1833-4 Erick Carl Ludvig Zimmermann

Erick Carl Ludvig ble døpt[i] i Larvik Kirke 19 november 1805. Fadrene var madam Pernille Schiøth; Jomfru M: Scholdager [?]; Fred: Harnes; Kiøbmand Paulsen; [NN] Pergård; Børre Gether; og Johan Larsen.

Foreldrene var «Skovrider Zimerman og Hustrue», eller altså Christian Conrad Zimmermann og Maren Helene Schiøth. De hadde giftet[ii] seg i Larvik 22 mars 1804. Kausjonistene var Rasmus Smith og E: Schiøth. Paret bodde i Hedrum, der man kunne finne Christian Conrad på gården Fosserød i 1801[iii]. Da bodde han sammen med sin mor, enken Ulricha Enenora Zimmerman, født Boemand. Han var da 34 år gammel og «Bruger gård og ober skov rider.»

Rollen som Skovrider hadde Christian Conrad overtatt fra sin far, om hvem Lorens Berg (Berg, Kristiania, ss. 412-413) har noe å fortelle i forbindelse med omtalen av Fosserød:

Jakob Fredrik Zimmerman 1769-98. Han var fra Slesvig Holstein og hadde været officer, men var blit såret i en træfning (hadde få en kule gjennem låret): måtte derfor søke avsked of fik en skogfut-post her i grevskapet. Først bodde han nogen år på farris-eidet, og her døde hans første hustru Florentine Castrup. Tre sønner: Han adolf; jacob Adolf; og karl Ludvig. Ingen av dem vokste op: den yngste døde snart, de to eldste druknet 1770 i Sandhølen i Lågen.
Det var nokså småt for Z., mens han bodde på Eidet. Han indgik 1764 nyt egteskap med jomfru Ulrika eleonora Bomann, kjøpte hus i Stubberød av svigerfaren Gabriel Bomann og fik færgemandsposten efter ham ved siden av skogfut-hvervet. Hans indtægter steg da fra 50 til over 250 dlr. Likevel flyttet han allerede 1769 fra Stubberød – som før fortalt byttet han med Rosenberg, lot ham bli færgemand og fik igjen bruksret til halve Fosserød. Som mellemlag skulle Rosenberg efter Z.s død betale enken 50dlr i pensjon. Zimmerman levde på Fosserød til 1798 og blev 74 år. Det skal ha været en stor, staut kar og godt likt av grev Christian Conrad på Rolighet. «Hvorfor besøker du mig ikke oftere, min søn!» sa greven en gang.  «Nei, jeg kan lære uskikkelighet nok likevel» svarte den fritalende skogfute. Hustruen overlevet ham til 1816 og var da 86 år. Da stubberød ble nedlagt som færgested i 1808, mistet hun den før nævnte pensjon og hadde bare 34 dlr. årlig igjen at leve av: hun søkte derfor kongen om hjelp. «Hendes stilling er verre enn betlerens», skrev forvalter Falch. To barn vokste op, sønnen Christian Conrad og datteren Johånne som blev g.m. bror av presten Schrøter i Sandeherred.
 
Christian Conradd Zimmerman 1798-1824, da han døde, 57 år. Blev skogfute efter faren og bygslet 1814 også part i Holm. Bygde hus på Østre Fosserød. Var g.m. Maen helena Schjøth fra Larvik. De haddde 12 barn: 1. Johan Fredrik Z., drev jordveien på Holm for sin mor, 2. Erik Karl Ludvig Z, blev skipper, 3 Kristoffer Schjøth Z. , bodde i Sandefjord, 4. Kristian Martin Z., blev skipper. 5. Fredrik Schjøth, reiste til Amerika. 6. Erik Schjøth Z., Skipper. 7. Hans Jacob Z., hadde gård på Nesodden. 8. Johannes Rudolf Z., blev kjøbmand i Kristiania. 9. Ulrika Eleonora Z. 10. Petronelle Maria Z., levde ugift. 11. Johanne Katrine Z., egtet Kristen Nordrum. 12. Fredrika Elisabet.
        Enken overlevde ham længe og flyttet om nogen år til Holm. Bruket på Fosserød solgte Treschow 1838 til Elling Nilssøn for 680 spd. Han kjøpte også den anden halvdel av gården.»

 

Erik Carl Ludvigs konfirmasjon er ikke funnet, og neste gang han kommer til syne er i forbindelse med at han gifter seg. Det skjedde i Sandefjord der broren ble konfirmert og, der en søster altså var gift med prestens bror. Bruden het Anne Maria Jeremiasdatter Reinert[iv]. Forlovelsen ble inngått 28 februar – forloverne var Elias Nybo og Abraham Reinert – og vielsen[v] fant sted 28 mars 1831.

Paret bosatte seg i Sandefjord der fikk de sitt første barn ble født året efter; sønnen Christian Conrad ble født 18 september 1832 og ble døpt[vi] 5 mars 1833 da han fikk fadrene Johanne Florentine Nielsen; Jomf Elise Steen; Smeedmester Abraham Reinert; Anund Kruge; og Johan Fredrik Zimermand.

Neste barn ble oppkalt efter morfaren Jeremias Reinert. Han ble født 20 juli og ble døpt[vii] 29 august 1834 med fadrene Mad: Gabrielsen; Jfru Severine Bilowsen; Skibsfører Ole Christian Reinert; Christian Zimmermann; og Erik Zimmermann.

Tredjemann ble en pike som fikk navnet Elise Florentine – hun ble født 21 mars og døpt[viii] 4 april 1836 og denne gangen var fadrene Mad. Johanne Marie Kruge; Jfr. Inger Andrea Reinert; Møller Gabrielsen; Capt Diderik Pedersen; og Niels Gabrielsen.

Dermed forsvinner familien fra kildene hva Sandar og Sandefjord anbelanger, men dukker uventet opp igjen i Stavanger i 1865[ix]: nå bor Erik og Anne Marie i Klevens Rode, og sammen med dem finner man den eldste sønnen Christian Conrad: han er nå 33 år og sjømann og fremdeles ugift.

De to andre barna er også i Stavanger: Jeremias Reinert er blitt seilmaker[x] og har bosatt seg i Holmens Rode med kone, tre barn og en tjenestepike. Elise Florentine[xi] er også gift – med en som er skipper og skipsreder – og tilsammen har de 7 barn, mannen hadde vært gift før, der de bor i 10nde Rode.

Erik fortsatte å seile. Han mønstret[xii] på for en tur fra Stavanger til Sverige 15 september 1869 og mønstret av igjen 13 desember.

Erik Carl Ludvig Zimmermann døde 18 desember 1872 og ble begravet[xiii] lille julaften. Han er beskrevet som «gift Mand» og den kanskje tolkes som at Anne Maria fremdeles lever. I så tilfelle bodde hun i øvre Strandgate.

Det er ikke lykkes å sla fast når Anne Maria gikk bort men det var antagelig før 1885, for hun er ikke funnet i folketellingen av det året.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Hedrum, Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), Kronologisk liste 1805, side 394-395. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8235&idx_id=8235&uid=ny&idx_side=-47
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070427640047.jpg
[ii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Larvik i Larvik, Klokkerbok nr. I 1 (1785-1807), Ekteviede 1804, side 155. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8245&idx_id=8245&uid=ny&idx_side=-148
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070502630540.jpg
[iii] Folketelling 1801 for 0727P Hedrum prestegjeld, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058299001957
[iv] 1808-1 Anne Maria Jeremiasdatter Rejnert
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Ekteviede 1831, side 221.
[vi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1833, side 14-15. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-6
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1834, side 58-59. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-29
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Fødte og døpte 1836, side 102-103. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-51
[xiii] Kildeinformasjon: Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Ministerialbok nr. A 19 (1858-1877), Døde og begravede 1872, side 121. Permanent sidelenke:  http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1673&idx_id=1673&uid=ny&idx_side=-123