Niels var 48 år i 1701[i], og altså født i 1650-årene. Han var strandsitter i Sandefjord, og av yrke, «Sahlmager».

Niels hadde på denne tiden to sønner, Jackob (6) og Hans (3) – barna er såpass små at man lett kan tenke seg han er i sitt annet ekteskap.

Det er ikke funnet flere barn, men så døde Niels allerede senvinteren 1711, 56 år gammel, og ble begravet[ii] 31 mars det året. Det ble ringt for ham i kirken.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000612262