1723-3 Anders Olsen Dreyer

Anders ble døpt[i] 13 mai 1723 og fikk fadrene Johanna Tideman; Anna Magrete Calundan; Søfren Paasche; Anders Knudsen; og Knud Hansen.

Faren var Ole Dreyer  – hvem barnets mor var er ikke kjent.

Et er ikke funnet noen konfirmasjon, meen ei heller noen  begravelse for Anders, og det er ikke funnet noen søsken – så kanskje Ole dreyer gav opp og forlot byen.