Det er usikkert når Anne ble født eller døpt, men da hun døde 7 april 1773 ble hun oppgitt å være enken efter Hans Christensen og 60 år gammel. Farsnavnet hennes ble oppgitt å være Matthiisdatter. Hun ble begravet[i] 12 april. Med andre ord, det antydes at hun ble født omkring 1713. Eller så.

Hun var antagelig datter av Mathias Bertrumsen Lerch fra Sandefjord som døde før 18 april 1742: «trolig død og omkommen, med Eet Fartøy der blev ført af Skipper Hans Pedersen fra Tønsberg, siden ingen hadde hørt noe fra dem etter Michelsdags tider 1740 da skipet hadde ligget ved Helsingøer, og var Fragted til Bremen»  står det under merknader i skifteregisteret[ii]. Enken, altså Annes mor, var Margretha Rasmusdatter.

I forbindelse med dette skiftet finner man også søsken av Anne: Bartrum Mathiesen, 31 år, gift og bosatt i Amsterdam; Friderich Mathiesen Lerch som var 26; og Urban Mathiesen Lerch, 24 år og i «Stokholm» – han «farer til sjøss».

Anne Matthiisdatter Lerck i Sandefjord ble trolovet 13 februar 1745 med Nicolai Willumsen Husebye. Som kausjonister hadde de Peder Willumsen fra Sandefjord og Søren Brestrup fra Tønsberg. Vielsen[iii] fant sted 23 desember – en nokså lang tid efter: kanskje Nicolai fòr på sjøen.

Nicolai var sønn av Villum Pedersen eller, som Lorens Berg skriver det, Villum Perssøn. Om ham har Berg dette å si:

«Villum Perssøn kjøpte da Pukkestad for 130 daler. Han hadde hus ved Oddefield i Sandefjord og bodde der. Det var en skipper fra Tønsbergkanten. Skuten som han selv eide var bare paa 14 lester og værd 220 daler. Men saa haddde han omfram byhuset to bygdegaarder, Langeby og Pukkestad, og ingen gjæld. Var derfor god paa 800 à 900 daler. Villum døde ved lag 1706, 45 aa, men enken Kari henriksdatter levde helt til 1741, da 79 år. De hadde otte barn, saa Kari hadde fuld sjau. Længe holdt hun til i byen, men flyttet saa til Pukkestad; hun eide og til dels drev Nordre Sunde ogsaa. Barna var: 1. Henrik Willumsen, blir tidlig væk. 2. Per Willumssen, g. 1723 m. Mari Ingvaldsdatter, bodde i Sandefjord. 3. Søren, g. 1731 m. Inger Andersdatter Mørch, se Langeby. 4. Nikolai , g. 1733 m. Barbra Stabel, se Huseby. 5. Helvig, g.m. Mikkel Hanssøn, boddde paa Øvre Gogstad. 6. Mari, g. 1712 m. løitnant Henrik Been (bodde en tid på Hem i Tjølling, saa i Sandefjord, osv.). 7. Mari d.y. g. 1715 med styrmand Ola Hanssøn. 8. Wilhelmine, g 1735 m. Svend Amundssøn…»[iv].

Lorens Berg forteller videre at Nicolais more skjøtet halvdelen av Langebye til ham i 1737 mot 120 dalere. Nikolai var bruker på Langebye 1735-38, men «han hadde kjøpt Huseby og vilde vist heller bo der; derfor solgte han sin halvpart av Langebye» til en Mikkel Larssøn Bugaarden som allerede året efter skjøtet eiendommen videre til Nicolais eldre bror, Søren, for 120 daler og som beholdt eiendommen og også kjøpte ut eieren av den andre halvdelen, Erik Andersen Grøn, for 200 daler[v].

Nikolai hadde kjøpt Huseby av Oslo Hospital for 83 dalere i 1737 og flyttet dit med sin første kone som døde der og efterlot ham med tre barn[vi].

Første barn var en gutt som til verden på Husebye 18 januar 1746 og fikk navnet Matthiis Lerch da han ble døpt[vii] 3 søndag efter Hellig Tre Kongers, omkring 27 januar. Som fadrene hadde han Maren Matthisdatter, Serg: Lars Ormestads; Berthe Marie Olsdatter fra Sandefjord; Johannes Gressberg, Sandefjord; Tosten Frantzen Windal; og Mogens Frantzen Windal.

Det gikk ikke så godt med Husebye for Nicolai, og i 1748 måtte han selge ved auksjon[viii].

Dermed flyttet han og konen til Sandefjord, der ble sønnen Henric født 23 mai 1748. Han ble døpt[ix] 26 mai og fikk som fadre Maren Maltau [?], Serg: Lars Ormestads; Gunnild Michelsdatter Huevigen; Simen N: Røe; Lars Aachesen Husebye; og Christen Michelsen Huewigen.

Henric levet ikke opp men døde som smågutt 1 oktober 1749 – han var litt under halvannet år siden. Begravelsen[x] fant sted 5 oktober.

Et par måneder senere mistet Anne moren. Magrete Rasmusdatter døde 60 år gammel i Sandefjord 5 desember 1749 og ble begravet[xi] 10 samme måned.

To år senere fikk Anne og Nicolai en sønn til. Han så dagens lys 9 september 1751 og ble døpt[xii] 14 samme måned. Da fikk han navn efter sin avdøde bror, Henric, og fadrene Anne Marie, Søren Pedersens fra Sandefjord; Anne Cathrine Rasmusdatter, Sandefjord; Sven Amunsen Pugestad; og Morten Andersen Stub fra Sandefjord.

Oppunder jul samme år døde Annes bror Friderich. Eller, nyheten om hans døde nådde Sandefjord for mens det ikke er funnet noen begravelse er det åpnet skifte efter ham 14 desember 1751. I skiftet går det frem at brødrene Olbrand og Batrom begge er døde utenlands. Det samme var naturligvis tilfelle med Friderich, men i dette tilfelle er det notert at han «skal ha blitt borte på sjøen for nogle aar siden med afg: Hans Pedersens Skib fra Tønsberg».

Året efter eller der omkring døde Nicolai Willumsen. Dette er ikke kommet med i kirkeboken for Sandar, så begivenheten inntraff antageligvis utenbys. Under alle omstendigheter gikk Nicolai bort før 15 mars 1753, for da ble det åpnet skifte[xiii] efter ham.

Dermed ble Anne efterlatt i Sandefjord med ansvaret for Nicolais tre barn fra første ekteskap og sine egne to, til sammen fem i alderen 1 ½ til 15 år.

Likevel gikk det nesten tre år fra skiftet ble avsluttet 27 juli 1753 til hun ble trolovet på ny, 3 juli 1756. Den utkårede var Hans Christensen og kausjonistene var Ellef Matthiæsøn og Jacob Olsen, begge fra Sandefjord. Vielsen[xiv] fant sted 4 desember samme år.

Tidlig på sommeren året efter fikk paret sitt første barn, en pike. Barnet kom til verden 1 juni 1757 og da hun ble døpt[xv] 15 samme måned fikk hun navnet Judithe Maria. Fadrene ble Hanna, Christen Larsens; Hanna Matthiisdatter; Peder Olsen Smed; og Lars Christen –alle fra Sandefjord – samt Sven Poulsen fra Prestegården.

Hans må være gått bort mellom denne dåpen og opptak av manntall for ekstraskatten i 1762[xvi], for da finner man Anne Lerk alene i hus nummer 68 i Sandefjord, sammen med sønnen Mathis. Den yngre broren, Henric, og lillesøsteren Judithe Maria ville ikke blitt nevnt, siden de var under 12 år gamle på denne tiden. Men begge levet opp, for man finner dem begge – som arvinger eller foreldre til arvinger – i forbindelse med Mathias bortgang i 1808; det går frem av skifteregisteret[xvii]. I huset hos Anne bodde også Jørgen Jacobsen og Gunil Laersdatter: de er betegnet «andre» og var vel et ektepar som leiet hos Mme Lerk.

Hvor det var blitt av Hans Christensen er ikke kjent, men han efterlot seg ikke noe større for det er notert at Anne var «Fattig».

Og som nevnt i innledningen: Anne døde bare seksti år gammel i 1773.


[i] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1773, side 253. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-257
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650663.jpg
[iii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1745, side 156. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-159
[iv] Lorens Berg, Sandeherred, en bygdebok, Kristiania 1918, faksimileutgave ved Sandar Historielag, 2000, p 384
[v] Lorens Berg, Sandeherred, en bygdebok, Kristiania 1918, faksimileutgave ved Sandar Historielag, 2000, p 563
[vi] Lorens Berg, Sandeherred, en bygdebok, Kristiania 1918, faksimileutgave ved Sandar Historielag, 2000, p 575
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 34. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-36
[viii] Lorens Berg, Sandeherred, en bygdebok, Kristiania 1918, faksimileutgave ved Sandar Historielag, 2000, p 575
[ix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1748, side 41. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-43
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650449.jpg
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 221. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-225
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650631.jpg
[xi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1749, side 221. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-225
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650631.jpg
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 50. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-53
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650459.jpg
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Ekteviede 1756, side 162. 
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-165
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650571.jpg
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1757, side 67. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-70
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070426650476.jpg
[xvi] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=xtr62lar&gardpostnr=1360&merk=1360#ovre