1736-1 Knud Hansen Hellevad

Knud Hansen Hellevad var sønn av strandsitteren i Sandefjord, Hans Lucassen, som var der i byen allerede i 1701[i]. En dansk webside[ii] som interesserer seg – inter alia- for familien Mørch fra Sandefjord og Larvik opplyser at Hans Lucasen Hellevad, ble født i 1667 i Bohuslen[iii] og at han døde i Sandefjord i april 1725, det siste kan bekreftes: begravelsen[iv] fant sted 14 april det året.

Det ble ringt men «ej betalet N:B: givet Lin [?] til Kirken». Trelasthandler Hans Lucassen var, ifølge samme webside, gift med Johanne Knudsdatter Mørch som var fra Sandefjord og hvis familie også var kommet utenfra.

Dersom alderen er riktig som oppgitt i forbindelse med at Knut er død 10 januar 1751 og ble begravet[v] 18 samme måned – 47 år og 8 måneder – må han være født en gang første halvår 1702, og det er for tidlig til at man har kirkeboksnotater om dåpen. Imidlertid: for en gangs skyld har presten føyet til en fødselsdato i forbindelse med dødsfallet: 20 april 1702. Det kan også se ut som at Knut døde om kvelden, ved ti-tiden.

Faren, Hans Lucassen, er sagt å være 34 år gammel i 1701[vi], og er ført opp alene: uten barn. Man kan tenke seg at Knud hadde eldre søstre – det er ukjent om han faktiske hadde det – men ikke eldre brødre.

All den tid dette var før konfirmasjonen ble gjort obligatorisk, så ser man ikke mye til Knut i ungdom og tidlig manndom – spesielt fordi han ser ut til å ha giftet seg i Larvik, der man ikke har kirkebøker for denne perioden. Men gift var han, med Karen Abrahamsdatter Bøckman, datter av Abraham Bøckman – «borger og negotiant» i Larvik – og Elsebeth Christensdatter.

Dette ekteskapet må være inngått før november 1727, for 19 den måneden ble sønnen Hans døpt[vii] i Sandar kirke. Han fikk fadrene Mad: Johanna, Hans Lucassens, som bar det; Mad: Anna Sophia, som stod hos; Dem: Dorthe Bøchman; Sr Abraham Bøchman fra Laurvig; Monsr Jens Kielman; Hans Christensen fra Sandefjord; og Jan Christensen av Laurwig.

Knut var en fremtredende borger i Sandefjord:

 

«Mandtal Angaaende hvad eenhver udi Laurwigen og i Sandefiord er ansat for at skal svare og betale i den Allernaadigst paabudne Kiöbenhafns Brandstyer Skatt for Aaret 1730.
Anno 1730 Onsdagen den 15de Februarij war ieg Lauritz Fabricius Byefoget udj Laurvigen og i Sandefiord, og følgende af mig udnævnte Taxeer borgere Nemlig Seigneur Abraham Böchman, Seigneur Gaven Wright, Peder Andersen Æreboe, Jver Hanßen, Christen Hoff, og Henrick Witterberg, alle for Laurvigen, med sit under liggende District, og for Sandefiord Seigneur Knud Hansen Hellevad og Hans Evenßen, forsamlede paa Byetings Huußet her i Laurvigen, for at indrette een Skiellig Liigning og Bereigning hvad eenhver bør svare, til at erholde den Summa 900 Rdr: som skal betales her af Byen og Sandefiord, udj den allernaadigst paabudne Kiöbenhafns Brandstyer Skatt, for indeværende Aar 1730, Hvor da af forbenevnte Taxeer borgere blev overveiet og eragtet at eftter Byens Tilstand bør eenhver svare og betale som eftter følger for Aaret 1730.»[viii]

 

Om det ble noen flere barn er usikkert, men bare Hans er nevnt i skiftet[ix] efter moren som døde ung – 27 år gammel – og ble begravet[x] 22 mai 1733. Som det står i kirkeboken, ”22 May begravet, Knud Hansens Heldevads hustru fra Sandefjord, gammel 27 aar. Ringet, og i Kirken begravet”.

Så lang tid gikk det ikke før Knut var på frierføtter igjen, også denne gangen fant han seg en Larvikspike, Margrethe Ulriksdatter Wright[xi].

Det første barnet av ekteskapet med Margrethe var Karen, oppkalt efter Knuds første kone, og hun ble døpt[xii] 10 januar Karen levet ikke opp. Knappe tre uker gammel døde hun i Sandefjord og ble begravet[xiii] 27 januar.

Ett år senere ble det en pike til; hun ble døpt[xiv] 2 januar 1737 så hun var gjerne født engang i romjulen. Navnet ble Elsebet Catrina. 

Første sønn kom til verden sommeren 1738, nærmere bestemt 20 august med påfølgende dåp[xv] 22 samme måned. Han fikk navnet Uldric og fadrene Mad: Anne Andersdatter, Sr Uldric Wrigt fra Laurwig; J: fr: Berte Jensdatter Kjelmand fra Laurwig; Jonas Scheen, Sogneprest til Tjøllinge; Sr Johannes Mørch, Sandefjord; og Mr Michel Uldricsen fra Laurwigen.

Johanne var et drøyt år yngre og meldte sin ankomst 23 september 1739. Hun ble døpt[xvi] 28 samme måned og fikk som fadre Mad: Johanne, Hr Hans Lucasens; J: Fr: Johanne Kjelman; Srrs Anders Knudsen Mørch fra Sandefjord; Iver Hesselberg fra Laurwig; Sören Nielsen fra Sandefjord; og Johan Christian Bøchman fra Laurwigen.

Johanne levet ikke opp. Knappe tre måneder gammel døde hun 22 desember 1739 og ble begravet[xvii] annen juledag – «Fer. II. Nat. Christi». «nata quippe d:23 Sept h.a.» er det tilføyet: sikkert født 23 september dette år. Hvorfor? Det er tapt for historien. Men noen har vel reist en tvil, og så har presten undersøkt.

Så fulgte to gutter. Abraham ble født 29 oktober og hjemmedøpt. Dåpen[xviii] ble bekreftet 3 november 1740, og han fikk da fadrene Mad Anne-Sophie Alfings; Jfr Maren Olsdatter; Capitain Klein; Sr. Abraham Bøchman; og Stud Rasmus Kjelman, begge fra Laurwigen. 

Johannes kom til verden 15 og ble døpt[xix] 19 mars 1742 og fadrene ble Madame Marthe Michelsdatter, Hr Tore Petersen Lodbergs fra Laurwig; J: Fr Inger [NN] Wrigt, Laurwig; Reg:sfeltskjer Sr Lorentz Møiwich, Sandefjord; Sr Hans Christophersen [?], Sandefjord; og Studiosus fra Prestegaarden, Hr Wilhelm-Adolph Worsøe.

Ikke færre enn fire døtre fulgte de neste årene. Anne[xx] ble født 27 juli og døpt[xxi] 2 august 1743 med fadrene Berthe Kjelman, Lieut: Bruuns; Madem: Kirstine-Marie Nyrup; Reg: Qvarter Mester Kræfting; Sr Povel-Conrad Bøckman; og Hr Michel Uldrichsen Wrigt.

Dette året mistet Magrete sin bror Realph: han var «død ca. 22.05.1743 paa Skibet Sommerset udj Madras i Ostindien» [xxii]

Karen – den annen – fulgte 16 september 1744 og ble døpt[xxiii] 21 samme måned. Denne gangen var fadrene Mad: Kirsten Wrigt, Sr hans Christensens i Sandefjord; J: fr: Johanne Kjelman; Gen: Adj: Lieut: Hans-Carl Braun; Msr Anders Knudsen Mørch i Sandefjord; og Anders Uldrichsen Wrigt fra Laurwigen.

St Hansaften to år senere, altså 1746, så Kirsten Margrete dagens lys. Hun ble døpt[xxiv] 28 samme måned og fikk da fadrene Madame Anne, Sr Ulric Wrigts fra Laurwigen; J: fru Johanne Kjelman; Sr Hans Christensen; Msr Jens Ludwig Hjort; og Studios Rasmus Kjelman – alle fra Sandefjord.

Året efter, 1747 ble Johanne Elisabeth født 4 september og døpt[xxv] 7 samme måned, da med fadrene Mad: Elisabeth, Sal Ob. Insp. Kjelmans fra N. Gogstad; J: fru Anne Hesselberg, Sandefjord; Capitain Iver Coucheron, Sandefjord; Lieut. Hans-Carl Braun fra N Gogstad; og Studios Georg Laurentius Mandal fra Sandefjord.

Når Margretes far døde er ikke kjent, men han døde før sin kone, og hun gikk bort i oktober 1749[xxvi].

Flokkens yngste var en gutt. Han fikk navn efter faren og ble hetende Knud. Han ble født 15 og døpt[xxvii] 20 august 1751 og fikk da fadrene Mad Anne Hesselberg, Msr Michel Wrigts fra Laurwigen; Jfr Ulrica Kjelman fra N Gogstad; Sr Hans Christensen, Sandefjord; Msr Anders Wrigt fra Laurwigen; og Studios Msr Søren Thrane fra Sandefjord.

Da var Knud Hansen Hellevad, som nevnt, allerede død. To dager efter begravelsen døde den eldste sønnen, 23 år gamle Hans av første ekteskap. Hans Knudsen Hellevad ble begravet[xxviii] 27 januar. Det er ikke sagt noe om dødsårsak, men det er notert at han døde «10 Dage eft. Sin sal Fader».

Året efter døde Uldric 7 januar, noe over tretten år gammel – han ble begravet[xxix] fredag 14 samme måned.

Enken ble boende i Sandefjord og man finner henne i listen[xxx] over de som må betale ekstraskatten i 1762 – men efter det blir hun borte fra kildene.


[i] Ketil Firing Hanssen: 1701-manntalet frå Larvik grevskap, Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=37&filnamn=mt07071701&gardpostnr=225&personpostnr=895&merk=895#ovre
[ii] “Familien Mørch fra Sandefjord og Larvik”, http://terpet9830.dk/larvik.htm  
[iii] Det er ytterst fristende å forestille seg en forbindelse til  ”Den vilde præst fra Hellevad” som gikk i landflyktighet forholdsvis tidlig på 1600-tallet. Men helt ut spekulativt idet det ikke finnes fnugg av belegg for en slik forbindelse. http://dengang.dk/artikler/2172
[iv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1725, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-81
[v] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
[vi] Manntall 1701 for Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612274
[vii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 1 (1709-1733), Kronologisk liste 1727, uten sidenr. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8223&idx_id=8223&uid=ny&idx_side=-94
[x] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1786, Døde og begravede 1733, side 200. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-204
[xi]  Se 1762-111 Mad Mag Sal Hellevads
[xii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1736, side 9. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-11
[xiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1735-1737, side 202. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-206
[xiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1737, side 11. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-13
[xv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1738, side 15. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-17
[xvi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1739, side 17. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-19
[xvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1740, side 206. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-210
[xviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1740, side 20. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-22
[xix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1742, side 23. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-25
[xx] Se også 85 Anne Knudsdatter Hellevad
[xxi] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1743, side 26. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-28
[xxii] Digitalarkivet, Skifteregister for Larvik 1672-1812, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=11&filnamn=sk07071672&gardpostnr=702&personpostnr=4942#nedre
[xxiii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1744, side 29. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-31
[xxiv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1746, side 35. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-37
[xxv] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1747, side 38. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-40
[xxvi] Digitalarkivet, Skifteregister for Larvik 1672-1812, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=11&filnamn=sk07071672&gardpostnr=702&personpostnr=4942#nedre
[xxvii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Fødte og døpte 1751, side 50. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-53
[xxviii] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1751, side 223. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-227
[xxix] Kildeinformasjon: Vestfold fylke, Sandar, Ministerialbok nr. 2 (1733-1788), Døde og begravede 1752, side 224. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8224&idx_id=8224&uid=ny&idx_side=-228
[xxx] Kristian Hunskaar: Ekstraskatt 1762: Larvik m/Langest. og Sandefj., Digitalpensjonatet, Digitalarkivet, http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=15&filnamn=xtr62lar&medbilete=&sokpostnr=111#a0