Nummer Beliggenhet Eier Matrikkel-

nummer

Beskrivelse Takst (daler) Brutto areal (m2)
1 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Andreas Lindbergs Enke 3 Waanhuusets 1 Etage af Tømmer og Steen paa taget, 10 1/2 alen langt og 7 1/2 alen bredt eller dybt, der udi er en Stue med et Fag Vinduer og Kakkelovn og samt Kiøkken med Skorsteen, under Huuset er en Kielder 150 31.26
2 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Jacob Anunsen Kruge Skipper 1 a. Waanhuuset opføret af Tømmermed Steen Tag, 10 1/2 alen langt og 7 1/2 alen bredt, 1 Etage høyt, derudi en Stue, Kammer og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn; paa Huuset er 6 fag Vinduer i Værelserne 1-2 og 1 enkelt Jern Kakkelovn 160 31.26
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Jacob Anunsen Kruge Skipper 1 b. Et Udhuus af Bindingsværk, beklædt og mahlet, 11 1/2 alen langt og 6 1/2 alen dybt, indrettet til Veed Skiuul 40 29.67
3 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Even Larsen Matros 75 Waaningshuuset opført af Tømmermen Bord Tag, 1 Etage høyt, 12 1/2 alen langt og 9 alen dybt, heri er Stue og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og Kielder under Huuset, paa Huuset er 4 Fag Vinduer og i en Stuen en Jern Kakkelovn 160 44.65
4 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Hans Taraldsen Matros 66 Waaningshuuset af Tømmer, beklædt med Bord og Steen paa Taget, 1 etage høyt, 9 1/2 alen langt og 6 1/2 alen dybt, heri er Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. I Huuset er i alt 5 fag Vinduer 50 24.51
5 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Asle Aslesen Matros 7 [?] Waaningshuuset af Tømmer, beklædt med Bord og Taget belagt med Sten, 1 Etage høyt, 11 alen langt og 7 alen dybt, deri en Stue med et Fag Vinduer og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er en liden Kielder og til Indgang er et Bislag af Bindingsværk, paa Huuset er 7 Fag Vinduer 50 30.56
6 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Torsten Johannesen Skomager 68 Waaningshuuset opføret af Tømmer, 1 Etge høyt og Sten paa Taget, 10 alen lang og 8 alen bredt, deri er Stue med et Fag Vinduer og Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset Kielder 140 31.75
7 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Enken Marthe Olsdatter Kullerød 6 Huuset er opført af Tømmer 1 Etage høyt, 9 alen langt og 8 alen dybt, deri en Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsten og paa Huuset er 2 Fag Vinduer 30 28.58
8 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Jacob Pedersen Glasmæster 69 Huuset er opført af Tømmer, Taget belagt med Steen, 1 etage høyt, 9 1/2 alen lagt, 7 1/2 alen bredt, heri er Stue med et Fag Vinduer og Jernkakkelovn, Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, under Huuset er een Kielder og paa Huuset er 2 Fag Vinduer 100 28.28
9 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Lars Michelsens Enke Serine Sørensdatter 4 a: Waaningshuuset er opført af tømmer, beklæd med Bord og Taget belagt med Steen, 9 alen langt og 9 alen bredt, deri er Stue med 1 Fag Vinduer og Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn 40 32.15
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Anders Larsen 4 b: En Tilbygning paa Nord West Ende af forbeskrevne, bestaaende af Tømmer og beklædt med Bord og Steen Tag som gaaer under samme Tag som det forrige, er 14 alen langt og har samme brædde som det forrige; heri er Stue med 2 Fag Vinduer, en 2 etage Jern Kakkelovn, Kiøkken med Skorsteen. 100 50.01
10 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Hans Trulsen Matros 5 Waaningshuuset opført af Tømmer, belagt med Bord, 1 Etage, 9 alen langt, 6 1/2 dybt, her i er Stue med Skorsten og Bagerovn 30 23.22
11 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Andreas Ellefsen Matros 67 Waanhuuset er af Tømmer, 1 Etage høyt med Bordtag, 10 alen langt og 8 alen bredt, deri er Stue med Jern Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, paa Huuset er 3 Fag Vinduer 40 31.75
12 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Abraham Sørensen Matros 70 Waanhuuset er opført af Tømmer og taget belagt med Bord, 1 Etage høyt, 7 alen langt og 6 alen dybt, deri er Stue med 2 Fag Vinduer og Kakkelovn samt Kiøkken og Veedskiuul 30 16.67
13 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Peder Friderichsen Kamfiord 71 Waanhuuset er opført og Taget belagt med Sten, 12 alen langt  og 8 alen dybt, deri er Stue med et Fag Vinduer og … Jern-Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er Kielder, og til Huusets Indgang er et Bislag, … … … … … opbygt 180 38.10
14 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Mads Poulsen Matros 7 Waanhuuset er opført af Tømmer, beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 10 alen langt og 8 1/2 alen dybt, 1 Etage høyt, deri en Stue med 2 Fag Vinduer, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. Til Indgang er et Bislag af Bindingsværk og Bord 4 1/2 alen langt og 2 alen Dybt 80 33.74
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Mads Poulsen Matros 7 Bislaget alene 3.57
15 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Peder Jacobsen Told Betient 8 Waanhuset af Tømmer og beklædt med Bord, Taget belagt med med Steen, 1 Etage høyt, 15 alen langt, 9 alen dybt, deri er Stue med med 2 Fag Vinduer, eet Kammer med 1 Fag Vinduer og i Huuset er 2 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn 100 53.58
16 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Ole Andersen Tømmermand 9 a: Waanhuuset opført af Tømmer, udvændig beklædt med Bord og mahlet, 1 Etage høyt, 11 alen langt og 8 alen dybt, deri er Stue med 2 Fag Vinduer og Jern Kakkelovn, samt Kiøkke med Skorsteen og Bagerovn, pa Taget er Steen 50 34.93
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Ole Andersen Tømmermand 9 b: En Tilbygning paa Nordre Kant af Waanhuuset, af Tømmer og Taget belagt med Steen, 8 alen langt og 4 dybt, deri et Værelse med Kakkelovn 30 12.70
17 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Bilow Pedersens Enke Elisabeth 10 a: Waaningshuuset, opført af Tømmer udvændig beklæd med Bord 14 alen langt og 11 alen dybt, deri er 3 Værelser med 5 Fag Vinduer og 2 Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, taget belagt med Steen 100 61.12
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Bilow Pedersens Enke Elisabeth 10 b: Et Baghuus af Tømmer, 13 alen langt og 7 alen dybt, beklædt med Bord, deri Stald og Veedskuur 20 36.12
18 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Toldbetient Engel Wold 11 a: Waaningshuuset, opført af Tømmer beklædt med Bord og mahlet, 1 Etage høyt, 25 alen langt og 15 alen bredt, deri er 2 Stuer og et Kammer hvori er 3 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, Taget belagt med Steen, paa Bygningen er i alt 8 Fag Vinduer 60 148.84
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Toldbetient Engel Wold 11 b: Et Baghuus af Tømmer og Bindingsværk, 8 1/2 alen langt og 7 alen dybt,  indrættet til Stald og Fæehuus 30 23.62
19 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Seylmager Henrich Erichsen Dahl 12 a. Waaningshuuset af Tømmer beklædt med Bord og Sten Tag, 2 Etager høyt, 17 alen langt og 12 alen dybt, derudi er 3 Værelser med 3 Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Bageerovn. – I anden Etage er et Værelse med Jern-Kakkelovn, og paa Huuset er i alt 8 Fag Vinduer 420 80.97
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Seylmager Henrich Erichsen Dahl 12 b: Eet Plankeværk omkring Gaardsrummet og Haugen i alt 140 alen langt 30 0.00
20 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Styrmand Jacob Jensen Lie 13 a. Waaninghuuset opført af Tømmer, beklædt og mahlet og Taget belagt med med Steen, 2 Etager høyt, 15 alen langt og 21 bredt – i underste Etage er 3 Værelser nemlig Stue og 2 Kammer, samt Kiøkken med Skorsteen og Bryggerhuus med Bagerovn og under Huuset er Kielder. I Værelsene er 3 Jernkakkelovner og i Bygningen er ialt 12 Fag Vinduer. I anden Etage er en Sagl [?] og 2 uindredede Lofter 400 125.02
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Styrmand Jacob Jensen Lie 13 b. En Baghuusbygning af Tømmer 2 Etager høyt, 20 alen langt og 6 1/2 alen dybt, deri er i underste Etage 3 Boer og i øverste Etage 2 Boer og Steen paa Taget 240 51.60
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Styrmand Jacob Jensen Lie 13 c: en Bygning paa Væster Siide af Gaardsrummet , af Tømmer og Taget belagt med Steen, 11 1/2 alen langt og 5 alen dybt, derudi en Koestald og en Boed 20 22.82
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Styrmand Jacob Jensen Lie 13 d: En Hæststald paa Nordre Siide af Foranførte Bygning, opført af Bindingsværk og Bord, 9 alen langt og 5 alen dybt deri i en Hæstestald 10 17.86
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Styrmand Jacob Jensen Lie 13 e. Et Veedskuur af Bindingsværk og Bord og Taget belagt med Bord, 20 alen langt og 5 alen bredt 10 39.69
21 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Henrich Anfindsen Kruge Matros 14 a, Waaningshuuset opført af Tømmer 1 Etage høyt og beklædt med Bord, og Taget belagt med Steen, 16 alen langt og 13 alen dybt, derudi er 3 Værelser med 2 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og nok et Kiøkken, paa Huuset er 4 Fag Vinduer  100 82.56
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Henrich Anfindsen Kruge Matros 14 b: Et Weedhuus dels af Tømmer dels af Bindingsværk, 10 alen lang og 7 alen dybt og Taget belagt med Steen 39 27.78
22 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Skipper Ole Christian Grøn 15 a, Waaningshuuset af Tømmer og beklædt med Bord. 1 Etage høyt, 25 alen langt og 15 alen dybt, derudi er 4 Værelser med 3 Jern Kakkelovner, Kiøkken med Skorsteen og et Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og paa Waaningshuuset er i alt 7 Fag Vinduer 200 148.84
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Skipper Ole Christian Grøn 15 b. Et Baghuus af Tømmer og taget belagt med Sten 10 alen langt og 5 alen bredt, deri en Koestald, Weedskuur og en Boed 40 19.85
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Skipper Ole Christian Grøn 15 c. Et Stakitværk til Gaardsrummets Indhægning, 160 alen langt 20 0.00
23 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Hans Johannesen Grøn Styrmand 16 a. Waaningshuuset opført af Tømmer 1 Etage høyt med Quist over, 24 alen langt og 16 alen bredt, deri Stue og og Kammer samt Kiøkken med Skorsteen og Bryggerhuus med Bagerovn og indmuuret Bryggerpande I Værelsene er i alt 4 Kakkelovner og pa Waaningshuuset er i alt … og … 10 Fag Vinduer 250 152.41
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Hans Johannesen Grøn Styrmand 16 b. Et Baghuus paa Nordre Side af Forhuuset opført af Tømmer, beklædt med Bord og mahlet, 18 alen langt og 10 1/2 alen bredt, derudi en Hæstestald og Lade, samt en Boed og Loftsrum 80 132.17
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Hans Johannesen Grøn Styrmand 16 c: En Bygning paa Nordre Side af Forhuuset, af Tømmer og Sten paa Taget, 13 alen langt og 13 alen dybt, derudi er Hæstestald og Koestald og ovenover Loftsrum 50 67.08
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Hans Johannesen Grøn Styrmand 16 d: Et Plankeværk omkring Gaarden og Haugen bestaaende i alt af 144 alen 20 1143.07
24 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Tellef Madsen Tømmermand 17 a: Waaningshuuset opført af Tømmer, beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 16 alen langt og 10 alen bredt, derudi er 2 Værelser med 2 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen, i Forhuuset er 6 Fag Vinduer 120 63.50
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Tellef Madsen Tømmermand 17 b, Et Baghuus opført af Tømmer og beklædt med 11 alen langt og 9 alen bredt, deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Baggerovn og Bagerovn, samt en Boed og Taget belagt med Steen 30 39.29
25 Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Mathias Røn Skipper 18 a, Waaningshuuset opført af Tømmer, beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 1 Etage høyt, 21 alen langt og 14 alen bredt, deri er 3 Værelser, næmlig Stue og 2 Kammer, i Værelserne er i alt 2 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, denne Bygning er i alt 9 Fag Vinduer 360 116.69
Øster Qvarteer. Under Bierget Østre Side Mathias Røn Skipper 18 b; Et Baghuus paa Wæster side af Forhuuset af Bindingsværk og Bord med Steen paa Taget, 16 1/2 alen langt og 5 1/2 alen bredt, deri et Fæehuus og Veedskuur 100 36.02
1 Stoer Gaden Østre Side Abraham Bøckman 20 a: Waaningshuuset, 2 Etager høyt af Tømmer med Bord og Steen Tag og mahlet, 35 alen langt og 20 alen dybt. I Underste Etage er 6 Værelsermed Jern Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsten. I øverste Etage er 6 Værelser som er afdelt [?] med en Gang tvert igjennemherudi er 4 Jern Kakkelovner og en Kamin af Steen, i … Bygningen er 23 Fag Vinduer og under Bygningen er Kielder 1900 277.83
Stoer Gaden Østre Side Abraham Bøckman 20 b: Et Sidehuus Sønden for Waaningshuuset opført af Tømmer, 40 alen langt og 9 alen bredt, 1 Etage høyt og beklædt med Bord, derudi er Hæste og Koestald, 2 Boeder indreded til Tobaksspinderi, herudi er 2 … og … Tobaksspinderier … og oven over er Korn Lofter 100 142.88
Stoer Gaden Østre Side Abraham Bøckman 20 c: Et Sidehuus Norden for Forhuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord 1 Etage høyt, 40 alen langtog 9 alen bredt, derudi er Bryggerhuus med Skorsteen, 2 Bagerovner, og indmuuret Brygger Kiedel, samt 4 Boeder og derover er Korn Lofter 150 142.88
Stoer Gaden Østre Side Abraham Bøckman 20 d, Et Baghuus opført af Bindingsværk udvændig beklædt med Bord, 36 alen langt og 9 alen dybt, hvori er Vogn Remisse og Brændeskuur [?] , foruden et Værelse kaldet Haugstuen [?] 80 128.60
Stoer Gaden Østre Side Abraham Bøckman 20 e. Et Plankeværk 45 alen langt 20 0.00
2 Stoer Gaden Østre Side Kjøbmand Ole Thorsen Gogstad 22 a, Waanhuuset opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord og Mahlet, 2 Etager høit. I underste Etage er 3 Værelser med 3 2- Etage Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og i øverse Etage er 3 Værelser med 2 2 Etage Jern Kakkelovner 500 0.00
Stoer Gaden Østre Side Kjøbmand Ole Thorsen Gogstad 22 b: Et Side og Baghuus, opført af Tømmer og Bordklæd, Tageet belagt med Steen, 66 alen langt og 10 alen bredt, deri er Bryggerhuus og Drængestue, hvori er Skorsteen og Bagerovn, Hæste og Koestald, Lade, Veedskiuul og Lasch samt en Bod 400 261.95
Stoer Gaden Østre Side Kjøbmand Ole Thorsen Gogstad 22 c: Et Baghuus paa Øster Kant af Gaardsrummet af Tømmer og Taget belagt med Steen, 15 alen langt og 10 alen bredt, 1 Etage høyt, indrættet til Boeder, hvortil er bygget et Siidehuus af Bindingsværk 9 alen langt og 10 alen bredt indrættet til Vognskuur, Steen paa Taget 100 59.54
Stoer Gaden Østre Side Kjøbmand Ole Thorsen Gogstad 22 Tilbygget alene 100 35.72
Stoer Gaden Østre Side Kjøbmand Ole Thorsen Gogstad 22 d: Eet Stakitværk 45 alen langt og Plankeværk af 80 alen længde 10 0.00
3 Stoer Gaden Østre Side Niels Sørensen Tømmermand 23 a, Waaningshuuset opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord og mahlet samt Taget belagt med Steen, 1 Etage høyt, 15 alen langt og 15 alen dybt deri er 3 Værelser og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn. I Værelserne er 3 Jern Kakkelovner og paa Huuset er 6 Fag Vinduer 180 89.30
Stoer Gaden Østre Side Niels Sørensen Tømmermand 23 b: Et Baghuus opført af Tømmer og Bord og Taget belagt med Bord, 1 Etage høyt, 9 alen langt og 5 1/2 alen bredt deri en Koestald og Veedskuur 10 19.65
Stoer Gaden Østre Side Niels Sørensen Tømmermand 23 d: Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 36 alen langt 10 0.00
4 Stoer Gaden Østre Side Ole Christian Mørch [?] 25 a, Waaningshuuset opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord og Mahlet og Steentag, 25 alen langt og 15 alen bredt deri er 4 Værelser hvori er 3 Jern Kakkelovner 470 148.84
Stoer Gaden Østre Side Ole Christian Mørch [?] 25 c: En Tilbygning paa Søndre Side af Forhuuset opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord og Mahlet og Taget belagt med Steen, 2 Etager høyt, 11 1/2 alen langt 10 alen dybt. I underste Etage er en Boed og i øverste er et Værelse 100 45.64
Stoer Gaden Østre Side Ole Christian Mørch [?] 25 d; Et Sidehuus paa  Nordre Side af Forhuset opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord 25 alen langt og 16 1/2 alen bredt, 2 Etager høyt, I underste Etage er 2 Boer og i øverste er Loftsrum og et Værelse med jern Kakkelovn  150 14.88
Stoer Gaden Østre Side Ole Christian Mørch [?] 25 e. Et Sidehuus paa Søndre Side af Forhuuset opført af Bord og Bindingsværk, 16 alen langt og 12 alen bredt, deri er Veedskuur 30 76.20
Stoer Gaden Østre Side Ole Christian Mørch [?] 25 f: Et Baghuus af Tømmer beklædt med Bord, 28 alen langt og 10 alen bredtm deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn samt indmuuret Bryggerkiedel, og et Kammer med Jern Kakkelovn, en Boed og en Koestald 200 111.13
Stoer Gaden Østre Side Ole Christian Mørch [?] 25 g: Et Plankeværk til Haugens Indhægning, bestaaende af 110 alens længde. Paa hele Gaarden er 19 Fag Vinduer 20 873.18
5 Stoer Gaden Østre Side Hans Himbergs Enke Margrethe Steen 27 a: Waaningshuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord, 1 Etage høyt, 15 alen langt og 12 alen dybt, derudi er 2 Værelser med Jern Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen, og oven over Kammer, Huuset er … og paa Huuset er det 7 Fag Vinduer 110 71.44
Stoer Gaden Østre Side Hans Himbergs Enke Margrethe Steen 27 b, Et Baghuus opført af Tømmer og med Bord klædt og Sten paa Taget, deri en Koestald, 11 alen langt og 7 alen bredt 20 30.56
Stoer Gaden Østre Side Hans Himbergs Enke Margrethe Steen 27 c: Et Bryggerhuus af Tømmer, hvor er Skorsteen og Bagerovn, 10 alen langt og 5 alen bredt 20 19.85
Stoer Gaden Østre Side Hans Himbergs Enke Margrethe Steen 27 d: Et Plankeværk om Haugens Indhægning bestaaende af 68 alens længde 10 0.00
6 Stoer Gaden Østre Side Hans Rasmussen Ouve Skipper 28 a. Waaningshuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord og Steen Tag, 2 Etager høyt, 14 1/2 alen langt og 9 1/2 alen bredt, deri er Stue og Kammer, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, og paa Bygningen er i alt 5 Fag Vinduer 180 54.67
Stoer Gaden Østre Side Hans Rasmussen Ouve Skipper 28 b. Et Weedskiul af Bindingsværk og Bord og Sten paa Taget, 9 alen langt og 4 alen bredt 10 14.29
Stoer Gaden Østre Side Hans Rasmussen Ouve Skipper 28 c. Et Plankeværk omkring Gaarden og Haugen, bestaaende af i alt af 39 alens lægde 10 0.00
7 Stoer Gaden Østre Side Mathias Berg Skibs Capitain 24 a. Waaningshuuset opført af Tømmer udvendig beklædt med Bord og mahlet og Taget belagt med Steen 2 Etager høyt, 17 1/2 alen langt og 14 alen bredt – I underse Etage er 2 Stuer, samt Kiøkken med Skorsteen og en liden Bod og i øverste Etage er 5 Værelser. I Bygningen er ialt 5 Jern Kakkelovner og paa Huuset er i alt 12 Fag Vinduer 250 97.24
Stoer Gaden Østre Side Mathias Berg Skibs Capitain 24 b. En Kielder i Nordre Ende af Forhuuset opført af Muur og beklæd med Bord 6 alen lang 6 alen bred 20 14.29
Stoer Gaden Østre Side Mathias Berg Skibs Capitain 24 c. Et Sidehuus paa Westre Side af Forhuuset opført af Tømmer og udvændig beklædt med bord og mahlet, og Taget belagt med Steen, langt 13 alen og dybt 10 1/2 alen, deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og et Kammer med Kakkelovn 50 54.18
Stoer Gaden Østre Side Mathias Berg Skibs Capitain 24 d. Et Baaghuus opført af Bindingsværk og Bord og taget belagt med Steen, 15 alen langt og 8 alen dybt, derudi er Stald og en Bod 50 47.63
Stoer Gaden Østre Side Mathias Berg Skibs Capitain 24 e. Et Udhuus af Tømmer, Taget belagt med Steen, 21 1/2 alen langt og 7 alen bredt, deri er Veedskur 50 59.73
Stoer Gaden Østre Side Mathias Berg Skibs Capitain 24 f. Et Plankeværk omkring Gaarden Haugen bestaaende af i alt af 80 alens længde 10 0.00
8 Stoer Gaden Østre Side Hr Lieutenant Jens Grønvold 32 a. Waaningshuuset, opført af Tømmer og beklædt med Bord og Steen Tag, 1 Etage høyt, 23 1/2 alen langt, 18 1/2 alen bredt hvori er 6 Værelser med 6 Jern Kakkelovner samt 3 Kiøkken med Skorsteen og i det ene en indmuuret Bryggerpande, paa Bygningen er 15 Fag Vinduer 1100 172.55
Stoer Gaden Østre Side Hr Lieutenant Jens Grønvold 32 b. Et Sidehuus opført af Tømmerog beklædt med Bord, 13 alen langt og 10 alen bredt, 2 etger høyt, i øverste Etage er 2 Værelser og i underste 2 Boder 400 51.60
Stoer Gaden Østre Side Hr Lieutenant Jens Grønvold 32 c. Et Baghuus opført af Tømmer og taget belagt med Sten, 26 1/2 alen langt og 9 1/2 alen dybt, deri er Koe og Hæstestald og Foderhuus, og evd Nordre Ende er en Tilbygning af samme høydeog bræde som øvrige og gaar under et Tag med samme og er langt 11 1/2 alen, der i er Vogn Remisse 400 99.92
Stoer Gaden Østre Side Hr Lieutenant Jens Grønvold 32 Vognremissen alene 43.36
Stoer Gaden Østre Side Hr Lieutenant Jens Grønvold 32 d. En Bygning ved Nordre Side af Gaardsrummet opført af Tømmer 14 1/2 alen langt og 6 alen bredt 60 34.53
Stoer Gaden Østre Side Hr Lieutenant Jens Grønvold 32 e. Plankeværket omkring Gaarden og Haugen bestaar i alt af 120 alens længe 40 0.00
9 Stoer Gaden Østre Side Hans Rasmussen Natholm Skipper 30 a. Waaningshuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og mahlet, 1 Etage høyt og Steen Tag, 24 alen langt og 15 alen dybt, derudi 4 Værelser og en Gang i midten af Bygningen samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, og Bryggerhuus. I Værelserne er i alt 5 Jern Kakkelovner og paa Bygningen er i alt 12 fag Vinduer 500 142.88
Stoer Gaden Østre Side Hans Rasmussen Natholm Skipper 30 b. Et Baghuusopført dels af Bindingsværk og dels af Tømmer med Bordbeklædning, 1 Etage høit og Steen paa Taget, 26 alen langt og 7 alen dybt, deri er Fæehuus og Hæstestald, lade og en Bod 90 72.24
Stoer Gaden Østre Side Hans Rasmussen Natholm Skipper 30 c. Et Plankeværk til Gaardens indhægning, som bestaaer i alt af 60 alens længde 10 0.00
10 Stoer Gaden Østre Side Ole Truelsen Skyss Skaffer [?] 29 a: Waaningshuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord, 1 Etage høyt og Taget belagt med Sten, 14 1/2 alen langt og 15 1/2 alen dybt, deri er 4 Værelser, samt Kiøkken med Skorsteen og til Gaden er et Bislag. I Værelserne er 3 Jern Kakkelovner og paa Bygningen er ialt 8 Fag Vinduer 550 86.33
Stoer Gaden Østre Side Ole Truelsen Skyss Skaffer [?] 29 b: Et Baghuus opført af Bindingsværk og Bord og Sten paa Taget, 10 1/2 alen langtog 6 alen dybt, deri er en Bod og … 60 25.00
Stoer Gaden Østre Side Ole Truelsen Skyss Skaffer [?] 29 c: Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning, 150 alen langt 20 0.00
11 Stoer Gaden Østre Side Wilhelm Hvidts Enke 34 a, Waaningshuuset opført af Tømmer, beklædt med Bord, samt mahlet og Sten paa Taget, 1 Etage høyt, 18 alen langt og 15 alen dybt, deri 4 Værelser med 3 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn og oven over et Værelse [?] 250 107.16
Stoer Gaden Østre Side Wilhelm Hvidts Enke 34 b. Et Sidehuus paa Søndre Kant og Forhuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord 28 alen langt og 12 alen dybt, 2 Etager høyt – i underste Etage er Bryggerhuus med Skorsteen og og Bagerovn og i øverste Etage er 2 Værelser med Kakkelovn og under Huuset er en muuret Kielder 200 133.36
Stoer Gaden Østre Side Wilhelm Hvidts Enke 34 c. En Bygning paa Nordre Side af Forhuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord, 1 Etage høyt, 29 alen langt og 10 alen bredt, deri er Vogn-Remisse. Bygningen Tegl… 50 115.10
Stoer Gaden Østre Side Wilhelm Hvidts Enke 34 d. Et Baghuus opført af Tømmer og beklæd med Bord, 2 Etager høyt, 16 1/2 alen langt og 11 1/2 alen bredt, derudi er Hæste Stald og Fæehuus, hvis Tag …, Taget paa alle de øvrige Bygninger er belagt med Sten. 70 75.31
Stoer Gaden Østre Side Wilhelm Hvidts Enke 34 e. Et Stakitværk til Haugens Indhægning, bestaaende ia alt af 45 alens længde 10 0.00
Stoer Gaden Østre Side Wilhelm Hvidts Enke 34 f: Et Plankeværk til en Dito Hauges Indhægningbestaaende af i alt 140 alens længde 20 0.00
12 Stoer Gaden Westre Side Christopher Hvidt Skibs Capitain 72 a, Waaningshuuset opført af Tømmer, 2 Etager høyt og Steen Tag,    alen lang og     alen dyb. I underste Etage er 4 Wærelser  og Kiøkken med Skorsteen og i andre Etage er indrættet eller … til 4 Værelser, … til … er indredet, under Huuset Kielder. – I Værelserne er i alt 5 Jern Kakkelovner, hvoraf de 4 er 3 Etager og 2 – 2 Eetager, og i denne Hovedbygning er i alt 19 fag Vinduer 1600 0.00
Stoer Gaden Westre Side Christopher Hvidt Skibs Capitain 72 b, en Bryggerhuusbygning, dels af Tømmer og dels af Bindingsværk og Sten Tag, 21 alen lang og 12 alen bredt, deri er Bryggerhuus med Skorsteen og 3 Bagerovner, et Kammer med Jern Kakkelovn, og Bryggepande, i Enden er Vogn Skuur 400 100.02
Stoer Gaden Westre Side Christopher Hvidt Skibs Capitain 72 c, Et Baghuus dels af Tømmer og dels af Bindingsværk og Steen Tag, 30 alen langt og 12 alen bredt, deri er Hæste og Koestald, lade og Love 400 142.88
13 Kirkegaden Nordvest Side Ole Sørensen Melsom 73 a, Waaningshuuset opført af Tømmer beklæd med Bord og hviid mahlet 1 Etage høyt og blaa glaseret Steentag, 31 alen lang og 16 alen dyb, deri er 6 Værelser samt Kiøkken med Skorsteen og under Huuset Kielder. I Værelserne er i alt 3 Jern Kakkelovner og i Bygningen 17 fag dobelt Vinduer 1300 196.86
Kirkegaden Nordvest Side Ole Sørensen Melsom 73 b. En Bryggerhuusbygning, dels af Tømmer og Bindingsværk 25 alen lang og 9 alen dyb, deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn samt et Bryggerhuus Kammer og Veedskuur 150 89.30
Kirkegaden Nordvest Side Ole Sørensen Melsom 73 c, En Baghuusbygning, dels af Tømmer dels af Bord og Bindingsværk og Sten paa Taget, 30 alen lang og 12 Alen dyb, deri er Lade og Love samt Hæstestald og Fæehuus 250 142.88
Kirkegaden Nordvest Side Ole Sørensen Melsom 73 d. Et Plankeværk omkring Gaardsrummet 21 alen langt 10 0.00
14 Kirkegaden Nordvest Side John Nielsen Skipper 35 a, Wanhuuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og mahlet, 1 Etage høyt, 14 alen langt og 13 alen dybt, derudi er 2 Værelser med 2 Jern-Kakkelovner, og Kiøkken med Skorsten og Bagerovn og Steen paa Taget, paa Wester Side af Huuset er tilbygget et Kammer , 10 alen langt og 6 alen bredt, hvori en Jern Kakkelovn. I dette Forhuuset er ialt 7 Fag Vinuder 240 72.24
Kirkegaden Nordvest Side John Nielsen Skipper 35 Tilbygget alene 23.81
Kirkegaden Nordvest Side John Nielsen Skipper 35 b, Et Baghuus opført af Tømmer, beklædt med Bord og Steen paa Taget, derudi er … alboed, 9 alen lang og 5 alen bred 30 17.86
Kirkegaden Nordvest Side John Nielsen Skipper 35 c, Et Dito Baghuus opført af Bord og Bindingsværk og taget belagt med Steen, 15 alen lang og 10 alen bred, derudi en Boed 10 59.54
Kirkegaden Nordvest Side John Nielsen Skipper 35 d, Plankeværket i alt 231 alen langt rødmahlet 30 0.00
15 Kirkegaden Nordvest Side Christen Lorentz Sørensen Smed 36 a, Waanhuuset opført af Tømmer og udvændig beklædt med Bord og mahlet og Stentag, 25 alen langt og 10 1/2 alen bredt og … … … … 2 Etager høyt. – I underste Etage er 4 Værelser næmlig 2 Stuer med 2 Fag Vinduer, en Dito ligeledes hvor … 2 Fag Vinduer og 2 Kammer, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, og i øverste Etage er en Safl [?] samt et Kammer med Kakkelovn. I Værelserne er ialt 4 Jern Kakkelovner, hvor… de 3 er 2 Etager og een enkelt. Paa Forhuuset er ialt 12 Fag Vinduer og under Huuset er Kielder 550 104.19
Kirkegaden Nordvest Side Christen Lorentz Sørensen Smed 36 b, En Bryggerhuusbygning opført af Tømmer og Steen paa Taget, 16 alen langt og 8 alen bredt, deri er Bryggerhuus og et Kammer med 2 Etage Jern Kakkelovn samt Skorsteen og Bagerovn og under Bygningen er Kielder 150 50.80
Kirkegaden Nordvest Side Christen Lorentz Sørensen Smed 36 c. Et Sidehuus af Bord og Bindingsværk og Taget belagt med Sten, 29 alen langt og 8 alen bredt, derudi er Hæste og Koestald samt Love og Lade 80 92.08
Kirkegaden Nordvest Side Christen Lorentz Sørensen Smed 36 d: Et Baghuus opført af Bindingsværk og Steen paa Taget, 12 alen langt og 8 alen bredt, deri er Wogn og Weedskuur 50 38.10
Kirkegaden Nordvest Side Christen Lorentz Sørensen Smed 36 e. Et Ku…huus af Bindingsværk 10 alen lang og 7 alen bredt, deri er Wærkstæd, og Steen paa Taget 20 27.78
36 f. Et Sidehuus af Bord og Bindingsværk 10 1/2 alen lang og 9 1/2 alen bredt med Steen Tag 40 37.51
Kirkegaden Nordvest Side Christen Lorentz Sørensen Smed 36 g. Et Plankeværk til Gaardsrummets Indhægning 13 alen langt 10 0.00
1 N/A Lensmand Thor Klavenes 37 a. Waaningshuuset opfært af Tømmer udvændig beklædt med Bord og mahlet 2 Etager høyt og Taget belagt med Steen. 22 alen langt og 19 alen dybt, deri i den underste Etage 3 Værelser samt Kiøkken med Skorsten og Bagerovn. I øverste Etage er en Sagl [?] og et Kammer med Kakkelovn, som at Værelserne er i alt 4 Kakkelovner og paa Waaningshuuset er i alt 15 Fag Vinduer 560 165.90
N/A Lensmand Thor Klavenes 37 b. Et Baghuus opført af Tømmer og Steen paa Taget, 19 alen langt og 6 alen bredt, deri er Stald, Fæehuus og en Bod samt Brændeskuur 40 45.25
2 N/A Peder Bilowsen Skibs Capitain 38 a, Waaningshuuset opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord, og Taget belagt med Grøn [?] Sten, 1 Etage høyt, 24 alen langt og 14 alen bredt, deri er 4 Værelser med 3 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og i Bygningen 9 fag Vinduer 320 228.61
N/A Peder Bilowsen Skibs Capitain 38 b. et Baghuus opført dels af Tømmer og dels af Bord og Bindingsværk og Sten paa Taget, 15 alen langt og 7 alen bredt, deri en Stald, Høehuus og Vedskuur 30 41.67
N/A Peder Bilowsen Skibs Capitain 38 c. Et Plankeværk til Haugens Indhægning bestaaende af 20 alen 10 0.00
3 N/A Mathias Nicolaisen Levik 39 Waanhuuset opført af Tømmer udvændig klædt med Bord og mahlet og Taget belagt med Sten, 1 Etage høyt 13 1/2 alen langt og 9 1/2 alen dybt, derudi er Stue med 2 Fag Vinduer og Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. – Paa Nordre Side er af Tømmer tilføyet en Tilbygning 12 1/2 alen lang og 5 1/2 alen bred, deri et Kammer og afdeling til Spiiskammer 100 29.47
N/A Mathias Nicolaisen Levik 39 Tilbygget alene 27.29
4 N/A Ellef Christophersen Tømmermand 41 Waanhuuset opført af Tømmer, klædt med Bord, 1 Etage høyt, 17 alen langt og 15 alen bredt, og Sten paa Taget, deri er 2 Værelser med 2 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsten, i Bygningen er 6 Fag Vinduer 40 101.21
5 N/A Niels Amundsen Matros 40 Waanhuuset af Tømmer, 1 Etage høyt, 11 1/2 alen langt og 8 alen bredt, Taget belagt med Sten, deri er Stue med Jern Kakkelovn , samt Kiøkken med Skorsten og Bagerovn, til Gaden er et Bislag af Bræder 3 alen langt og 2 alen bredt, Ved Østre Ende er tilbygget et Veedskuur af Bord og Bindingsværk, og har samme længde som Huusets Brædde, og er 3 alen bredt, paa Huuset er 3 Fag Vinduer 70 36.51
6 N/A Ole Christian Reynert 42 a, Waaningshuuset opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord, 2 Etager høyt, 13 alen langt og 12 alen bredt og taget belagt med Sten. I underste Etage er 2 Værelser og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og i øverse Etage er er et Værelse med med en jern Kakkelovn, og i Bygningen er i alt 8 Fag Vinduer 100 61.92
N/A Ole Christian Reynert 42 b, En Udhuusbygning paa Wester Side af Forhuset opført af Tømmer og beklædt med Bord, 19 1/2 alen langt og 10 1/2 alen bredt deri er Lade og Koestald 50 81.27
7 N/A Niels Larsen Asch Matros 44 a. Waaningshuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og Taget belagt med Bord og Taget belagt med Sten, 1 Etage høyt, 20 alen langt, 18 alen bredt, deri 4 Værelser med 2 Jern Kakkelovner og Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, under Huuset Kielder. Paa Væstre Siide er en Tilbygning af Tømmer og Taget belagt med Sten, 7 alen lang og 7 alen bredt, deri er Koestald og Fæehuus. Paa Waaningshuuset er ialt 6 fag Vinduer 280 142.88
N/A Niels Larsen Asch Matros 44 Tilbygget alene 19.45
N/A Niels Larsen Asch Matros 44 b. Et Plankeværk omkring Gaardsrummet og Haugen bestaaende af 100 aalens længde 20 0.00
8 N/A Matthias Raadstad Skoleholder 74 a, Waaningshuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord og taget belagt med Sten, 1 Etage høyt, langt 21 alen og dybt 15 alen, deri 3 Værelser foruden Kiøkken  med Skorsten og Bagerovn, i Værelserne er 2-2 Etage Jern Kakkelovner, under Huuset Kielder af Muur; paa Bygningen er i alt 11 Fag Vinduer 850 125.02
N/A Matthias Raadstad Skoleholder 74 b. Et Baghuus opført dels af tømmer og dels af Bindingsværk og Sten paa taget, 16 alen langt og 8 alen dybt, deri er Stald, Veedskiul og Lade 130 50.80
N/A Matthias Raadstad Skoleholder 74 c. Et Plankeværk omkring Gaarden og Haugens Indhægning bestaaende i alt af 63 alen 10 0.00
9 N/A Hans Tveten Klokker 47 a. Waaningshuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord, 1 Etage høyt og Taget belagt med Sten, 18 alen langt og 12 alen dybt, derudi er 5 Værelser nemlig Stue og 4 Kammer, deri er 4 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Bygningen er en liden Kielder, paa Bygningen er i alt 10 Fag Vinduer 300 85.73
N/A Hans Tveten Klokker 47 b. En Baghuusbygning af Tømmer og Bindingsværk, beklædt med Bord og taget belagt med Sten, 15 1/2 alen langt og 8 1/2 alen bredt, deri er Koestald, Høehuus og Veedskuur 90 52.29
N/A Hans Tveten Klokker 47 et Plankeværk om Haugen og Gaarden bestaaende af 53 alens længde 10 0.00
10 N/A Niels Michelsen Matros 46 a. Waaningshuuset af Tømmer, 1 Etage høyt og taget belagt med Sten, 13 alen langt og 13 alen dybt, deri er 2 Værelser med Jern Kakkelovn samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn. – Ved Siiden af fornævnte Bygning er en Tilbygning af Tømmer med Bordbeklædning, 11 1/2 alen lang og 8 1/2 alen bredm deri et Kammer med Kakkelovn, i Bygningen er 6 Fag Vinduer 100 67.08
N/A Niels Michelsen Matros 46 Tilbygget alene 38.80
N/A Niels Michelsen Matros 46 b. et Plankeværk til Gaardens og haugens Indhægning bestaaende af 53 alens længde 20 0.00
11 N/A Krigs Raad Grønvold 45 Waanhuuset af Tømmer beklædt med Bord 8 alen langt og 11 alen bredt, deri Stue med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 10 34.93
12 N/A Capitain v. Rosenvold 43 a, Waaningshuuset opført af Tømmer beklædtt med Bord og mahlet og Taget belagt med Bord, 15 alen langt og 14 alen bredt, 2 Etager høyt – i underste Etage er 4 Værelser med 4 Jern Kakkelovner og et Kiøkken med Skorsten. Til Indgangen er et af Tømmer tilbygget Karnap, 8 alen langt og 6 alen bredt, deri er et Kammer og i øverste Etage er 2 Værelser uden Kakkelovn. – Ved Siden af Forhuuset er en Tilbygning af Tømmer beklædt med Bord, 15 alen langt og 5 alen bredt, deri er 2 Værelser med Kakkelovner 350 83.35
N/A Capitain v. Rosenvold 43 Karnappet alene 19.05
N/A Capitain v. Rosenvold 43 Tilbygget alene 29.77
N/A Capitain v. Rosenvold 43 b. Et Sidehuus ved Søndre Side af Forhuuset opført af Tømmer, 19 alen langt og 9 alen bredt, deri er Bryggerhuus med skorsteen og Bagerovn 100 67.87
N/A Capitain v. Rosenvold 43 c. Et Bagghuus af Bord og Bindingsværk, 19 alen langt og 7 1/2 alen bredt , deri er Fæehuus og Vognskuur 40 56.56
N/A Capitain v. Rosenvold 43 d. Et Stakit og Plankeværk bestaende af i alt 50 alen 10 0.00
1 Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Ole Thorsen Gogstad 21 a, Waaningshuuset opført af Tømmer, 1 Etage høyt, beklædt og mahlet, 25 alen langt og 13 alen bredt, Taget belagt med Steen. I Bygningen er 4 Værelser med 4 Jern Kakkelovner og 10 Fag Vinduer samt Kiøkkn med Skorsten og Bagerovn 400 128.99
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Ole Thorsen Gogstad 21 b, En Tverbygning af Tømmer og Steen paa Taget, beklædt og mahlet, 18 alen langt og 5 1/2 alen dyb, indrættet til Stald og og Brændeskuur 20 39.29
2 Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Skipper Ole Thomassen Paust 68 a, Waaningshuuset af Tømmer beklædt med Bord og mahlet, 1 Etage høyt, 31 alen langt og 9 alen bredt og Sten paa Taget, heri 4 Værelser med 3 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, og under Huuset er Kielder. En Tilbygning af Bindingsværk 13 alen lang og 10 alen bred indrættet til Veedskuur. Paa Waanhuset 11 Fag Viduer 360 110.74
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Skipper Ole Thomassen Paust 68 Tilbygget alene 51.60
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Skipper Ole Thomassen Paust 68 v. Et Udhuus dels af Tømmer og dels af Bindingsværk og Sten paa Taget, 11 1/2 alen langt og 7 alen dybt, heri Veedskuur, Koestald, og Fæehuus 40 31.95
3 Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Toldbetient Carsten Nielsen 50 a. Waaningshuuset opført af Tømmer udvendigg beklædt med Bord og mahlet, 1 Etage høyt, 18 alen langt og 10 alen dybt, deri er 2 Værelser med 2 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsten og Bagerovn, og under Bygningen er Kielder og i Huuset 6 Fag Vinduer 170 71.44
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Toldbetient Carsten Nielsen 50 b. Et Weedskuur af Bindingsværk og Bord med Steen paa Taget, er 6 alen langt og 4 1/2 alen dybt 20 10.72
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Toldbetient Carsten Nielsen 50 c. Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 111 alen langt 10 0.00
4 Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Jeremias Reynert Smed 51 a. Waaningshuuset opført af Tømmer og beklædt og mahlet, 1 Etage høyt og Taget belagt med Steen. 23 alen langt og 11 alen dybt, heri er 3 Værelsermed 3 Jern Kakkelovner samt Kiøkken med Skorsteen og Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn, i Bygningen er 8 Fag Vinduer og under Huuset Kielder 400 100.42
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Jeremias Reynert Smed 51 b: En Smede opført af Bindingsværk og Muur og Sten Tag, 17 1/2 alen lang og 16 1/2 alen bred, deri er 2 Esser eller Ildstæder og øvrige Idrætninger 80 114.60
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Jeremias Reynert Smed 51 c. Et Udhuus, for det mæste af Tømmer og det øvrige af Bindingsværk, 42 alen langt og 7 alen bredt, deri er Bryggerhuus med Skorsteen, et Kammer med Kakkelovn, et Kul…, Hæste og Koestald og oven over et Høeloft 200 116.69
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Jeremias Reynert Smed 51 d. Et Plankeværk bestaaende af 68 alens længde 20 0.00
5 Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Ole Christensen Freberg 54 a. Waaningshuuset opført af Tømmer, beklædt med Bord og Taget belagt med Sten, 1 Etage høyt, 24 alen langt og 12 alen bredt, deri er 2 Stuer med Kakkelovn og 2 Kiøkken med Skorsteen, i det ene er det Bagerovn, i anden Etage er et Kammer med Kakkelovn, i Bygningnen 7 fag Vinduer og under Huuset er Kielder. 110 114.31
Wester Qvarteer Stoergaden Søndre Side Ole Christensen Freberg 54 b. Et Uudhusbygning paa Nordre Side af Forhuuset af Bord og Bindingsværk og … …, 11 alen langt og 8 1/2 alen bredt 30 37.11
6 Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Wilhelm Olsen Goen 48 a. Waanhuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og mahlet, 2 Etager høyt, 18 alen langt og 19 1/2 alen bredt. I underste Etage er 4 Værelser med Jern Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen. I 2den Etage er 4 Værelser hvori er 4 Jern Kakkelovner, Bygningen er 21 Fag Vinduer og under Huuset er Kielder. Ved Forsiiden af Huuset er en Tilbygning af Tømmer beklædt og mahlet, 2 Etage høyt, 7 alen langt og 10 alen bredt, deri opgang til Værelserne og en afdeling til Krambod, paa Nordre Siide er en Tilbygning af Bindingsværk og Bord, 26 alen lang og 2 alen bred 800 139.31
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Wilhelm Olsen Goen 48 Oppgang og Krambod alene 27.78
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Wilhelm Olsen Goen 48 Tilbygget alene 20.64
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Wilhelm Olsen Goen 48 b. Et Sidehuus af Tømmer, beklædt og mahlet, 45 alen lang og 10 alen bred, 2 Etager høyt. I underste Etage er Bryggerhuus med Skorsteen, Bagerovn og indmuuret Kouber Bryggerkiedel, et Kammer med Kakkelovn og 3 Boder 400 178.61
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Wilhelm Olsen Goen 48 c. Et Pakhuus paa Øster Side af Forhuuset opført af Tømmer, 2 Etager høyt, beklædt med Bord og Steen paa Taget, 11 alen lang og 9 alen dybt, denne Bygninggen staar paa en høy Graa Steens Muur 100 39.29
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Wilhelm Olsen Goen 48 e. Eet Baghuus af Tømmer og Bord og Bindingsværk med Sten Tag, 17 1/2 alen langt, deri Hæste og Koestald samt love og Lofter
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Wilhelm Olsen Goen 48 e. Et Stakitværk til Gaden og omkring Haugen 72 alen langt 40 0.00
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Wilhelm Olsen Goen 48 f. Et Plankeværk omkring Løkken og Haugen 200 alen langt 60 0.00
7 Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Baltzer Christian Hageman 26 a, Waaningshuuset opført af Tømmer beklædt og mahlet, 1 Etage høyt og Taget belagt med Steen, 22 1/2 alen langt og 13 alen bred – deri paa … Side af Indgangen en Stue og ud til Gaarden et Kammer og Kiøkken med Skorsteen og i enden av Huuset en Krambod. – I Værelserne er ialt 4 Jern Kakkelovner og paa Huuset er i alt 8 Fag Vinduer 780 116.09
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Baltzer Christian Hageman 26 b. Et Baghuus af Bindingsværk og Taget belagt med Sten, 24 1/2 alen og 8 1/2 alen bredt, derudi er Stald, Fæehuus, Love og Høelade 200 82.65
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Baltzer Christian Hageman 26 c. Et Plankeværk omkring Gaardens og Haugens Indhægning 102 alen langt 20 0.00
8 Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Ingvold Pedersens Enke 49 a. Waaningshuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 2 Etager høyt, 15 1/2 alen lang og 14 alen bred. I underste Etage er 3 Værelser samt Kiøkken med Skorsteen, i anden Etage er 2 Kammer og i Værelserne 4 Jern Kakklovner samt i Bygningen 14 fag Vinduer, under Huuset er Kielder 300 86.13
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Ingvold Pedersens Enke 49 b. En Tilbygning paa Norder Side af foranførte Huus opført af Tømmer og beklædt med Bord og Taget belagt med Sten, 14 alen langt og 8 alen bred, derudi er et Værelse med et Fag Vinduer, samt Jern Kakkelovn, og Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn 50 44.45
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Ingvold Pedersens Enke 49 c, En Tilbygning paa Westre Side, opført af Tømmer og beklædt og Taget belagt med Steen, 16 alen lang 6 alen bred deri 2 Boder 20 38.10
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Ingvold Pedersens Enke 49 d, Et Weedskuur af Bord og Bindingsværk 11 alen lang og 10 alen bredt med Steen paa Taget 10 43.66
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Ingvold Pedersens Enke 49 e, Et Sidehuus paa Westre Side af Gaardsrummet opført af Tømmer udvændig beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 18 1/2 alen langt og 11 alen bredt, deri er 2 Boder over og 2 under samt Fæehuus 20 80.77
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Ingvold Pedersens Enke 49 f. Et Plankeværk omkring Gaardsrummet og Haugen 250 alen 10 0.00
9 Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Isach Waale Kiøbmand 52 a. Waaningshuuset opført af Tømmer og beklædt med Bord og mahlet og Steen paa Taget 2 Etager høyt, 30 alen langt og 14 alen bredt. I underste Etage er 4 Værelser og en Krambod samt Kjøkken samt Kiøkken med Skorsteen, i øverste Etage er 4 Værelser. I alle Værlser er ialt 7 Jern Kakkelovner og paa Bygningen er i alt Fag Vinduer. Under Huuset er Kielder 750 166.70
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Isach Waale Kiøbmand 52 b. Et Sidehuus paa Wester Side af Forhuuset opført af Tømmer, 19 1/2 alen langt  og 8 1/2 bredt, derudi Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og indmuuret Kaaber Brygger Kiedel, samt et Kammer med Jern Kakkelovn 120 65.79
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Isach Waale Kiøbmand 52 c, Et Baghuus oppført af dels af Tømmer og dels af Bord og Bindingsværk 30 alen lang og 10 alen dyb, derui er Hæstestald, Høelade, Vogn-Remisse  og en Bod 70 119.07
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Isach Waale Kiøbmand 52 d, Et Plankeværk omkring Gaardsrummet 74 alen langt 20 0.00
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Isach Waale Kiøbmand 52 e. Et Plankeværk omkring Løkken  er i alt 134 alen langt 40 0.00
10 Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Grevskabets Skovrider Bolig 53 a. Forhuuset opført af Tømmer beklædt og mahlet, 1 Etage høy og Taget belagt med med Sten, 22 alen langt og 13 1/2 alen bredt, deri er 4 Værelser med 3 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, under Huuset er Kielder og i Bygningen er 8 i alt Fag Vinduer 530 117.88
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Grevskabets Skovrider Bolig 53 b. Et Sidehuus paa Øster Ende af Forhuuset opført af Tømmer  og Taget belagt med Sten, 14 alen langt og 8 1/2 alen bredt, deri er Hæste og Koestald samt Veedskiuul 60 47.23
Wester Qvarteer Stoergaden Nordre Side Grevskabets Skovrider Bolig 53 c. et Plankeværk til Gaden og Gaarden 85 alen langt, 3 1/2 alen høy 10 0.00
11 Buegaardsgaden Søndre Side Told Røyert Christen Rasmussen 55 Wanhuuset er opført af Tømmer beklædt med Bord og Taget belagt med Sten, 1 Etage høyt 14 1/2 alen langt og 10 1/2 alen dybt, deri er 2 Værelser med Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsten og Bagerovn og under Huuset Kielder. Paa Nordre Ende er tilbygget et Veedskuur af Bindingsværk og Bord og Sten paa taget 10 1/2 alen langt og 5 1/2 alen bred 200 60.43
12 Buegaardsgaden Søndre Side Provstinde Schelven 56 a, Waaningshuuset opført af Tømmer, beklædt og mahlet og Taget belagt med Steen, 18 alen langt og 12 alen dybt, deri er Stue og Kammer med Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn og under Huuset er Kielder 100 85.73
Buegaardsgaden Søndre Side Provstinde Schelven 56 b, Et Udhuus paa Nordre Side af Forhuuset opført af Tømmer og Taget belagt med med Steen, 11 1/2 alen langt og 11 alen bredt deri er Fæehuus og en Boed 50 50.21
Buegaardsgaden Søndre Side Provstinde Schelven 56 c. Et Plankeværk til Gaardens og Haugens Indhægning 126 alen langt 20 0.00
13 Buegaardsgaden Søndre Side Kiøbmand Erich Grøn 57 a, Waaningshuuset opført af Tømmer beklædt med med Bord og mahlet, 2 Etager høyt og Taget belagt med med Steen, 26 alen langt og 14 alen bredt. I underste Etage er 2 Værelser til Gaden og … til Gaarden er to Værelser, samt i Væstre Ende er et Kammer indrettet til Krambod, samt Kiøkken med Skorsten – i øverste Etage er 5 Værelser og i Huuset i alt 7 Jern Kakkelovner samt paa Huuset 17 Fag Vinduer 500 144.47
Buegaardsgaden Søndre Side Kiøbmand Erich Grøn 57 b. Et Baghuus paa Wester Side af Forhuuset opført af Tømmer, beklædt og mahlet, 13 1/2 alen lang og 9 1/2 alen bred, deri er Bryggerhuus med Skorsteen og Bagerovn og indmuuret Bryggerkiedel, og Sten paa Taget 50 50.90
Buegaardsgaden Søndre Side Kiøbmand Erich Grøn 57 c, Et Udhuus af Tømmer beklædt med Bord og Sten paa Taget, 33 alen langt og 13 alen bredt, deri er Stald Høehuus, Love og Høelade 50 170.27
Buegaardsgaden Søndre Side Kiøbmand Erich Grøn 57 d. Et Weedskuur ved Siden af sidstnævnte Bygning ind til Gaden opført af Bindingsværk og Bord, 25 alen langt og 5 1/2 alen bredt, der i Hæstestald og Vedskuur 20 54.57
Buegaardsgaden Søndre Side Kiøbmand Erich Grøn 57 e, En Bygning lige over for Forhuuset paa den annen Side af Gaden 33 alen lang og 9 alen bred, hvoraf de 12 1/2 alen er bygget af Tømmer og det øvrige Bindingsværk hvori er adskillige afdelinger til med Boder samt Vognskiul og Kullebod 180 117.88
14 Buegaardsgaden Søndre Side Anders Andreassen Matros 62 a, Waaningshuuset opført af Tømmer beklæd med Borrd og mahlet og Taget belagt med Sten, 1 Etage høyt, 22 alen langt og 12 alen dybt, deri er 4 Værelser med 3 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsten og Bagerovn, og under Huuset er Kielder. I Bygningen er i alt 11 Fag Vinduer 300 104.78
Buegaardsgaden Søndre Side Anders Andreassen Matros 62 b. Et Plankeværk til Gaardsrummets og Haugens Indhægning, … bestaaer af 80 alens længde 10 0.00
15 Buegaardsgaden Søndre Side Isaach Waales Huus 64 Waanhuuset opført af Tømmer beklædt med Bord, 1 Etage høyt og Steen paa Taget, 13 alen langt og 9 alen bredt deri er er 2 Værelser med Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsten – ved Siden er tilbygget et Kammer med Kakkelovn, paa Huuset er 3 Fag Vinduer 100 46.44
16 Buegaardsgaden Nordre Side Johannes Lynneberg 58 a. Waaningshuuset opført af Tømmer, beklædt medog Sten paa Taget, 17 alen langt og og 8 alen dybt, deri er Stue, Kammer og og Kiøkken med med Skorsteen og Bagerovn – En Tilbygning af Bindingsværk 9 alen lang og 4 alen bred, til Brændeskuur 180 53.98
Buegaardsgaden Nordre Side Johannes Lynneberg 58 Tilbygget alene 14.29
17 Buegaardsgaden Nordre Side Anne Gresberg 59 Waanhuuset opført af Tømmer beklædt med Bord, 9 1/2 alen langt og 7 alen bredt, deri er Stue med Kakkelovn og Kiøkken med Skorsteen 20 26.39
18 Buegaardsgaden Nordre Side Christen Larsens Enke 60 a, Waanhuuset opført af Tømmer, beklædt og Taget belagt med Steen, 1 Etage høyt, 16 alen langt og 10 alen bredt, deri er Skuur med Jern Kakkelovn, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn – til Indgang er tilbygget 1 Bislag af Bindingsværk og og Bord 3 alen langt og 2 1/2 bredt 90 63.50
Buegaardsgaden Nordre Side Christen Larsens Enke 60 Bislaget alene 2.98
Buegaardsgaden Nordre Side Christen Larsens Enke 60 b. En Tilbygning af Tømmer 11 alen lang og 5 alen bred, med Steen paa Taget 30 21.83
Buegaardsgaden Nordre Side Christen Larsens Enke 60 c. En Bygning paa Wester Side af Gaden, af Tømmer beklædt med Bord og Taget belagt med Sten, 11 1/2 alen langt og 9 alen bredt, deri er Lade og Stald 20 41.08
19 Buegaardsgaden Nordre Side Peder Gresberg 61 Waanhuuset opført af Tømmer beklædt med og Taget belagt med Steen, 1 Etage høyt 12 1/2 alen langt og 10 1/2 alen bred, deri er Stue og et Kammer, samt Kiøkken med Skorsten og Bagerovn og under Huuset er Kielder . Til Huusets Indgang er et Bislag af Bindingsværk, i Værelserne er 2 Jern Kakkelovner og i Huuset 4 Fag Vinduer 200 52.09
20 Buegaardsgaden Nordre Side Niels Sørensen Klinestad 63 a, Waaningshuuset af Tømmer, beklædt og Taget belagt med Steen, 1 Etage høyt, 16 alen langt og 9 alen dybt deri er 2 Værelser og et Kiøkken med Skorsten og Bagerovn – I Værelserne er 2 Jern Kakkelovner og pa Huuset er 4 Fag Vinduer  130 57.15
Buegaardsgaden Nordre Side Niels Sørensen Klinestad 63 b. Et Weedskuur af Bindingsværk og Bord, 6 alen langt og 3 alen bredt 10 7.14
Buegaardsgaden Nordre Side Niels Sørensen Klinestad 63 c. Et Plankeværk til Haugens og Gaardens Indhægning 10 0.00
21 Buegaardsgaden Nordre Side Skoemager Anders Larsen Botten 65 a, Waaningshuuset opført af Tømmer, beklædt med Bord og Taget belagt med Steen, 1 Etage høyt, 21 alen langt og 14 alen bredt, deri er 3 Værelser, næmlig Stue og 2 Kammer, i Værelserne er i alt 2 Jern Kakkelovner, samt Kiøkken med Skorsteen og Bagerovn, I Huuset er 5 fag Vinduer 130 116.69
Buegaardsgaden Nordre Side Skoemager Anders Larsen Botten 65 b. Et Fæehuus af Tømmer og Bordtag 5 1/2 alen langt og 8 alen bredt 10 17.46
Buegaardsgaden Nordre Side Skoemager Anders Larsen Botten 65 c. En Bygning af Bord og Bindingsværk med … Tag, 14 alen lang og 8 alen bred 20 44.45
Buegaardsgaden Nordre Side Skoemager Anders Larsen Botten 65 d. Et Plankeværk til Haugens Indhægning 174 alen langt noget brøstfældig 10 0.00
22 Buegaardsgaden Nordre Side Snedker Lars Pedersen Hoff N/A a. Waaningshuuset opført af Tømmer beklædt med Bord og Tagett belagt med Sten, 21 alen langt og 12 alen bredt, deri er Stue, Kammer og Kiøkken samt Værkstæd, i Værelserne er en dobbelt og en enkelt Jern Kakkelovn og i Huuset i alt 6 Fag Vinduer. – En Tilbygningsom gaaer under Taget med Waaningshuuset af lige høyde og bræde 400 100.02
Buegaardsgaden Nordre Side Snedker Lars Pedersen Hoff N/A b. Et Plankeværk om Gaardens og Haugens Indhægning 20 0.00