1816-3 Johan Phillip Friedrich Zinn

Johan Phillip Friedrich ble födt 4 februar og döpt[i] 22 mars 1816 og fikk da fadrene Johanne Cat: Sten fra Hagnes; Maren Reinert, Sandefjord; Christian Lorns Sörensen, Sandefjord; Hans Grön, Sandefjord; og Sörn Christian Klavenäs.

Foreldrene var Skovrider Christopher Zinn[ii] som var kommet til Norge i 1812, og Mechtel Nielsdatter[iii] fra Risör.

Foreldrene hadde fra för en datter, Anna Magdalene Magrete[iv] som naa var knappe to aar gammel og senere hen fikk de nok en sönn som ble kaldt Nils Peter[v]. Dét var i 1817, og samme aar ble grevskapet faren var skovrider for solgt, og det var antagelig det som fikk oppholdet i Norge til aa ta slutt for familien vendte tilbake til Danmark der de slo seg ned i Sorö[vi].

I 1819 fikk Johan Philip Friderich en lillesöster som fikk navnet Johanne Cathrine, men om henne og hennes livslöp er intet kjent.

I 1820 döde faren, han ble begravet[vii] i Gyrstinge 9 mars efter en kort karriere som skovrider ved Sorö Akademi.

I 1834[viii] finner man en Johan Fredrik Zinn som gartnerdreng i husstanden til ringeren Sören Hansen i Sorøe Sogns Landdistrict og som hadde bolig i staldlængen. Sören var gift med Anna Jensdatter og sammen hadde fire barn i alderen tre til tretten. I tillegg til Johan Fredrik var der ytterligere en gartnerdreng, den jevngamle Frederik Carl Pedersen. I samme bzgning fant man ogsaa enn vekter, den 46 aar gamle Peder Knudsen og dennes 38 aar gamle kone, Alexandrine Degant, samt to barn aa aatte og tretten aar.

I 1840[ix] – i henhold til folketellingen av det aaret – var Johan Philip huslärer paa Assendrup Hovedgaard i Aversi sogn i Tybjerg herred i Prestö amt. Eieren av godset var Frederik Christian lensgreve Danneskiold-Samsøe[x], men han bodde ikke der og arbeidsgiverne var Forpakter Gottfried Anton August Schmedes og konene Johanne Dorthea Gäthgens: de hadde tre egne barn i aldermen 3 til 8, samt en pleiesönn paa 11 aar, saa Johan Philip hadde vel nok aa gjöre.

Da han var 27, altsaa i 1843. giftet Johan Philip seg med Aline Marie Halvorsen, hun var tre aar eldre. Vielsen fant sted 20 august i Ørslev i Præstø Amt.

To aar senere, i 1845[xi], er han ferdig med Assendrup og huslärerposten, men han er fremdeles lärer – naa i Flinterup i Alsted i Sorö, altsa paa hjemstedet. Han kombinerte lärergjerningen med aa väre kirkesanger og bodde visst i skole. Sammen med konen, naturligvis og sönnen Hans Christian som var födt efter at paret flyttet til Flinterup og naa var ett aar gammel. Johan Philips mor, Mechtel (naa skrevet Megtel) var fremdeles skovriderenke og levet av sin pensjon, men bodde hos sönnen. Hun var efterhvert blitt 52 aar gammel men var likevel ikke eldst i husholdet: det var Johan Philips svigermor, den 68 aar gamle Törber Halvorsen. En guttunge paa 8 het Johan Fredrik og var sönn av Johan Philips bror Nils Peter og tatt inn som pleiebarn. Johan Fredrik var födt i Bjernede sogn.

I 1860[xii] er Johan Fredrik fremdeles lärer og bor fremdeles i Flinterup, antagelig i skolen som saadan. Sammen med ham er Aline som naar er blitt 47 og de fire barna Hans Christian, Mathilde Magdalene, Thor Cecilie og Axelv Viggo Hjalmar. I husstanden er der ogsaa en ”tjenestekarl” fra Bjernede Sogn i Sorö, han er 22 aar og het Christen Hansen: om han tjente skole eller familien er ikke tydelig.

En gang mellom 1860 og 1863 döde Aline Marie, for ifölge Morten Clausen[xiii] – som bygger paa en folketelling ser det ut til – gifter Johan Philip seg 30 oktober 1863 med Jacobine Christine Charitte Poulsen som var 17 maj 1841 i Døjringe, Munke Bjergby, Sorø og datter av Skolelærer og Kirkesanger Jacob Christian Poulsen og Ane Kirstine Amalie Leonhardt. Sammen fikk de sönnen Jacob Christian 3 mars 1865 og fikk ham döpt i Flinterup kirke 14 april samme aar. Denne guten vokste opp til aa bli Sognepræst til Sønder Gørding, Ribe 1897-1905, til Viby, Aarhus 1905-1912, til Nørre Sundby, Aalborg 1912-1915 da han döde.

Johan Fredrik selv maa väre gaatt bort för 1880[xiv], i folketellingen av det aaret finner man Jacobine Christine Carite Zinn født Povelsen som ” Enke(mand)      pensioneret skolelærerenke, husmoder”, sammen med sönnen Jacob Christian. De bodde i Realgade 17 i Sorö, gaten skiftet navn i 1919 til Storgaden.

Parti fra Storgade i Sorö[xv]

Pensjonen var vel knapp, og det er nok forklaringen paa at hun har tatt in tre leieboere: den 16 aar gamle Adolf Fredrik Mariues Nielsen, han var ” skoleelev, søn af skolelærer Nielsen i Bavelse pr. Nestved”; den 14 aar gamle kontoristen Niels Christian Christophersen fra ”Tjørntved pr. Sorø [Stenlille]”, og snekkersvennen Jesper Jensen Povelsen som var 22 aar gammel og fra Stenlille pr. Sorø.

Og dermed er Johan Philip Friederich Zinn ute av soga.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1816, side 14.
[ii] Se 1816-1 Christopher Zinn
[iii]  Se 1816-2 Mechtel Nielsdatter
[iv] Se 1814-15 Anna Magdalene Magrete Zinn
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Klokkerbok nr. 1 (1814-1835), Fødte og døpte 1818, side 30.
[vi] Herifra er opplysningene basert paa hjelp fra flere mennesker som har bidratt gjennom svar paa spörsmaal efter et innlegg paa Slägt & Data i Danmark; se https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,55428.msg291346.html#msg291346 samt assistanse fra Morten Clausen, se http://www.mortenclausen.dk/GEDHT/fam068xx/fam06816.htm samt korrespondanse med ham.
[vii] Se http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_kirkeboger, slaa opp Amt: Sorö, Herred Alsted, Kirke: Flinterup, 1814-1826, oppslag 211. Dette lasterned filen og aapner et lite Java-program som gir anledning til aa lese innholdet.
[viii] Sorø, Alsted, Sorø Landdistrikt, Sorøe Sogns Landdistrict, Bolig i staldlængen, , FT-1834, C6976, http://ddd.dda.dk
[ix] Præstø, Tybjerg, Aversi, -, Assendrup Hovedgaard, 45, FT-1840, C6921; sett paa http://ddd.dda.dk/asp/vis_husstand.asp men maa slaas opp hver gang, det synes ikke aa väre mulig aa skape en permanent link til opplysningene.
[xi] Sorø, Alsted, Flinterup, Flinterup, Skolen, 5, FT-1845, C0304, http://ddd.dda.dk
[xii] Sorø, Alsted, Flinterup, Kirke Flinterup Skoledistrikt, Kirke Flinterup, Skolen, 11, FT-1860, D5709, sett paa http://ddd.dda.dk
[xiv] Sorø, Alsted, Sorø Købstad, Sorø Kjøbstad, Realgade 17, sidehuset 1ste sal, 1, FT-1880, B0479, http://ddd.dda.dk
[xv] Hentet fra Google Maps, sökeord „Sorö” og „Storgade 17”, streetview, 31 mars 2013