«2) Nysnævnte Lars Thorstad overdrog ved Transport, dat. 15 Oktbr. 1853, ligeledes til Sandeherres Fattigkasse en Panteobligation paa 100 Spd., som «overlades fra underskrevne Dato til Fattigkommissiones frie Raadighed, naar de alene anvendes til de Fattiges Bedste».

            Hidtil ere kun Renterne derav blevne anvendte[i]».


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; P 433;  https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051