Maren Sophie Rosenvold var søster av Jonas Christian Rosenvold[i] som levet som pensjonist i Sandefjord i 1801[ii]. Han bodde i hus nummer 8 i Væstre Gade sammen med konen, Ølegård       Boye søsteren og en tjenestepike, Anne Cathrine Fossberg. Det er ikke sagt noe om Maren Sophies yrke, men når hun «Har 20rds pension af krigs hospitalets casse og ellers sit ophold af broderen».

Om «krigs hospitalet» kan man forøvrig lese at «et norsk krigshospital (kvesthus) ble besluttet opprettet i 1673. Byggeplanene ble ikke gjennomført, men det ble istedet opprettet en egen understøttelseskasse for militære fra landforsvaret. Kassens inntekter var innbetalinger fra offiserer og soldater, andel av kongetienden, tollkonfiskasjoner m.m. Regnskapene omfatter fra 1722 også en egen norsk offisersenkekasse»[iii].

Maren Sophies alder er oppgitt som 56, det vil si at hun ble født omkring 1745, men det er ikke funnet dokumentarisk informasjon om hvor og nøyaktig hvor. Som tilfellet er med broren tyder de fleste internettsidene som inneholder informasjon om familien på et utgangspunkt i nærheten av Lillesand / Kristiansand; de oppgir foreldrene å være Christian Jonasøn Rosenvold (1686-1751) og Margrethe With (11.09.1710-1781).

Om faren finner man også skrevet «Militær bakgrunn født i Christiania (Oslo). Christian kom til Tveit, Lillesand i 1718. Endte opp som kaptein. Var med i krigen 1711-19, og deltok i et av admiral Tordenskjolds angrep, og ble hardt såret. Farfaren kom fra en større gård ved Rosenvold slott utenfor Veijle[iv]»

Som ugift kvinne er det vel ikke usannsynlig at Maren Sophie fulgte sin brors livsløp gjennom sitt voksne live, og her er det mer solid informasjon tilgjengelig hos Olai Ovenstad[v]:

«Rosenvold, Jonas Christian. – F. ca. 1732/33 I Norge. Sønn av kpt. Christen (Christian) Rosenvold og 2. hustru Margaretha With. – Korp. 1747. – Sersj. 1755. – Fenr. ref. ved 1. Vesterl. nasj. inf.regt. 29/11 1758. – Sek.lnt. ref. 14/5 1760. Virk. sek.lnt. ved samme regt.s Arendalske landv.komp. 16/2 1763. – Landv.ets organisasjon blev imidlertid sløifet 5/7 1764, og R. blev i 1765 satt på vartpenger. – Ved kgl. res. 13/11 1765 blev han utn. til prl.lnt. ved 2. Smål. nasj. inf.regt. fra 1/1 1766 og blev der plasert ved V. jarlsbergske komp. – De to Vesterlensregt.er blev slått sammen til ett «Vesterlenske inf.-regt.» fra 1/7 1767, og fra denne dato blev R. fortsatt til dette som pr.lnt. ved Ø. Nedenesske komp. – Ved den nye hærordn. fra 1/5 1768 blev det atter opsatt to Vesterlensregt.er, og R. blev da ansatt ved 1. Vesterl. nasj. inf.regt. som pr.lnt. ved 3. Telem. komp. – Fortsatt til 2. Smål. nasj. inf.regt. som pr.lnt ved Ø. Laurvigske komp. 29/2 1772. Kpt.lnt. ved dette regt.s N. Laurvigske livkomp. 4/3 1773. – Kpt.s kar. 17/9 1783. – Virk. Kpt. Ved samme regt. Og chef for Ø. Jarlsbegske komp. 9/2 1787. Avskjed 25/1 1788 med 175 rdl. Årl. Pens.  – Hadde slagtifelle. – Gift: fik i febr. 1769 til ekteskap med Ohelgaard (Øllegaard) Bøye, f. 1724, død 6/4 1810».

Maren Sophie døde to år efter folketellingen og ble begravet[vi] 8 mai 1803.


[i] Se 225 Jonas Christian Rosenvold
[v] Olai Ovenstad, Militærbiografier          – Den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II I-Ø samt Tillegg A-Ø), p 323/626, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bind_ii/index.html
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Døde og begravede 1804, side 194. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-178
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427610138.jpg