen til at sky hverandre, var dog ikke lidet besværlig, allerhelst da her var tusinde  ting at spørge om, og man saa inderligt længtes efter fælles meddelse.

          At fregatten «Najaden» og «Triton» skal ekviperes for at gaa til Middelhavet, har de fra «Sarpen» fortalt som ganske vist.

         Vor tyrkiske ambassadør har ikke den ringeste tvil om, at freden, naar den kommer til Tripoli, strax vil blive sluttet. Han finder det ganske ufornødent, at briggen skal følge os og fraraader at  bevæbne den tremastede stebække, som løitnant Munch, der er kommanderet at føre den, skal blive tilbage i Malta for at gjøre klar. Denne herre vil vel vide den rigtige maade at tage pachaen paa og betjene sig af Algirs myndighed.