Olle var 46 år gammel i 1701[i], strandsitter, og båtsmann av yrke – det er notert at han «Seyler fra ditto Sandefiord». Han var antagelig gift, for han har tre sønner: Anders (8); Peder (6); og Matis (4), den siste er notert å være «Hieme», og det var de nok alle sammen.

Noe mer er ikke kjent om båtsmannen Ole Andersen.

[i] Manntallet 1701, nr. 2: Solør, Odal og Østerdal fogderi og Larvik grevskap, https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000612284