288 Johanne Bendicte Waale

Johanne Bendicte Waale var tredje datter av handelsmann, skipper og skipsreder Isaach Waale. I 1801[i] var hun 11 og bodde hos foreldrene i hus nummer 19 i Vestre gate. Der fant man også en hel flokk søsken: Elen Dorthea (17); Anne Maria (15); Christian (13); Louice (10); Isaach (7); Petra Kirstine (6); og Bent Lindberg Waale (3).

Til å hjelpe seg med å holde styr på huset og alle disse ungene hadde moren, Helvig Kirstine Lindberg, to tjenestepiker – Anne Rasmusdatter (21) og Gunnild Maria Andersdatter (20).

Foreldrene hadde giftet seg 1 juni 1783 med Helvig Kirstine Bendtsdatter Lindberg fra Sandefjord; de hadde Capt Cornelius Lindberg, fra Wøelen/Wüelen, og Johan Markhols[ii] fra Larvik som kausjonister[iii].

Knut Hougen[iv] forteller litt om Isaach, blant annet om hvor han kom fra:

«Isak Waale har rimeligvis sitt navn fra gården Hvåla i Brunlanes. Han er født omtr. 1749 og kom vel til Sandefjord 1787. I dette året kjøpte han nemlig obserstløitnant Duus’s tidligere gård (Torvgaten 13, hjørnet av Torvg. og Dronningensg.). Han eide også et bruk på Virik og flyttet i sine senere år derop. Han hadde i yngre år været skipper, men var senere kjøbmand og eide et par skuter, nemlig: brigantin «Helvig Kirstine», forbygget (): ombygget) og målt i Sandefjord 1790 til 49 kom.l, Waale førte den i begynnelsen selv, men flyttet siden over i en annen brigg «Mercurius» 39 kom.l. (1795), en Arendals-skute. Endelig eiet Waale 1807 et skib «Ebeneser» på 87 kom. l., bygget i Kjøbenhavn. Isak Waale omtales som en særlig innsiktsfull reder, som ved hjelp av sine forretningsforbindelser kunde slutte bedre frakter enn de fleste andre».

Den gården han kjøpte, forteller Hougen[v] videre, var i 1787 eiet av Prost Schelven, og Waale betalte ham 900 rdl. for eiendommen.

Ved siden av sin handelsgjerning deltok, synes det, Isaach Waale i den lille byens offentlige anliggender: i annen halvdel av 1801 samarbeidet han med Mathias Berg under ledelse av byfogd Rasmussen[vi] om en ligning[vii] over byskatten i Sandefjord for 1801.

Med hensyn til eiendommen på Virik, dreiet det seg om et bruk under Østre Virik som han overtok i 1805, forteller Lorens Berg[viii]:

«Isak Waale 1805 – 26, skal være født 1749, døde paa Virik 1829, var muligens fra gaarden Hvaala paa Neset. Han kom flyttende til Sandefjord sidst i 1780-aarene, fôr som skipper, drev ogsaa handel og rederi. Gift m. Helvig Kirstine Lindberg, født paa Sand 1759 og datter av Bent Knutssøn Lindberg. De opførte nye hus paa bruket her. Barn: 1. Kristian Waale, skipper, bodde i Sandefjord, døde før faren. 2. Isak Waale, fra ca. 1820 utenlands, kom ikke hjem. 3. Hans W., se nedenfor. 4. Elen Dortea, g.m. Klemmet Pederssøn, bodde ved Arendal. 5. Anne Maria, g.m. skipper Hans Jakob Stousland i Kristiansand. 6. Johanne Benedikte. 7. Lovise, egtet seilmaker Henrik Dahl, Sandefjord. 8 Petra Kirstine, g.m. Mikael Nilssøn ved Fredrikstad».

Isaachs og Helvigs første barn kom nok til verden i løpet av de første to årene, men det er usikkert hvor Elen Dorthe ble født, selv om det er nokså klart at det ikke var i Sandefjord. Man kan tenke seg i retning Larvik, Tjølling, Frederiksværn, eller Brunlanes, der farens opphav var, og hvor han sikker hadde forretningsinteresser.

Dernest var det Christian som kom til verden først 14 juli 1788. Han ble døpt[ix] lørdag 19 samme måned og fikk fadrene Mad: Kiersten, Msr Peder Wathums fra Friderichsværn; Jomfrue Liwe Andersdatter Hall fra Laurvig; Hr Capit: Cornelius Knudsen Lindberg fra Wøln i Stoche Sogn; Hr Petter Wright fra Sandefjord; og Capt: Hans Waale fra Laurvig. 

Fire år senere fulgte Lovisa. Hun kom til verden 23 januar 1792 og ble døpt[x] 30 samme måned. For henne ble fadrene Madame Elen Maria Pedersen paa Sandefjord; Jfr Anne Margrethe Steen, Sandefjord; Ole Christian Mørch, Sandefjord; Sr Anund Land i Laurvigen; Sr Anders Hall, Laurvigen; og Peder Wattum i Friderichsværn.

Tredje barn var Isaach som ble født 4 mars 1794 og døpt[xi] 28 samme måned. Da fikk han fadrene Madame Anne Cathrine Olsen; Jfr. Ragne Hvidt; Hr L: Friderick v. Grønvold; Hr: Wilhelm Hvidt; Hr Abraham Bøchman; og Sr Engvold Pedersen – – alle disse var fra Sandefjord.

Petra Kirstine meldte sin ankomst første juledag 1795 og ble døpt[xii] 22 januar 1796. Denne gangen var fadrene Madame Anne Røhder; Jfr Aletha Lemmech; Hr Capt: Cornelius v: Lindberg; Hr Lieutenant Magnus Arboe v: Fogner; Hr Procurator Hans Sundbye; og Sr. Hans Waale.

Sønnen Bendt Lindberg ble født 3 juli 1798 og døpt 26 samme måned. Ved dåpen[xiii] var fadrene Madame Maren Blom; Jfr Maren Cicilia Krogh; Hr Capit: v: Brunech; Hr Ober Inspecteur Bull; og Hr Forvalter Lembach.

I 1801[xiv] bodde Johanne Benedicte, naturlig nok alderen tatt i betraktning, hos foreldrene som da holdt til i hus nummer 19 i Væstre Gade. Bent var den yngste i en barneflokk på 8 i alderen 3 til 17. Moren var Helvig Kirstine Lindberg, som var leieboer i hus nummer 27 i Østre Gade; på den andre siden av byen. Søsknene var Elen Dorthea (17, fulgt av Anne Maria (15), Johanne Benedicte (11), og Petra Kirstine (5). Tre brødre var der også: Christian (13), Isaach (7) og Bent (3).

Moren, Helvig, døde på senvinteren i 1806 og ble begravet[xv] 7 mars det året.

Likesom for de to eldre søstrene er det ikke lykkes å finne kunnskap om hvor Johanne Benedicte ble født og døpt men, i likhet med Elen Dorthe og Anne Maria, kan man gjette seg til at det skjedde i eller i nærheten av Larvik, der faren nok hadde forretningsinteresser og kanskje en tid var bosatt.

Derimot synes det som hun ble konfirmert[xvi] i Sandefjord 19 søndag efter trefoldighet – 12 oktober – 1806; hun er nummer to på listen over 40 piker; medregnet 34 gutter er dette et temmelig stort kull.

Efter dette er det ikke kjent hvor det ble av Johanne Benedicte ble av; efter at faren døde 9 juni 1829, litt over 80 år gammel, ble det holdt skifte[xvii], og i den forbindelse går det frem at der var flere gjenlevende barn. Om Johanne var blandt disse vites ikke.


[ii] Eller muligvis Iohan Macholdt, skriften er ikke helt tydelig
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1782-1784, side 176. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-180
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650586.jpg
[iv] Hougen, Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845, Oslo: i kommisjon: Cammermeyer, 1928, pp 159-160, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[v] Hougen, Knut, Sandefjords historie. 1: Ladestedet: omtr. 1400 til 1845, Oslo: i kommisjon: Cammermeyer, 1928, p 302, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060605124
[vi] Antagelig Byfoged Peder Rasmussen i Larvik, se Digitalarkivet, 1801-teljinga for heile landet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=24&filnamn=f1801&gardpostnr=22922&personpostnr=344255&merk=344255#ovre
[vii] Denne opplysningen kommer fra en salgs-katalog fra Damm i forbindelse med en auksjon, som innholdt ”11.  (SANDEFJORD-MANUSKRIPT).  Lignings-Forretning for Sandefjord Aar 1801.     U. st. U. å. Folio. Kombindert tbl. og foromsl. 8 s. hvorav 3 beskrevet. [35789]” – prisantydning 1600 – og sett paa http://www.damms.no/filestore/Katalog672S.pdf rund 25 august 2011.
[viii] Lorens Berg, Sandeherred: en bygdebok: historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania: I kommission hos Norli, 1918, p , https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1733-1788, s. 146
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 23
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 41
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 58
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 81
[xiv] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002696  
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1807, side 197. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-181
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Konfirmerte 1805-1807, side 243. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-228
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610188.jpg
[xvii] Jørgen Gløersen: Dødsfall i Norge 1826-1840; side 444/524; se http://old.genealogi.no/litteratur/gloersen_2/index.html