Søren var 15 år gammel i 1701[i], og var på sjøen – ikke bare det, han «Seyler udenlands». Han hadde en yngre bror, Olle, som var seks og «Hieme».

Faren, en ellers ukjent Christen, var tydeligvis ikke tilstede: moren er omtalt som «Huusqvinde» heller enn som enke, som fire av de andre fem kvinnene i manntallet er benevnt.  Moren het Marte Nielsdatter.

Og om Søren er det ikke mer å fortelle – hverken bryllup eller andre spor efter ham er funnet – så langt.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262