«1) Hans Christensen, Borger af Laurvik og Indvaaner i Sandefjord samt, Hustru Johanne Christensdatter Tidemand skjenkede ved Testam., dat. sidstnævnte St. 21 Juni 1741, konf, 18 aug. f. A. (Orig. i Rigsark.) til gudeligt Brug 300 Rdlr., som ifølge den derom under 13 Juli 1767 (I. 569) udstedte Fundats, hvorved Kapitalen indbetaltes, under Bestyrelse af Sognepresten i Forbindelse med Fattigforstanderen og Medhjelperne skulde udsættes i Jordegods og Renterne deraf for en Halvpart anvendes til Skoleløn for 5 af Stedets mest fattige Børn og den anden Halvpart til Klæder for disse Børn[i].

Efter senere foregaaet Omskrvining og Restitution udgjøre Kapitalen nu 150 Spd. [ii]».


[i] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; P 431; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051
[ii] Nicolaysen, N. | Sørum, H. J.; Norske Stiftelser: Samling af Fundatser, Testamenter og Gavebreve, samt historisk-statistiske Efterretninger, vedkommende milde Stiftelser i Kongeriget Norge. 3; Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H. J. Sørum, 1858; P 431; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101948051