Andreas Hansen bodde i 1825[i] som leieboer hos Rollef Gjermundsen i hus nummer 3 i Sandefjord. Andreas var da snekker av yrke, og 23 år gammel. Rollef var gift med Kari Andersdatter og hadde hos seg en uektefødt sønn, Hans Rollefsen, som var tre år gammel.

Med navn som «Andreas» – man skjelnet ikke så nøye mellom dette og «Anders» – er det mange kandidater til snekker-rollen, og for å komme videre må man gjøre antagelser.

Her er tre: den ene er at mannen, faktisk, het Andreas, og ikke Anders. Den neste er at han var en lokal gutt – fra sognet om ikke fra byen. Og den tredje er at alderen er like omtrentlig angitt som beviselig i andre tilfeller, et par år fra eller til er ikke noe å bry seg om.

Væpnet med disse antagelsene er det en gutt som peker seg ut som den beste til å fylle rollen som 1825-snekkeren.

Dette er den Andreas som kom til verden 2 mai 1804 og ble døpt[ii] 10 samme måned. Fadrene hans var Juditte Larsdatter Brønnum; Olea Olsdatter Brække; Hans Brønnum; Gullich Gullichsen Fævang; og Anders Kristensen Krogen.

Foreldrene var Hans Kristensen Krogen og konen Helvig Andersdatter Hystad. Da Andreas kom til verden hadde de vært gift i nesten syv år. Paret ble viet[iii], efter kongelig bevilling, 8 september 1797.

Lorens Berg[iv] forteller om familien under Kroken:

        «Kristen Hanssøn 1789-1812, søn av forrige, bodde her. Fik først for 300 skjøte paa ¼, kjøpte saa 1796 halvten av bruk 2 for 268, eide da 3/8 av Kroken. Delte endelig denne jordveien mellem sønnene Hans og Anders. Kristen levde til 1824, da 78. Gift med Mari Torsdatter, død 1812. Om sønnene, se nedenfor; datteren elen Maria egtet Lars Hanssøn fra Skalberg; de bodde paa Krokemoa.

        Hans Kristenssøn 1812-18, hadde altsaa halvten av farens bruk. Døde i sine bedte aar (43). Gift m. Helvig Andersdatter. Hun levde til 1847 og strævde med at holde hjemme opp og faa barna frem, jordveien blev opstykket. Barn: 1. Tor Hanssøn, egtet 1827 Berte Kirstine tolvsdatter Kamfjord og fik 1830 halve jordveien av moren; døde allerede 1838; barn: Hans, Karl Fredrik; Anne Torine; enken egtet Lars Mikkelssøn fra Hedrum og de ga snart slip paa jorden. 2. Anders Hanssøn, egtet Kirstine Ditmandsdatter Unneberg; fæstet et jordstykke av moren, men kjøpte det 1848 (Søndre tra); det gik siden over til sønnen Hans, saa til svigersønnen Johan Martin Markussøn (g. m. Elen Dortea Andersdatter). 3. Andreas Hanssøn, bodde paa Førstad. 4. Antoni Hanssøn, g. m. Anne Kristiansdatter Sunde, bodde i Stuen ved Brønnum (han seilte sig bort 1840; barn: Hans, Anders Kristian, Henrikka, Anne Maria). 5. Kristen Hanssøn, egtet 1838 Berte Maria Ellevsdatter Belgu; han kjøpte 1846 halvten av morens jordvei. 6. Markus Hanssøn, egtet 1843 Maren Andrea Abrahamsdatter Elgesem; kjøpte resten av morens jord. 7. Maren, egtet 1834 Hans Nilssøn fra Holtet i Stokke».

Hans og Helvig fikk sitt første barn, Thor, på Kroken 16 oktober 1797, drøye fem uker efter bryllupet. Gutten ble døpt[v] 22 oktober og hadde da som fadre Cathrine Andersdatter Marum; P. Elen Maria Christensdatter Krogen; Hans Jeppesen Marum; Gullich Gullichsen Øster Furrestad; og Lars Andersen Hyssestad.

I 1799 var familien flyttet til plassen Stuen under Brønnum, og der ble sønnen Anders født 3 september 1799. Da han ble døpt[vi] 15 samme måned var fadrene Signe Truelsdatter Hystad; Elen Maria Christensdatter, Sandefjord; Niels Thorsen Brønnum; Hans Jeppesen Marum; og Gullik [NN] Krogen.

To år senere, i 1801[vii], var det folketelling, og da er Andreas foreldre fremdeles plassert på Brønnum, «Plads Stuen». Ved siden av Andreas’ foreldre og storebror Anders, finner man en 60 år gammel enke, Thorine Karlsdatter, på Stuen. Den man ikke finner der er eldstegutten Thor. Han er nemlig hos farfaren, som «Plejesøn», på Krogen[viii]. Hvorfor kan man vel ikke vite.

Senere samme år fikk Andreas’ foreldre en sønn til, det skjedde 31 august 1801. Da ha ble døpt[ix] 6 september fikk han navnet Christen og fadrene [NN] Marie Knudsdatter Brønnum; Anne Marie Kristensdatter Krogen; Jakob Nielsen Brønnum; Kristian [NN] [NN]; Anders [NN] Tangen [?].

Så var et Andreas’ tur, og efter ham fulgte lillesøsteren Maren. Hun så dagens lys 9 august 1806, og ble døpt[x] 17 den måneden. Fadrene hennes var Ellen Kristensdatter Krogen; Oline Thorsdatter Berløkken; Anders Larsen Hyssestad; Lars Hansen Krogen; og Anders Kristesen Skaagen Krogen.

Antoni kom til verden 5 november 1808. Da han ble døpt[xi] 13 november var fadrene Katrine Andersdatter Marum; Marie Hansdatter Furrestad; Anders Larsen Hyssestad; Gullik Gulliksen Furrestad; Søren Sørensen Furrestad.

Så ble den en søster igjen, Kristine Marie ble født 28 juli 1811 og døpt[xii] 11 august. fadrene hennes ble Katrine Mathisdatter Krogen; Marie Hansdatter Furrestad; Lars Hansen Krogen; Anders Kristesen Krogen; og Jakob Hansen Marum.

Og så, Christen som meldte sin ankomst 25 september 1812 og ble døpt[xiii] 11 oktober. Fadrene var Anne Mikkelsdatter Brønnum; Anne Hansdatter Marum; Gullik Gulliksen Furrestad; Hans Gulliksen Brønnum; og Jakob Hansen Marum.

Efter dette flyttet familien tilbake til Krogen, der Marcus så dagens lys 12 august 1815. Da han ble døpt[xiv] 20 august var fadrene Elen Christensdatter Krogen; Anne Jacobsdatter Hystad; Lars Krogen; Anders Christensen; og Anders Hansen.

Marcus levet ikke opp men døde allerede 15 november, tre måneder gammel. Han ble begravet[xv] 19 november.

Sistemann i søskenflokken var også en gutt. Han kom til verden 4 oktober 1816 og ble døpt[xvi] 20 samme måned. Som fadre valgte Helvig og Hans Elen Maria Christensdatter Krogen; Marte Maria Jacobsdatter Hystad; Anders Christensen Krogen; og Thor Hansen Krogen.

Andreas ble konfirmert[xvii] 1 oktober 1820. Han passerte overhøringen «med bravo» og er ført opp som nummer 25 av de 28 guttene som, sammen med 29 piker, utgjorde kullet på 57 ungdommer som stod for presten denne høsten.

Så finner man ham altså igjen i 1825, i Sandefjord, som snekker – man kan ikke vite men bare tenke seg at han har vært læregutt hos en eller annen i mellomtiden.

Da han var 28-29 år gammel giftet Andreas seg. Hans utvalgte var en 39 år gammel enke, 35 år gamle Gunnild Abrahamsdatter på Førstad Østre; hun var født på Kongsberg som datter av Abraham Abrahamsen. Som forlovere hadde de Abraham Abrahamsen og Thor Hansen Krogen. Vielsen[xviii] fant sted 22 november 1833.

Gunnild hadde selv giftet seg med en enkemann, Gullik Gulliksen, 16 år tidligere, da hun var bare 19 år gammel og han var 50. De var blitt viet[xix] 28 mars 1817.

Gullik hadde vært gift med Live Svendsdatter, og hadde fire barn med henne: Anne Johanne[xx]; Søren[xxi]; Andreas[xxii]; og Kisten Marie[xxiii].

I ekteskapet med Gullik fikk Gunnild flere barn – tre piker og to gutter. Gutten var Lars[xxiv] (f. 1818) og Gullik[xxv] (f. 1826); pikene var Anne Marie[xxvi] (1819); Berte Marie[xxvii] (1821); og Marte Marie[xxviii] (1824).

Med alle disse, på ulike vis nedarvede barna, er det kanskje begripelig at Andreas og Gunnild nøyet seg med ett felles barn. Dette var Hele Andrea som ble født 15 oktober 1734 og døpt[xxix] 2 november samme år. Fadrene hennes var Søren Nielsen Furrestad; Thor Hansen Krogen; Christen Hansen Krogen; Marte Maria Abrahamsdatter Furrestad; og Hele Andrea Hansdatter Berløkken.

Og med det forsvinner både Andreas og Gunnhild inn i skyggene i mange år.

Gunnild døde 10 januar 1856, 66 år gammel. Hun bel begravet[xxx] 17 samme måned.

Andreas Hansen – Selveier og Enkemann – levet videre flere år, og døde 7 oktober 1864, 60 år gammel. Han ble begravet[xxxi] 14 oktober.


[i] https://vf.disnorge.no/system/files/DIS-VF/kilder/sandefjord/Sandeherred_Liste_over_folketallet_i_Sandefjord_den_27._november_1825.pdf
[ii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 119
[iii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 77
[iv] Berg, Lorens; Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Kristiania : I kommission hos Norli, 1918; pp 654-655; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013100924001
[v] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 74
[vi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 90
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070427610053
[vii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002338
[viii] Folketelling 1801 for 0724P Sandeherred prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058296002020
[ix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 104
[x] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 131
[xi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 142
[xii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 154
[xiii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1789-1814, s. 160
[xiv] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 8
[xv] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 97
[xvi] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 19
[xvii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1814-1832, s. 255
[xviii] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 562-563
[xix] SAKO, Sandar kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1814-1835, s. 197
[xxix] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1832-1847, s. 60-61
[xxx] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1855-1861, s. 414
[xxxi] SAKO, Sandar kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1862-1871, s. 120