1822-19 Elisabeth Svendsdatter

Elisabeth kom til verden 19 august og ble döpt[i] 30 samme maaned. Fadrene ble Elisabeth Lindeberg; Dorte Olsdatter; Thomas Berg; Otter Andreassen; og Jens Christophersen – alle fra Sandefjord. Foreldrene var Svend Larsen[ii] og Maren Bilovsdatter[iii].

Maren hadde fra för av datteren Petronelle[iv] som hun hadde faatt utenfor ekteskap i 1811. I 1825[v] finner man hel familien i hus nummer 20 i Sandefjord. Svend er beskrevet som dagarbeider og er 48 aar gammel, mens Maren er ett aar yngre med sine 47. I huset har de ogsaa den 76 ar gamel enken Elisabeth Jacobsdatter[vi]: dette er antagelig Marens mor.  Hun er separert ut som egen husstand og det vel tenkes at der hun som eier huset.I tillegg finner man en leieboer: den 34 gamle skomakeren Lars Olsen og konen hans, 29 aar gamle Maren Olsdatter.

Elisabeth ble konfirmert[vii] 30 september 1837. Hun fikk karaktern god og er fört opp som nummer seks paa listen over de 60 pikene i kullet – men listen er nok ikke ordnet efter prestasjon.

15 august 1846 döde Maren – det vil si, hun ble begravet[viii] under navnet Mari, „arbeidsmanden Svend Larsens Hustru”. Det skedde 21 august. Hun ble 66 aar gammel.

Ekteskap fulgte dröyt fire aar senere. Da giftet hun seg med Peder Thorsen Buer , vielsen[ix] fant sted 5 desember 1850. De bosatte seg i Sandefjord.

Förste barn var en gutt. Han ble födt 29 september 1852 og ble hjemmedöpt av jordmoren. Stadfestelsen av daapen[x] i kirken fant sted 27 februar 1853: oppholdet skyldes antagelig at Peder, av yrke, var matros. Fadrene ble Petronelle Axelsdatter; Andrea Tolvsen; Jörgen Tvetan; Ole Johannesen; og Christen Andersen.

Nestemann var ogsaa en gutt, Thor. Han kom til verden 1 oktober 1855 og ble hjemmedöpt av jordmoren. Daapen[xi] ble stadfestet i kirken 30 desember samme aar og da var fadrene Maren Aagesdatter; Lene Johannesen; Antoni Haneholmen; Sören Aagesen; og Truels Thorsen. Ved denne daapen er det notert at Peder er skipstömmermann av yrke.

Dernest: en pike som saa dagens lys 16 desember 1857 og fikk navnet Ragne Tonette Marie da hun ble döpt[xii] 3 januar 1858. For henne ble fadrene Anne M: Thorsdatter Tveten; Hendrikke Thorsdatter; Thor Langeby; Christian Andersen; og Bilo Olsen. Naa er Peder matros igjen.

Martin Christian meldte sin ankomst 7 november 1859 og ble döp[xiii]t 20 samme maaned. Fadrene var Mari Andersen; Pige Regine Jörgensdatter; Christopher Johannesen; Christen Axelsen; og Bilov Olsen. Naaer atter Peder skipstömmermann.

Sistemann og attpaaklatt var Jörgen. Han ble födt 29 mars 1864 og döpt[xiv] 10 april samme aar. Fadrene ble Petronelle Johansen; Pige Maren Thorsen; Svend Sandberg Smed; Johan P Thorsen; og Johan Olsen – alle fra Sandefjord. Denne gangen har protokollföreren gitt opp aa holde fölge med Peders vekslende yrkesbetegnelser: han kalles naa „sjömann”.

I 1865[xv] finner man familien i Nedre Strandgade. Elisabeths far er flyttet inn hos dem og barna. De holder seg med to sauer og dyrker endel poteter. Man kan merke overgangen til nye navneskikker, uten at de er fullt formet: mens Elsiabeth har tatt mannens efternavn, Thorsen, har barna alle samme farsnavn: de heter Pedersen. Naa er Peder, igjen, skipstömmermann.

Dröyt fire ar senere döde Arbeidsmanden Svend Larsen i Sandefjord, 17 mars 1869, han var 89 aar gammel. Ingen lege ble tilkalt da han laa paa det siste. Begravelsen[xvi] fant sted 23 samme maaned.

I 1875 bor alle sammen fremdeles i Nedre Strandgade 62. Sophus og Thor er begge gaatt til sjös og er blitt matroser. Morthin Christian er ikke mer enn 16 aar gammel, saa han er bare det generiske „sömand”.  Ragne Thonete Marie er ogsaa yrkesaktiv: hun er sypike. Og Peder selv er Skipstömrer. Eiendommen maa ha värt temmelig stor: der er det ikke färre en tre skipsförere med familier: Bilov Olsen og konen Amanda Olsen; Niels Christian Andersen med konen Anne Marie Andersen samt tre barn og en tjenestepike; og Hans Andersen og konen Regine Andersen – disse to hadde to barn, en tjenestepike, og en fjerde skipper som leieboer. Tilsammen var de 20 mennesker. Peder er skipstömrer.

Aaret efter döde sjömann Peder Thorsen. Det skjedde 24 april og han ble begravet[xvii] 29 samme maate. Han var 51 aar gammel og er oppgitt aa väre bosatt i Vestre Strandgate. Det var täring som gjorde ende paa ham.

I 1885[xviii] bor Elisabeth fremdeles i Vestre Strandgate 62, hun har overtatt eiendommen. Det er , gjetningsvis, datteren Ragne Thonette Marie som bor hos henne: hun kaller seg Marie Olsen og er selv blitt enke. Eiendommen huser fremdeles en forholdvis stor flokk: tilsammen femten mennesker. Bilow og Amanda Olsen er der fremdeles, men ellers er det enker og barn, samt to sjömenn – den ene er gift.

Femten aar senere, i 1900[xix], er Elisabeth fremdeles huseier i Strandgaten, som naa er blitt Nedre igjen, sammen med Marie – som ikke har noe yrke. Det ser ut til at Marie har en sönn, Johannes, som er födt i 1885.  Det er fremdeles folksomt: foruten Elisabeth, Marie og Johannes er der fire andre husstander: Carl Oscare Schelbred –„ Kjøbmnd. Manufactur” – og familie; harald Hasen, Handelsbestyrer, med familie; Vaskepiken Anne Marie Andersen; Dagarbeidern Gullik Jensen og familie; og enken Hanna Amalie Jensen som drev med strikking og linsöm. Tilsammen 19 personer.

Det er ikke slaatt fast hvornaar Elisabeth döde, men det maa ha värt för 1910[xx] for hun er ikke med i folketellingen av det aaret. Dermot finner man Ragne Marie Olsen og Johannes Mauritz Olsen – han er blitt handelsbetjent i manufaktur – i Thaulowsgate 31, som bestod av forhus, sidehus og vaaningshus.  I forhuset var husleien 12 kroner per maaned, i bakbygningen 9, og i sidehuset, 6.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1822, side 82.
[ii] Se 1822-15 Svend Larsen
[iii] Se 183 Maren Bylovsdatter
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 3 (1789-1814), Fødte og døpte 1811, side 153. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8225&idx_id=8225&uid=ny&idx_side=-157
[vi] Se 50 Elisabeth Jacobsdatter
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Konfirmerte 1837, side 514-515. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-200
[viii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 5 (1832-1847), Døde og begravede 1846, side 740-741. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1259&idx_id=1259&uid=ny&idx_side=-317
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Ekteviede 1851, side 259.
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 6 (1847-1860), Fødte og døpte menn 1853, side 57. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1260&idx_id=1260&uid=ny&idx_side=-63
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1855, side 9. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-11
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte kvinner 1858, side 116. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-126
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 7 (1855-1861), Fødte og døpte menn 1859, side 58. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1261&idx_id=1261&uid=ny&idx_side=-64
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 8 (1862-1871), Fødte og døpte 1864, side 58. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1262&idx_id=1262&uid=ny&idx_side=-72
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 9 (1862-1871), Døde og begravede 1869, side 165. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=1263&idx_id=1263&uid=ny&idx_side=-179
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandefjord, Ministerialbok nr. 1 (1873-1879), Døde og begravede 1876, side 236. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5929&idx_id=5929&uid=ny&idx_side=-144
[xviii] Folketelling 1885 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053271000712
[xx] Folketelling 1910 for 0706 Sandefjord kjøpstad, http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_by/gf01036489001610