Ungkaren og soldaten Cornelius Andersen hadde i 1801[i] tatt tjeneste hos Johannes Nielsen Grøn, fiskeren og vertshusholderen i hus nummer 18 i Østre Gade. Han var 27 år.

Som soldat var han knyttet til ”2det aggerh. inf. reg.”, annet akerhusiske infanteriregiment, som hadde kompanier liggende på seks steder i det man i dag ville kalle søndre Vestfold. Hvis og når han opptrådte i uniform – det hendte vel ikke så altfor ofte – var han sikkert en flott fyr i regimentsfarvene: Mørk blå, uten kanting, hvite knapper[ii].

I den lille byen fantes to andre soldater fra samme regiment; Ole Andersen, 23, i hus 14 i Væstre Gade var «Gaardskarl» hos Wilhelm Olsen Goen; den andre var noe eldre – Niels Sørensen Kliinestad, 26 aar – og allerede gift og hadde barn. Ved siden av disse tre fant man også tambouren – trommeslageren – Hans Hansen; Foureer Sergeant Ole Truelsen Foxerød, og Premier lieutenant Jens Mathiesen. Tilsammen 6 personer med tilknytning til det militære[iii]: ikke et stort miljø, men i Sandeherred var det samme aar fler enn 40 flere å de kunne vel være synlige fra tid til annen.

Det er lite som tyder paa at Cornelius var fra Sandefjord eller Sandeherred. Paa den annen side var vel de fleste soldater på denne tiden rekruttert lokalt – det var billigere slik – saa han kan ha kommet fra et nabo-sogn. I den sammenhengen er det verdt å merke seg at Cornelius ikke var et spesielt vanlig navn: i 1801 var det noen-og-tyve menn i alderen 26-28 aar som bar det[iv].

Dette statistiske fenomenet nevnes fordi den gjør det mindre usannsynlig at en Cornelius Andresen fra «Schilbred» som ble konfirmert[v] i Skjee i Stokke 17 oktober 1770, i en alder av 17 år, er den samme som Cornelius soldaten fra 1801.

Men hvem han var er et spørsmål som får utstå.


[i] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002463
[iii] Opplysningene er hentet fra Digitalarkivet, 1801-telling for 0724 Sandeherred, ed ulike søk.
[iv] Landsomfattende søk i Digitalarkivet, 1801-telling for hele landet, paa fornavn=Cornelius