I 1701[i] var Rasmus Larssen 13 år gammel, tre år yngre enn sin bror Olle, og begge sønner av Lars Halvorssen, som var soldat. Lars var 49 år gammel og levet som strandsitter i Sandefjord.

I perioden 1709-1733 er det ikke funnet noen vielser der brudgommen heter Rasmus Larsen, ikke noen passende dåpshandlinger, og de som heter Rasmus Larsen og som er begravet i løpet av denne tiden er nokså åpenbart ikke rette mann. Så: enten døde han før 1709, eller så gikk det med vår mann, som med så mange andre: han kom seg på sjøen og endte opp et annet sted enn der han begynte.

Det er mulig at det er broren Olle som opptrer i en barnedåp[ii] der barnet fikk navnet Rasmus – men ikke før 23 april 1715, men om spekulasjon er morsomt, kan det lede underlige steder.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262