«3) Ole Nielsen Gogstad overdrog i 1851 til Fattigkassen en Obligation, lydende paa 500 Spd., hvoraf Renterne skal tilfalde Stedets fattige Sømænds efterladte Enker og Familje.

            Efter at Giveren i 1854 var afgaaen ved Døden skjenkede hans Enke 100 Spd. til Udeling blant Stedets Fattige[i]».


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; P 433;  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051