Fyens Kongelig allene privilegerede Adressecomtoirs Aviser

20 September 1797

«Anmeldte Skippere ved Nyborg Strømtold

Den 10de Sept.: … J. S. Foyen af Sandefiord fra Tønsberg til Vandholm …».

De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender

9 October 1797

«Fra den 2den til 7de October have Assurance-Premierne for at Fare paa Neutrale Skibe og Ladninger med det Kongelige octroyerede Søe-Assurance-Compagnie i Kiøbenhavn været saaledes som følger, naar ellers særdeles Omstændighederikke have forårsaget andre Bestemmelser:

                                               Paa Casque   Paa Ladning
                                                 Procent           Procent
[Fra] Sandefiord til Eylmouth         2
…”

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger

«Anmeldte Skippere ved Nyborg Strømtold

… Den 2den: … N. King af Svendborg fra Sandefiord til Rudkiøbing … Den 4de: J. C. Foyen af Sandefiord fra Sarkiøbing til Tønsberg …».